JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 1: Nabava električne energije za potrebe JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar u razdoblju od 01.01.2014. godine od 00:00 sati do 31.12.2014. godine do 24:00 sati - Snaga 70 MWh/h band - Količina 613.200 MWh Otvoreni Rudnap d.o.o. Banja Luka 3.1.2014. 55.323.639,84 Službeni glasnik BiH 6/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabava auto guma, zračnica i lanaca Otvoreni VIBAR d.o.o. Široki Brijeg 30.12.2013. 121.455,28 Službeni glasnik BiH 8/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabava informatičke opreme Otvoreni COMBIS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 5.2.2014. 548.059,00 Službeni glasnik BiH 12/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabava materijala s ugradnjom za svođenje priključaka sa izmještanjem mjernog mjesta za potrebe DP Jug i DP Centar Otvoreni Dalekovod d.o.o. Mostar 20.2.2014. 1.259.783,34 Službeni glasnik BiH 16/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabava razvodnih ormara Otvoreni Elektro-Milas d.o.o. Ljubuški 4.3.2014. 152.960,09 Službeni glasnik BiH 18/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Servisiranje i održavanje motornih vozila u Proizvodnji električne energije za razdoblje od 24 mjeseca Otvoreni AUTOAGENT d.o.o. Mostar Mostar 8.1.2014. 35.000,00 Službeni glasnik BiH 26/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Održavanje SAP licenci u FMIS sustavu Otvoreni B4B d.o.o. Zagreb Hrvatska 8.1.2014. 249.632,75 Službeni glasnik BiH 26/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Izvođenje građevinskih radova za izgradnju poslovnog objekta Poslovnice Elektro Drvar, DP JUG, Pogon Livno Otvoreni AMITEA d.o.o. Mostar Mostar 23.1.2014. 641.304,38 Službeni glasnik BiH 26/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Izrada studije utjecaja na okoliš projekta rekonstrukcije HE Jajce II Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 16.1.2014. 31.390,00 Službeni glasnik BiH 26/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Deminiranje trase dalekovoda 10(20) kV za potrebe elektroenergetskih objekata DP Centar Otvoreni Humanitarna organizacija PRO VITA Mostar 23.1.2014. 69.936,04 Službeni glasnik BiH 26/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Monitoring površinskih voda hidroelektrana HE Mostarsko blato i SP CHE Čapljina Otvoreni HERKON d.o.o. Mostar 27.1.2014. 8.440,00 Službeni glasnik BiH 26/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Sanacija krune brane na Okruglom jezeru prema glavnom projektu u HE Jajce I Otvoreni KOMOTIN d.o.o. Jajce 29.1.2014. 180.041,55 Službeni glasnik BiH 26/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabava Microsoft licenci kroz Enterprise Subscription Agreement Otvoreni Teamwork d.o.o. Mostar 30.1.2014. 725.000,00 Službeni glasnik BiH 26/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabava opreme za TS-SN razvod Otvoreni ELCRO-TEHNA d.o.o. Čitluk 18.3.2014. 618.471,00 Službeni glasnik BiH 26/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabava sredstava za čiščenje i higijenu Otvoreni EUROSAN d.o.o. Mostar 27.3.2014 157.796,82 Službeni glasnik BiH 26/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Zamjena opreme sustava vatrodojave u HE Jajce I Otvoreni AGENCIJA KAMIR d.o.o. Široki Brijeg Široki Brijeg 14.4.2014. 5.086,80 Službeni glasnik BiH 34/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabava obrazaca za tiskanje računa i kuverti Otvoreni LOGOTIP d.o.o. Široki Brijeg 17.4.2014. 111.463,10 Službeni glasnik BiH 39/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 1: Nabava alata i opreme za elektro održavanje Otvoreni MICOM BH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.4.2014 43.380,00 Službeni glasnik BiH 39/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 3: Nabava alata i opreme za geodetsko održavanje Otvoreni GEOKOM d.o.o. Sarajevo 14.4.2014 68.679,16 Službeni glasnik BiH 39/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 4: Nabava alata i opreme za građevinsko održavanje Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 14.4.2014 14.085,00 Službeni glasnik BiH 39/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar LOT 1 - Nabava teretnih-kombiniranih vozila Otvoreni AUTO LIJANOVIĆI d.o.o. Mostar Mostar 30.4.2014 372.000,00 Službeni glasnik BiH 39/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar LOT 2 - Nabava teretnih-kombiniranih vozila s dizalicom Otvoreni AUTO LIJANOVIĆI d.o.o. Mostar Mostar 30.4.2015 172.000,00 Službeni glasnik BiH 39/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar LOT 3 - Nabava radnog vozila autokorpa Otvoreni AUTO LIJANOVIĆI d.o.o. Mostar Mostar 30.4.2016 125.000,00 Službeni glasnik BiH 39/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar LOT 1 - Nabava toaletnog papira i ubrusa Otvoreni EUROSAN d.o.o. Mostar 7.5.2014 116.529,60 Službeni glasnik BiH 39/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Servisiranje i korektivno održavanje uređaja sustava klimatizacije (grijanje, hlađenje i ventilacija) u periodu od 24 mjeseca Otvoreni ALFA THERM d.o.o. Mostar Mostar 5.2.2014. 341.000,00 Službeni glasnik BiH 43/14