NESTRO PETROL a.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Dom zdravlja Sveti Luka Bileća Nabavka naftnih derivata - 11000 litara Pregovarački NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 5.7.2014. 20.683,30 Službeni glasnik BiH 62/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 1: Nabavka goriva za potrebe Preduzeća i RJ Elektro-trebinje Trebinje Pregovarački NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 23.7.2014. 30.461,55 Službeni glasnik BiH 71/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 2: Nabavka goriva za potrebe RJ Elektro-Bileća Bileća Pregovarački NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 23.7.2014. 10.841,80 Službeni glasnik BiH 71/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 3: Nabavka goriva za potrebe RJ Elektro-Gacko Gacko Pregovarački NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 22.7.2014. 8.154,79 Službeni glasnik BiH 71/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 4: Nabavka goriva za potrebe RJ Elektro-Nevesinje Nevesinje Pregovarački NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 23.7.2014. 14.246,16 Službeni glasnik BiH 71/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 5: Nabavka goriva za potrebe RJ Elektro-Ljubinje Ljubinje Pregovarački NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 23.7.2014. 2.371,80 Službeni glasnik BiH 71/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 1: Nabavka goriva za potrebe Direkcije i RJ Elektro-Trebinje Trebinje Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 12.8.2014. 106.188,08 Službeni glasnik BiH 71/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 2: Nabavka goriva za potrebe RJ Elektro-Bileća Bileća Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 12.8.2014. 30.500,01 Službeni glasnik BiH 71/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 3: Nabavka goriva za potrebe RJ Elektro-Gacko Gacko Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 12.8.2014. 21.777,79 Službeni glasnik BiH 71/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 4: Nabavka goriva za potrebe RJ Elektro-Nevesinje Nevesinje Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 12.8.2014. 41.461,55 Službeni glasnik BiH 71/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 5: Nabavka goriva za potrebe RJ Elektro-Ljubinje Ljubinje Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 12.8.2014. 7.327,36 Službeni glasnik BiH 71/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 6: Nabavka goriva za potrebe Poslovnice Berkovići Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 12.8.2014. 5.623,94 Službeni glasnik BiH 71/14
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Lot 2: Nabavka goriva na lokaciji Banja Luka Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 18.8.2014. 29.251,00 Službeni glasnik BiH 71/14
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Lot 4: Nabavka goriva na lokaciji Tuzla Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 18.8.2014. 7.712,80 Službeni glasnik BiH 71/14
Helikopterski servis RS Nabavka pogonskog motornog goriva Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 15.8.2014. 31.247,86 Službeni glasnik BiH 73/14
MH Elektroprivreda RS, Matično preduzeće a.d. Trebinje Nabavka motornog goriva Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 8.9.2014. 280.000,00 Službeni glasnik BiH 77/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 1: Nabavka goriva za PS Gradiška Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 28.8.2014. 79.829,77 Službeni glasnik BiH 79/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 8: Nabavka goriva za CJB Prijedor Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 28.8.2014. 134.959,08 Službeni glasnik BiH 79/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 10: Nabavka goriva za PS Omarska Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 28.8.2014. 6.331,15 Službeni glasnik BiH 79/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 11: Nabavka goriva za PS Podkozarje Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 28.8.2014. 5.869,31 Službeni glasnik BiH 79/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 12: Nabavka goriva Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 28.8.2014. 11.974,33 Službeni glasnik BiH 79/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 13: Nabavka goriva Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 28.8.2014. 28.299,57 Službeni glasnik BiH 79/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 14: Nabavka goriva Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 28.8.2014. 14.987,07 Službeni glasnik BiH 79/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 19: Nabavka goriva za PS Oštra Luka Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 28.8.2014. 23.273,06 Službeni glasnik BiH 79/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 20: Nabavka goriva za PS Lopare Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 28.8.2014. 23.670,00 Službeni glasnik BiH 79/14