CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 14 - Urinarni kateter,Foley, zavijeni vrh ( Doufor ) dužina 40 cm, trožilni br.16-24, balon 5-15 ml Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 11.9.2015. 12.050,50 SG 79/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 18 - Uretralni Foley trožilni kateter balon 30-40 ml ravni vrh, Couvelaire Ch 20 -Ch 24 Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 11.9.2015. 27.130,00 SG 79/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 25 - Urinarni kateter, Foley, ravni vrh (Couvaliare ) dužina 40 cm, trožilni br.16-22, balon 5-15 ml Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 11.9.2015. 14.217,00 SG 79/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 36 - Poveska automatska sa kopčom (ne latex). Poveska za vađenje krvi sa automatskom kopčom za otpuštanje. Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 11.9.2015. 1.250,00 SG 79/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 16 - Ureteralne sonde, Olive vrh br 4 - 8 Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 28.9.2015. 3.417,00 SG 79/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 19 - Double J ureteral stent set Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 28.9.2015. 57.903,00 SG 79/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 20 - Nefrostomski set za punkciju i izmjenu nefrostome Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 28.9.2015. 73.746,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 21- Žičani šav, neresorptivni, monofilamentni, od nerđajućeg čelika, USP 0, dužina min. 70 cm, jedna kožna igla, zakrivljenost igle 3/8 kruga, dužina igle 48-60 mm Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 12.10.2015. 92,40 SG 87/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 22- Žičani šav, neresorptivni, monofilamentni, od nerđajućeg čelika, USP 4, dužina min. 70 cm, jedna kožna igla, zakrivljenost igle 3/8 kruga, dužina igle 48-60 mm Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 12.10.2015. 112,56 SG 87/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 2- Dezinfekciona sredstva - Antiseptik za hirurško i higijensko pranje ruku te preoperativno antiseptičko pranje kože bolesnika. Djeluje baktericidno, uključujući Staphylococcus aureus MRSA prema EN 13727, virucidno prema 14476 i gljive tipa Candida Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 5.11.2015. 6.042,00 SG 91/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 3- Dezinfekciona sredstva - Antiseptik je namjenjen za hirurško i higijensko pranje ruku te tuširanje i kupanje bolesnika s osjetljivom kožom, za dekolonizaciju MRSA-e,E.coli, P.aeruginosa; Virucid i fungicid sa kratkim kontaktnim vremenom Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 5.11.2015. 2.156,00 SG 91/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 8- Dezinfekciona sredstva - Prozvod je namijenjen za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku sa zaštitinimsupstancama.Trenutno i produženo djelovanje na bakterije (MRSA, mikobaktericid, tuberkulocid), gljivice (C.albicans, Aspergillus spp.), viruse (HIV,HBV,HBC,adeno-, vaccinia-, poliovirus) Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 5.11.2015. 4.545,00 SG 91/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 9- Dezinfekciona sredstva - Alkoholni antiseptik za higijensku pripremu i hirurško pranje ruku sa produženim djelovanjem, spreman za upotrebu. Djeluje baktericidno MRSA, prema EN 13727 uključujući soj Acinetobacter baumanii), tuberkulocidno (prema EN 14348), fungicidno (prema EN 1275) i virucidno (prema EN 14476) Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 5.11.2015. 5.220,00 SG 91/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 3- Ciklofosfamid, tbl. 50 mg i inj. 200 mg Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 26.11.2015. 219.560,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 4- Ifosfamid, inj. 1000 mg Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 26.11.2015. 151.710,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 35- Mesnum, inj. 400 mg Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 26.11.2015. 54.510,00 SG 97/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 1- SSI + 1 bipolarna (aktivna/pasivna, prava ili J) elektroda Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 27.11.2015. 41.700,00 SG 97/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 4- DDDR+ 2 bipolarne elektrode (aktivne /pasivne, prave ili J) Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 27.11.2015. 110.000,00 SG 97/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 9- ICD - CRT + elektroda za CS + uvodni sistem za CS + HV elektroda (aktivna/pasivna) + bipolarna elektroda (aktivna/pasivna, prava ili J) + 1 uvodnik za HV elektrodu + 1 uvodnik Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 27.11.2015. 47.568,00 SG 97/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 6- Dezinfekciona sredstva Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 27.11.2015. 2.160,00 SG 99/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 10- Dezinfekciona sredstva Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 27.11.2015. 4.275,00 SG 99/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 20- Dezinfekciona sredstva Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 27.11.2015. 1.890,00 SG 99/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 21- Dezinfekciona sredstva Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 27.11.2015. 2.590,00 SG 99/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 22- Dezinfekciona sredstva Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 27.11.2015. 4.480,00 SG 99/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 23- Dezinfekciona sredstva Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 27.11.2015. 1.215,00 SG 99/15

CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Kantonalna bolnica Zenica Hirurški konci za potrebe službe za traumatologiju i ortopediju, urologiju, neurohirurgiju, ginekologiju i urgentnu medicinu Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka, MedicaLLux d.o.o., Poma d.o.o., Omnia-Medic d.o.o. Banja Luka, Tuzla, Sarajevo, Zenica 8.12.2011. Službeni glasnik BiH 9/12