Krajinalijek a.d. Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Lot 11: Oftalmološka ambulanta za potrebe Zavoda za forenzičku psihijatriju, Sokolac Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 23.1.2014. 71.414,86 Službeni glasnik BiH 8/14
Dom zdravlja Zavidovići Lot 6: Stomatološki materijal Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 22.1.2014. 13.640,41 Službeni glasnik BiH 10/14
Dom zdravlja Zavidovići Lot 23: Reagensi za hemotološki brojač Coulter ACT 8 Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 22.1.2014. 1.290,24 Službeni glasnik BiH 10/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 14- Citostatici, Doksorubicin -pegilirani lipozomalni amp. a 50 mg Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 29.1.2014. 309.473,62 Službeni glasnik BiH 12/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Ethanolum (96 per centum) 10L Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 10.2.2014. 22.990,00 Službeni glasnik BiH 24/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: Ethanolum (96 per centum) 1L Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 10.2.2014. 35.295,00 Službeni glasnik BiH 24/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3: Ethanolum anhydricum 1L Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 10.3.2014. 13.435,00 Službeni glasnik BiH 24/14
Kazneno-popravni zavod Banja Luka Nabavka lijekova Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 26.3.2014. 52.949,28 Službeni glasnik BiH 24/14
Klinički centar Banja Luka Lot 13: Komplet za transpedikularnu fiksaciju kičmenog stuba Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 2.4.2014. 110.000,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 1: Gotove mikrobiološke podloge Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 19.3.2014. 2.300,29 Službeni glasnik BiH 26/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije Lot 3: Zaštitna sredstva za rad u laboratoriji Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 31.3.2014. 6.153,41 Službeni glasnik BiH 26/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 1: Nabava dijagnostičkih testova i drugih materijala za službu transfuzije krvi za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko za 2014. godinu Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 27.2.2014. 1.816,55 Službeni glasnik BiH 26/14
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Reagensi i potrošni materijal za CELL-DYN 1800 ABBOTT Pregovarački Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 14.3.2014. 7.634,78 Službeni glasnik BiH 28/14
JU Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Lot 2: Medicinska biohemija - reagensi i potrošni materijal za koagulaciju Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 15.1.2014. 16.101,60 Službeni glasnik BiH 33/14
JU Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Lot 3: Medicinska biohemija - trake za urin Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 15.1.2014. 3.201,64 Službeni glasnik BiH 33/14
JU Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Lot 26: Mikrobiološka dijagnostika - test za identifikaciju Micobacterium tuberculosis Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 15.1.2014. 178,50 Službeni glasnik BiH 33/14
Dom zdravlja Banja Luka Nabavka stomatoloških preparata i gradivnog materijala Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 18.4.2014. 88.397,75 Službeni glasnik BiH 34/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 14: ležajevi Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 1.4.2014. 15.000,00 Službeni glasnik BiH 36/14
Klinički centar Banja Luka Lot 4: Dezinfekciona sredstva - natrij lauret sulfat, lauril glukozid, kokoamid DEA, glicerin, Na-laktat ili ekvivalent Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 30.4.2014. 466,40 Službeni glasnik BiH 41/14
Klinički centar Banja Luka Lot 11: Dezinfekciona sredstva - etanol, izopropilni alkohol, neobojeni ili ekvivalent Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 30.4.2014. 5.535,00 Službeni glasnik BiH 41/14
Klinički centar Banja Luka Lot 25: Dezinfekciona sredstva - Kvartenerni amonium propionat, tri-enzimski kompleks (proteaze, lipaze, amilaze), surfaktanti,poliheksa metilen biguanid hlorhidrat ili ekvivalent Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 30.4.2014. 4.824,00 Službeni glasnik BiH 41/14
Klinički centar Banja Luka Lot 27: Dezinfekciona sredstva - Didecilmetil amonijum hlorid, hlorheksidin biguanidin, nejonski surfaktanti, sredstva za zaštitu od korozije ili ekvivalent Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 30.4.2014. 3.960,00 Službeni glasnik BiH 41/14
Klinički centar Banja Luka Lot 29: Dezinfekciona sredstva - 2,1% Glutaraldehid sa aktivatorom ili ekvivalent Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 30.4.2014. 3.150,00 Službeni glasnik BiH 41/14
