JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova za pumpe u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni MANECO d.o.o. Kakanj 25.2.2015. 122.768,63 SG 20/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova za kotlovsko postrojenje bloka 6 u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni NITAL d.o.o. Zenica 26.2.2015. 164.390,98 SG 20/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Remont armature u strojarnici bloka 5 u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni ENIKON d.o.o. Kakanj 24.2.2015. 44.135,00 SG 20/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova za kracer bloka 7 u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni BNT HOLDING d.d. Novi Travnik Novi Travnik 3.3.2015. 47.064,50 SG 20/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Čelični limovi- dimenzija, zahtjeva za kvalitet i količina prema tehničkoj specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije Otvoreni FERHEM d.o.o. Lukavac 4.3.2015. 117.509,68 SG 22/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nosni valjci kao tip VGS, povratni valjci kao tip VPS centrirni valjci, nosni valjci kao tip VAS, valjci kao tip VAS, a sve prema tehničkoj specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije Otvoreni HASANAGIĆ d.o.o. Banovići Banovići 5.3.2015. 93.252,00 SG 22/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Bešavna cijev fi 108x5x5000-7000, DIN 17175, materijal x5CrNi18-10= 762 kg i Bešavna cijev fi 40x1,5x3240, DIN 17175, materijal St 35.8 = 1300 komada, a sve prema tehničkoj specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije Otvoreni BNT HOLDING d.d. Novi Travnik Novi Travnik 6.3.2015. 28.765,08 SG 22/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Juneći but bez kosti - 1000 kg, Juneća plećka i vrat bez kosti - 4000 kg, Suhe kosti - 200 kg, Teleći but sa kremenadlom -1000 kg, Teleća prsa sa kostima - 300 kg, Juneća šunka vakum pak 100 gr - 500 komada, Bosanski sudžuk vakum pak 100 gr - 500 komada i suho meso (zarebnica) vakum 100 gr - 500 komada, a sve prema tehničkoj specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije Otvoreni NOVA TRGOVINA-S d.o.o. Kakanj 4.3.2015. 57.290,64 SG 22/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka opreme za grijanje u TE Kakanj Otvoreni MANECO d.o.o. Kakanj 11.3.2015. 78.919,55 SG 24/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Revitalizacija elektropostrojenja bloka 7 - popravak 6 kV elektromotora pumpe rashladne vode bloka 7 Pregovarački Elektroremont d.o.o. Tuzla Srbija 27.2.2015. 5.476,32 SG 24/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Revizija turbine bloka 5 - 110 MW Škoda u Podružnici TE Kakanj Otvoreni Turbomehanika d.o.o. Kutina Hrvatska 24.2.2015. 77.842,03 SG 24/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Sanacija ograde kruga TE Kakanj sa obaveznom AKZ - postavljanje okapnice na cokl ograde u TE Kakanj Otvoreni BETA-COMPANY d.o.o. Kakanj Kakanj 16.3.2015. 19.184,00 SG 24/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka uređaja za snimanje brzih procesa kod visokonaponske opreme sa dodatnom opremom, izolacionih baza za 123 kV odvodnike prenapona, brojača prorade za 123 kV odvodnike prenapona, motori za pogonski mehanizam EMOP, sklopovi blokade sa osovinicom za blokadu uklopa za pogonski mehanizam EMOP, sklopovi blokade sa osovinicom za blokadu isklopa za pogonski mehanizam EMOP, zapinjači -sklopovi za pogonski mehanizam EMOP, nepovratni ventil za 123 kV prekidač tip SFEL, set zaptivača za pogonski mehanizam EPM-255, kućište servoventila isklopa za pogon EPM, konektori I za cijev fi 12 na NPT 3/8", konektori L za cijev fi 12 na NPT 3/8", konektori C za cijev fi 12 na NPT 3/8" i bakarna cijev fi 12 x1mm u šipci, a sve prema tehničkoj specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije Otvoreni EnergoBos ILJIN d.o.o. Sarajevo 17.3.2015. 94.244,20 SG 24/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Popravka izolacije i vatrostalne obloge na opremi u kotlovnici i strojarnici bloka 6 - 110 MW u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni VIG d.o.o. Kakanj 3.4.2015. 23.830,00 SG 32/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Remont ventilatora dimnih plinova i svježeg zraka bloka 6 - 110 MW u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni TEHNOPETROL d.o.o. Tuzla 8.4.2015. 54.600,00 SG 32/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Remont elektro filtera, vrećastog filtera i postrojenja otpreme pepela bloka 6-110 MW u Podružnici TermoelektranaKakanj Kakanj Otvoreni TEHNOPETROL d.o.o. Tuzla 9.4.2015. 20.000,00 SG 32/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Remont potpalnog sistema bloka 6 - 110 MW u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj. Otvoreni TEHNOPETROL d.o.o. Tuzla 9.4.2015. 98.000,00 SG 32/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova za ventilatore dimnih plinova i svježeg zraka, dijelova za filtere i otpremu pepela bloka 6 u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni PROM-AR d.o.o. Travnik 9.4.2015. 54.798,00 SG 32/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka roba za sistem upravljanja i mjerenja u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni i.b.e. Junuzović d.o.o. Kakanj 14.4.2015. 4.870,13 SG 32/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova po crtežima za potpalni sistem u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 13.4.2015. 28.839,00 SG 32/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Usluge čišćenja i uređenja radnih površina u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni MANECO d.o.o. Kakanj 13.4.2015. 69.273,11 SG 32/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka rezervnih servomotora i rezervnih dijelova za servomotore bloka 6 u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 13.4.2015. 71.999,00 SG 32/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Remont i revizija pumpi u strojarnici bloka 6 - 110 MW u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni TERMOMONTAŽA d.o.o. Kakanj 10.4.2015. 21.980,00 SG 32/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Dijelovi kompresora : grafini prstenovi, zupčanici spojke kompresora, poluspojke motora kompresora i poluspojke do kompresora, a sve u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije koja je sastavni dio tenderske dokumentacije. Otvoreni BNT HOLDING d.d. Novi Travnik Novi Travnik 10.4.2015. 33.743,40 SG 32/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Preventivno i korektivno održavanje SCADA sistema Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 25.3.2015. 49.578,75 SG 32/15