JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 3- Remont reduktora Otvoreni BOSNA-NILESS d.o.o. Lukavac Lukavac 1.6.2015. 46.975,00 SG 45/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Hidraulična crijeva, priključci i armature Otvoreni OR HIDRAULIC Kakanj 25.5.2015. 29.620,26 SG 47/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Iznajmljivanje kamiona zapremine sanduka veće od 18m3 (4 kom) Otvoreni MHI KOMPANI Lukavac 10.6.2015. 88.500,00 SG 49/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Objavljivanje obavještenja o nabavci utvrđenih ZJN BiH (za period do 12 mjeseci) Pregovarački Javno preduzeće Novinsko izdavačka organizacija Službeni list BiH Sarajevo 17.6.2015. 32.841,00 SG 49/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Kancelarijski potrošni materijal Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 12.6.2015. 59.599,56 SG 49/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Dizel gorivo EN 590, EURO 5, prema četveromjesečnim potrebama (do 948.630 litara) Pregovarački HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 23.6.2015. 1.443.215,33 SG 53/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 3 - Pružanje primarne zdravstvene zaštite u ambulantama Rudnika Šikulje Otvoreni Dom zdravlja Lukavac Lukavac 5.6.2015. 53.400,00 SG 53/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1 - Pružanje primarne zdravstvene zaštite u ambulantama Rudnika Dubrave Otvoreni Dom zdravlja Živinice Živinice 5.6.2015. 48.600,00 SG 53/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Rezervni dijelovi za bager EŠ 6/45 (int.br.2) Otvoreni LAGER d.o.o. Posušje 10.6.2015. 21.800,00 SG 53/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Kredit u iznosu od 2.000.000,00 KM (glavnica) Pregovarački Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo 24.6.2015. 139.817,52 SG 59/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Angažovanje zaštitarske agencije za obavljanje poslova fizičke zaštite Otvoreni SWORD SECURITY d.o.o Sarajevo Sarajevo 3.8.2015. 309.578,40 SG 63/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Sanacija pogonskih i nateznih bubnjeva i reduktora Otvoreni ITT-INŽINJERING ZA TRANSPORTNU TEHNIKU d.o.o. Tuzla 27.7.2015. 44.497,99 SG 63/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Periodično ispitivanje opreme (kranova, dizalica, cjevopolagača) Otvoreni Rudarski institut d.d. Tuzla 27.7.2015. 13.120,00 SG 63/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 2 - Pružanje primarne zdravstvene zaštite u ambulantama Rudnika Mramor Otvoreni Dom zdravlja Živinice Tuzla 3.8.2015. 38.400,00 SG 66/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1 - Nabavka kamiona kipera sa 4 osovine za potrebe Zavisnog društva Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Otvoreni A.C.I. d.o.o., MARKETAUTO d.o.o. Sarajevo, Laktaši 3.8.2015. 855.480,00 SG 66/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 2 - Nabavka kamiona kipera sa 3 osovine za potrebe Zavisnog društva Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Otvoreni A.C.I. d.o.o., MARKETAUTO d.o.o. Sarajevo, Laktaši 3.8.2015. 386.780,00 SG 66/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Kružna staza begera SH-630 Pregovarački ROTIS d.o.o. Slovenija 27.7.2015. 178.227,75 SG 68/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Usluge fiksne i mobilne telefonije ( za period od dvije godine ) Pregovarački BH Telecom d.d. Sarajevo Sarajevo 14.8.2015. 321.178,00 SG 72/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Vulkaniziranje bubnjeva - toplo Otvoreni ENEK B&E d.o.o. Zenica 2.9.2015. 252.616,80 SG 72/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Usluge izrade jamskih prostorija šire pripreme (1.230 m) Otvoreni Rudar d.o.o. Tuzla 4.9.2015. 995.040,00 SG 74/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Iznajmljivanje mehanizacije za izvođenje radova otkopavanja, transporta i odlaganja otkrivke sa uglja na PK Crveno Brdo Rudnika Šikulje u Lukavcu Otvoreni MHI KOMPANI Lukavac 1.9.2015. 1.041.600,00 SG 74/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1 - Postrojenje 6kV + 1 H (za BRs-1400.53.1) Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 14.9.2015. 82.700,00 SG 74/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 2 - Niskonaponski razvodni ormar + 1 N (za BRs-1400.53.1) Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 14.9.2015. 66.650,00 SG 74/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 3 - Postrojenje 6kV (za BRs-48/1400) Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 14.9.2015. 62.680,00 SG 74/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Jamsko drvo – lišćari (3.524 m3) Pregovarački BITA-INVEST d.o.o. Tuzla Tuzla 21.9.2015. 496.884,00 SG 76/15