Klinički centar Banja Luka Lot 35: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku - Reagensi i materijal za aparat HPLC Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 30.4.2014. 15.269,46 Službeni glasnik BiH 41/14
Klinički centar Banja Luka Lot 48: Materijal za aparat dejonizator UNIK 500 Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 30.4.2014. 12872,86 Službeni glasnik BiH 41/14

Krajinalijek a.d. Banja Luka u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 1: A Lijekovi koji djeluju na digestivni trakt i metabolizam Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, ZEFARM d.o.o. Zenica,SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Zenica, Sarajevo 5.10.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 5: D Lijekovi koji djeluju na kožu - dermatologici Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, ZEFARM d.o.o. Zenica Banja Luka, Kakanj, Zenica 5.10.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 7: H Sistemski hormonalni lijekovi izuzimajući spolne hormone Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka,MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, ZEFARM d.o.o. Zenica Banja Luka, Sarajevo, Kakanj, Zenica 5.10.2010., 1.9.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 8: J Lijekovi za liječenje sistemskih infekcija - sistemski antiifektivi Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, Bosnalijek d.d. Sarajevo, MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, MGM-FARM d.o.o. Kakanj,ZEFARM d.o.o. Zenica, SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Sarajevo, Kakanj, Zenica 5.10.2010., 1.9.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 12: R Lijekovi koji djeluju na raspiratorni sistem Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, FARMAVITA d.o.o. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Sarajevo, Zenica 5.10.2010., 13.9.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 13: S Lijekovi koji djeluju na čula Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj,ZEFARM d.o.o. Zenica, SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Zenica, Sarajevo 5.10.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 14: V Razno Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, PTD MGM-FARM d.o.o. Kakanj, SAMED d.o.o. Sarajevo, ZEFARM d.o.o. Zenica, SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Sarajevo, Zenica 5.10.2010., 13.9.2010., 6.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lijekovi za godišnje potrebe Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo, Apomedical d.o.o. Sarajevo, Bosnalijek d.d., Vetfarm d.o.o., Zefarm d.o.o., Medimpex d.o.o, CO. MEDPROM d.o.o., Farmavita d.o.o., Farmis d.o.o., Bosnafarm d.o.o., Unifarm d.o.o., Unihemkom pharma d.o.o., Hercegovinalijek d.o.o., Tuzlafarm d.o.o., Phoenix d.o.o., Blagoleks d.o.o., Interpromet d.o.o., Melcomd.o.o., Krajinalijek a.d. Banja Luka, PTD MGM FARM d.o.o., Numistars d.o.o., Pharmamaac d.o.o. Sarajevo, Višegrad, Zenica, Banja Luka, Vogošća, Lukavac, Brčko, Mostar, Tuzla, Bijeljina, Novi Grad, Kakanj 21.1.2011. Službeni glasnik BiH 11/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Sukcesivna isporuka kemikalija za potrebe Galenskog laboratorija Kliničke apoteke i svih ostalih klinika KCUS-a Otvoreni Semikem d.o.o., SARAJEVOLIJEK, TUZLAFARM, FARMAVITA, BLAGOLEKS, Krajinalijek a.d. Banja Luka Sarajevo, Sarajevo, Tuzla, Sarajevo - Vogošća, Bijeljina, Banja Luka 17.3.2011. Službeni glasnik BiH 27/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Isporuka sredstava za dezinfekciju za potrebe svih klinika KCUS-a. Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, SEMIKEM, MEDIKEM, MEDIMPEX, INEL MEDICINSKA TEHNIK, BOSNALIJEK, ZEFARM Banja Luka, Sarajevo, Sarajevo, Zenica 21.9.2011. Službeni glasnik BiH 80/11
Dom zdravlja Živinice Lot 3: Nabavka sanitetskog i zavojnog materijala (šprice, igle, zavoji, konci i ostalo) Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, GLOBEX d.o.o. , BEKA MEDICIN TEHNIK d.o.o. , INEL d.o.o. Banja Luka, Zenica, Srebrenik, Mostar 13.6.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Živinice Lot 19: Nabavka laboratorijskog posuđa Otvoreni Semikem d.o.o. , ENA d.o.o. , Krajinalijek a.d. Banja Luka, ECP d.o.o. Sarajevo, Banja Luka, Sarajevo 13.6.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Živinice Lot 22: Nabavka materijala za stomatologiju Otvoreni RADIX d.o.o., NEODENT d.o.o. , BEKA MEDICIN TEHNIK d.o.o. , Krajinalijek a.d. Banja Luka Konjic, Tuzla, Srebrenik, Banja Luka 9.8.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuđača za sukcesivnu isporuku laboratorijskog materijala za potrebe svih klinika KCUS-a Otvoreni Semikem d.o.o., Krajinalijek a.d. Banja Luka, Italgroup, Eurolab, Inel, Globex, Ena, Sineks laboratorija, Sarajevo, Banja Luka, Bijeljina, Zenica, Mostar 12.01.2012. Službeni glasnik BiH 7/12