Krajinalijek a.d. Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Banja Luka Lot 53: Reagens za Cu Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 30.4.2014. 5424,00 Službeni glasnik BiH 41/14
Klinički centar Banja Luka Lot 78: ŠPRICE - 10 ml Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 30.4.2014. 1440,00 Službeni glasnik BiH 41/14
Klinički centar Banja Luka Lot 318: Hranjive podloge za izolaciju gljivica -Sabouraud dextrosa agar (SDA) sa chloramphenicolom Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 30.4.2014. 407,50 Službeni glasnik BiH 41/14
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 1: Totalna bescementna proteza kuka PRESS FIT HIDROKSIAPATIT Ubrzani Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 26.5.2014. 220.500,00 Službeni glasnik BiH 43/14
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 3: Totalna cementna proteza koljena sa čuvanjem LCP Ubrzani Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 26.5.2014. 196.000,00 Službeni glasnik BiH 43/14
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Lot 10: Ginekološka ambulanta Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 16.5.2014. 43.189,95 Službeni glasnik BiH 43/14
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Lot 12: Dijagnostička oprema Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 16.5.2014. 132.849,86 Službeni glasnik BiH 43/14
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Lot 13: Ostala medicinska oprema Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 16.5.2014. 46.289,95 Službeni glasnik BiH 43/14
Dom zdravlja Prijedor Nabavka reagenasa za rad na hematološkom analizatoru ORPHEE MYTHIC 18 Pregovarački Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 12.5.2014. 5.853,72 Službeni glasnik BiH 43/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 14: Midazolam Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 20.2.2014 4.500,00 Službeni glasnik BiH 43/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 3: Bezalkonij klorid 5% Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 28.3.2014 1.832,48 Službeni glasnik BiH 45/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 6: 2,2 - 2,7% glutaraldehid + aktivator Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 28.3.2014 3.644,10 Službeni glasnik BiH 45/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 23: Cidezyme enzimski detergent ili potpuna kemijska paralela Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 28.3.2014 670,26 Službeni glasnik BiH 45/14
Klinički centar Banja Luka Lot 138: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - ASL-slidex Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 26.5.2014. 333,60 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 210: Reagensi, testovi i ostali materijal za imunološku laboratoriju - Brzi test na Legionella pneumophila Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 4.6.2014. 466,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 217: Hemikalije - Aethanolum apsolutum (C2H5OH), 99% Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 4.6.2014. 27.612,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 218: Hemikalije - Aethanolum concentratum (C2H5OH), 96% Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 4.6.2014. 94.269,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 235: Hemikalije - Carbomera (Carbomer 940, Carbopol), Ph. Eur. Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 4.6.2014. 8,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 237: Hemikalije - Coffeini citras (C8H10N4O2, C6H8O7) Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 4.6.2014. 162,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 242: Hemikalije - Hypromellosum - hydroxypropylmethylcellulosum (HPMC) Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 4.6.2014. 90,30 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 246: Hemikalije - Magnesii chloridum hexahydricum (MgCl2,6H2O), Ph. Eur. 98,0% Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 4.6.2014. 7,50 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 248: Hemikalije - Methylthioninii chloridum (C16H18ClN3S, 3H2O) metilen plavo p.a. 82,0% Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 4.6.2014. 64,80 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 249: Hemikalije - Natrii benzoas (C6H5COONa), Ph. Eur. 99,0% Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 4.6.2014. 11,50 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 250: Hemikalije - Natrii carboxymethylcellulosum (Na-CMC), viskoznost 1% vodenog rastvora 600 mPa.s Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 4.6.2014. 32,40 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 252: Hemikalije -Natrii hydrogencarbonas (NaHCO3), Ph.Eur. 98% Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 4.6.2014. 4,50 Službeni glasnik BiH 48/14

