Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 11: Fluorouracil inf/inj. 250 mg i 500 mg Otvoreni APOMEDICAL d.o.o. Sarajevo 15.9.2014. 27.000,00 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 12: Gemicitabin inf. 200 mg i 1000 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 11.9.2014. 246.858,98 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 13: Kapecitabin 150 mg 500 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 10.9.2014. 201.815,38 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 14: Vinkristin inf/inj. 1 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 11.9.2014. 17.000,00 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 15: Etopozid inf. 100 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 11.9.2014. 61.731,63 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 16: Paklitaksel 30 mg, 100 mg i 300 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 11.9.2014. 152.074,36 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 17: Docetaksel inf. 20mg i 80 mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 2.9.2014. 89.917,09 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 18: Doskorubicin inf/inj. 10 mg 50mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 11.9.2014. 85.705,99 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 19: Epirubicin inf/inj. 10 mg i 50 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 11.9.2014. 104.505,99 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 20: Idarubicin inj. 5 mg i 10 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 1.9.2014. 82.421,96 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 21: Mitoksantron inf. 20mg Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 11.9.2014. 33.950,00 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 22: Cisplatin inf. 10 mg 50 mg Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka 11.9.2014. 170.104,28 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 23: Karboplatin inf. 50 mg i 150 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 10.9.2014. 108.832,48 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 24: Oksaliplatin inf. 50mg i 100 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 10.9.2014. 7.970,60 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 25: Oksaliplatin 50mg i 100 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 11.9.2014. 73.188,04 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 27: Irinotekan inf.40 mg i 100 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 10.9.2014. 117.052,99 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 28: Megestrol-acetat oralna. susp. 40 mg/ml Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 11.9.2014. 549.497,44 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 29: Leuprorelin inj. 3,75 mg i 11,25 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 1.9.2014. 301.462,31 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 30: Leuprorelin implantat 3,6 mg i 5 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 11.9.2014. 250.307,70 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 31: Leuporelin inj. 7,5 mg, 22,5 mg i 45 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 11.9.2014. 434.229,49 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 33: Tamoksifen tbl. 10mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 11.9.2014. 23.076,93 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 34: Flutamid tbl. 250 mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 2.9.2014. 50.769,23 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 35: Bikalutamid tbl. 50 mg i 15 mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 15.9.2014. 156.529,92 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 36: Anastrazole tbl. 1 mg Otvoreni APOMEDICAL d.o.o. Sarajevo 15.9.2014. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 37: Letrozol film tbl. 2,5 mg Otvoreni APOMEDICAL d.o.o. Sarajevo 15.9.2014. 30.769,23 Službeni glasnik BiH 91/14