Vlada Brčko distrikta

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Vlada Brčko distrikta Lot 1: Nabavka kancelarijskog materijala i tonera za štampače za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge za 2011. godinu Otvoreni BSP d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Brčko 28.7.2011. 2.744,06 Službeni glasnik BiH 65/11
Vlada Brčko distrikta Lot 2: Nabavka kancelarijskog materijala i tonera za štampače za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge za 2011. godinu Otvoreni EURO-IVEKS d.o.o. Brčko 28.7.2011. 5.194,45 Službeni glasnik BiH 65/11
Vlada Brčko distrikta Lot 3: Nabavka kancelarijskog materijala i tonera za štampače za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge za 2011. godinu Otvoreni BSP d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Brčko 28.7.2011. 4.490,28 Službeni glasnik BiH 65/11
Vlada Brčko distrikta Lot 4: Nabavka kancelarijskog materijala i tonera za štampače za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge za 2011. godinu Otvoreni BSP d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Brčko 28.7.2011. 430,33 Službeni glasnik BiH 65/11
Vlada Brčko distrikta Lot 5: Nabavka kancelarijskog materijala i tonera za štampače za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge za 2011. godinu Otvoreni BSP d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Brčko 28.7.2011. 292,87 Službeni glasnik BiH 65/11
Vlada Brčko distrikta Lot 6: Nabavka kancelarijskog materijala i tonera za štampače za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge za 2011. godinu Otvoreni BSP d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Brčko 28.7.2011. 7.514,34 Službeni glasnik BiH 65/11
Vlada Brčko distrikta Lot 7: Nabavka kancelarijskog materijala i tonera za štampače za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge za 2011. godinu Otvoreni LERIM d.o.o. Lukavac 28.7.2011. 4.001,40 Službeni glasnik BiH 65/11
Vlada Brčko distrikta Lot 8: Nabavka kancelarijskog materijala i tonera za štampače za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge za 2011. godinu Otvoreni BSP d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Brčko 28.7.2011. 878,38 Službeni glasnik BiH 65/11
Vlada Brčko distrikta Lot 9: Nabavka kancelarijskog materijala i tonera za štampače za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge za 2011. godinu Otvoreni LERIM d.o.o. Lukavac 28.7.2011. 13.057,79 Službeni glasnik BiH 65/11
Vlada Brčko distrikta Lot 10: Nabavka kancelarijskog materijala i tonera za štampače za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge za 2011. godinu Otvoreni LERIM d.o.o. Lukavac 28.7.2011. 1.212,12 Službeni glasnik BiH 65/11
Vlada Brčko distrikta Lot 11: Nabavka kancelarijskog materijala i tonera za štampače za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge za 2011. godinu Otvoreni LERIM d.o.o. Lukavac 28.7.2011. 554,58 Službeni glasnik BiH 65/11
Vlada Brčko distrikta Lot 12: Nabavka kancelarijskog materijala i tonera za štampače za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge za 2011. godinu Otvoreni LERIM d.o.o. Lukavac 28.7.2011. 437,58 Službeni glasnik BiH 65/11
Vlada Brčko distrikta Lot 1: Prevoz osoba na teritoriji BiH Otvoreni LJALJIĆ-TURS d.o.o. za saobraćaj i trgovinu Čelić 26.7.2011. 28.080,00 Službeni glasnik BiH 66/11
Vlada Brčko distrikta Lot 2: Prevoz osoba na teritoriji Hrvatske, Srbije i CrneGore Otvoreni LJALJIĆ-TURS d.o.o. za saobraćaj i trgovinu Čelić 26.7.2011. 12.750,00 Službeni glasnik BiH 66/11
Vlada Brčko distrikta Lot 3: Prevoz osoba na teritoriji zemalja Evropske unije Otvoreni Viena Tour d.o.o. Busovača 26.7.2011. 13.020,00 Službeni glasnik BiH 66/11
Vlada Brčko distrikta Nabavka putničkih motornih vozila za potrebe Policije Brčko Distrikta BiH Otvoreni BRČKO GAS d.o.o. Brčko 10.8.2011. 184.999,93 Službeni glasnik BiH 68/11
Vlada Brčko distrikta Sanacija oštećene betonske obloge i sanacija odrona na lijevoj i desnoj obali regulisanog korita rijeke Brke u urbanom dijelu grada Otvoreni ROADING d.o.o. Gračanica 12.7.2011. 347.467,71 Službeni glasnik BiH 70/11
Vlada Brčko distrikta Vertikalna saobraćajna signalizacija Otvoreni Pipin d.o.o. Brčko 25.3.2011. 38.025,00 Službeni glasnik BiH 70/11
Vlada Brčko distrikta Lot 1: Izvođenje radova na objektu svlačionice za potrebe fudbalskog igrališta u MZ Dizdaruša (IIfaza), Brčko Otvoreni NEDIM GRAĐENJE d.o.o. Čelić 22.8.2011. 67.853,80 Službeni glasnik BiH 72/11
Vlada Brčko distrikta Lot 2: Izvođenje radova na izgradnji eko-izletišta, igrališta za male sportove i dječijeg igrališta u MZ Grčica, Brčko BiH Otvoreni Obnova-B d.o.o. Brčko 22.8.2011. 214.251,63 Službeni glasnik BiH 72/11
Vlada Brčko distrikta Lot 5: Izvođenje radova na izradi osvjetljenja terena za male sportove u Gredicama-Novo naselje, Brčko BiH Otvoreni CONRAM d.o.o. Brčko Brčko 22.8.2011. 2.000,70 Službeni glasnik BiH 72/11
Vlada Brčko distrikta Lot 6: Izvođenje radova na izgradnji fudbalskog igrališta za potebe FK Jugović u MZ Gredice 1 (III faza) , Brčko BiH Otvoreni ĐUKIĆ GRADNJA SP Brčko 22.8.2011. 5.526,26 Službeni glasnik BiH 72/11
Vlada Brčko distrikta Lot 7: Izvođenje radova na objektu svlačionice za potrebe NK Vitanovići u MZ Vitanovići (III faza) Brčko BiH Otvoreni Astra plan d.o.o. Brčko Brčko 22.8.2011. 7.024,11 Službeni glasnik BiH 72/11
Vlada Brčko distrikta Lot 8: Izvođenje radova na ograđivanju fudbalskog igrališta u MZ Dizdaruša, Brčko BiH Otvoreni Zanat-Tex d.o.o. Brčko 22.8.2011. 17.525,03 Službeni glasnik BiH 72/11
Vlada Brčko distrikta Uređenje i ekshumacija pravoslavnog groblja u Brezovom Polju na drugu lokaciju Otvoreni JKP Komemorativni centar d.o.o. Tuzla Tuzla 18.8.2011. 149.397,30 Službeni glasnik BiH 72/11