Krajinalijek a.d. Banja Luka u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 1: A Lijekovi koji djeluju na digestivni trakt i metabolizam Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, ZEFARM d.o.o. Zenica,SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Zenica, Sarajevo 5.10.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 5: D Lijekovi koji djeluju na kožu - dermatologici Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, ZEFARM d.o.o. Zenica Banja Luka, Kakanj, Zenica 5.10.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 7: H Sistemski hormonalni lijekovi izuzimajući spolne hormone Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka,MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, ZEFARM d.o.o. Zenica Banja Luka, Sarajevo, Kakanj, Zenica 5.10.2010., 1.9.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 8: J Lijekovi za liječenje sistemskih infekcija - sistemski antiifektivi Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, Bosnalijek d.d. Sarajevo, MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, MGM-FARM d.o.o. Kakanj,ZEFARM d.o.o. Zenica, SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Sarajevo, Kakanj, Zenica 5.10.2010., 1.9.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 12: R Lijekovi koji djeluju na raspiratorni sistem Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, FARMAVITA d.o.o. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Sarajevo, Zenica 5.10.2010., 13.9.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 13: S Lijekovi koji djeluju na čula Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj,ZEFARM d.o.o. Zenica, SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Zenica, Sarajevo 5.10.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 14: V Razno Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, PTD MGM-FARM d.o.o. Kakanj, SAMED d.o.o. Sarajevo, ZEFARM d.o.o. Zenica, SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Sarajevo, Zenica 5.10.2010., 13.9.2010., 6.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lijekovi za godišnje potrebe Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo, Apomedical d.o.o. Sarajevo, Bosnalijek d.d., Vetfarm d.o.o., Zefarm d.o.o., Medimpex d.o.o, CO. MEDPROM d.o.o., Farmavita d.o.o., Farmis d.o.o., Bosnafarm d.o.o., Unifarm d.o.o., Unihemkom pharma d.o.o., Hercegovinalijek d.o.o., Tuzlafarm d.o.o., Phoenix d.o.o., Blagoleks d.o.o., Interpromet d.o.o., Melcomd.o.o., Krajinalijek a.d. Banja Luka, PTD MGM FARM d.o.o., Numistars d.o.o., Pharmamaac d.o.o. Sarajevo, Višegrad, Zenica, Banja Luka, Vogošća, Lukavac, Brčko, Mostar, Tuzla, Bijeljina, Novi Grad, Kakanj 21.1.2011. Službeni glasnik BiH 11/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Sukcesivna isporuka kemikalija za potrebe Galenskog laboratorija Kliničke apoteke i svih ostalih klinika KCUS-a Otvoreni Semikem d.o.o., SARAJEVOLIJEK, TUZLAFARM, FARMAVITA, BLAGOLEKS, Krajinalijek a.d. Banja Luka Sarajevo, Sarajevo, Tuzla, Sarajevo - Vogošća, Bijeljina, Banja Luka 17.3.2011. Službeni glasnik BiH 27/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Isporuka sredstava za dezinfekciju za potrebe svih klinika KCUS-a. Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, SEMIKEM, MEDIKEM, MEDIMPEX, INEL MEDICINSKA TEHNIK, BOSNALIJEK, ZEFARM Banja Luka, Sarajevo, Sarajevo, Zenica 21.9.2011. Službeni glasnik BiH 80/11
Dom zdravlja Živinice Lot 3: Nabavka sanitetskog i zavojnog materijala (šprice, igle, zavoji, konci i ostalo) Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, GLOBEX d.o.o. , BEKA MEDICIN TEHNIK d.o.o. , INEL d.o.o. Banja Luka, Zenica, Srebrenik, Mostar 13.6.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Živinice Lot 19: Nabavka laboratorijskog posuđa Otvoreni Semikem d.o.o. , ENA d.o.o. , Krajinalijek a.d. Banja Luka, ECP d.o.o. Sarajevo, Banja Luka, Sarajevo 13.6.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Živinice Lot 22: Nabavka materijala za stomatologiju Otvoreni RADIX d.o.o., NEODENT d.o.o. , BEKA MEDICIN TEHNIK d.o.o. , Krajinalijek a.d. Banja Luka Konjic, Tuzla, Srebrenik, Banja Luka 9.8.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuđača za sukcesivnu isporuku laboratorijskog materijala za potrebe svih klinika KCUS-a Otvoreni Semikem d.o.o., Krajinalijek a.d. Banja Luka, Italgroup, Eurolab, Inel, Globex, Ena, Sineks laboratorija, Sarajevo, Banja Luka, Bijeljina, Zenica, Mostar 12.01.2012. Službeni glasnik BiH 7/12