JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Izrada studije ispravnosti primijenjenih mjera zaštite od atmosferskih prenapona i udara groma na elektroenergetskim postrojenjima 35 i 110 kV uHE Sliv Vrbas i proračun struja kratkih spojeva i struje zemljospoja u postrojenjima 6, 10, 35, 110kV Otvoreni Energocontrol Zagreb d.o.o. Hrvatska 30.9.2013. 48.876,20 Službeni glasnik BiH 98/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 1: Nabava nafte i naftnih derivata - Livno Otvoreni Zabrišće & BM d.o.o. Livno Livno 9.12.2013. 148.134,78 Službeni glasnik BiH 103/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabava i ugradnja pumpe za pražnjenje difuzora HE Rama Otvoreni Etal BH d.o.o. Sarajevo 9.12.2013. 41.000,00 Službeni glasnik BiH 103/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabava štitnika za kabel, juvidur cijevi, plastične rebraste cijevi, tablice upozorenja Otvoreni Elektro-Milas d.o.o. Ljubuški 13.12.2013. 201.037,80 Službeni glasnik BiH 2/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabava materijala za elektroenergetske objekte s ugradnjom za potrebe DP JUG - Pogon Grude Otvoreni Dalekovod d.o.o. Mostar 23.12.2013. 2.887.775,45 Službeni glasnik BiH 2/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Odvodnici prenapona Otvoreni ELEKTRO NABAVA d.o.o. Mostar 20.12.2013 73.531,20 Službeni glasnik BiH 2/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabava materijala za elektroenergetske objekte sa ugradnjom za potrebe DP Sjever Otvoreni Dalekovod d.o.o. Mostar 8.1.2014. 787.278,79 Službeni glasnik BiH 4/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabava nafte i naftnih derivata za Poslovnicu Elektro Tomislavgrad, Pogon Livno-DP JUG za period od dvije godine Otvoreni Papić d.o.o Tomislavgrad 20.12.2013. 88.510,46 Službeni glasnik BiH 4/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabava nafte i naftnih derivata za Poslovnicu Ljubuški Otvoreni Perić d.o.o. Ljubuški 20.12.2013. 99.139,91 Službeni glasnik BiH 4/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabava materijala za elektroenergetske objekte sa ugradnjom, DP Jug, Pogon Mostar Otvoreni Dalekovod d.o.o. Mostar 3.1.2014. 2.473.461,76 Službeni glasnik BiH 4/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabava i ugradnja glavnog napojnog ormara za preljevnu građevinu i rasvjetnih stubova sa pripadnom opremom za rasvjetu platoa oko donjeg kompenzacijskog bazena u Pogonu HE Mostarsko blato Otvoreni ELCOR d.o.o. Grude 20.12.2013. 17.173,22 Službeni glasnik BiH 6/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Podrška održavanju FMIS sustava (SAP) sustav Otvoreni B4B d.o.o. Zagreb Hrvatska 1.10.2013. 281.639,52 Službeni glasnik BiH 6/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Usluge međunarodnog otpremništva Otvoreni INTERAGENT d.o.o. Mostar 1.10.2013. 370.000,00 Službeni glasnik BiH 6/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Sanacija fasade uparvne zgrade u Prozor-Rami i izmjena pokvarenih fasadnih otvora i okova HE Rama Otvoreni Visak d.o.o. Mostar 31.10.2013. 18.388,00 Službeni glasnik BiH 6/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Osiguranje objekata izgrađenih iz kredita s EIB bankom Otvoreni Croatia osiguranje d.d. Ljubuški 31.10.2013. 57.228,25 Službeni glasnik BiH 6/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Rekonstrukcija mjerne opreme na preljevnim poljima i temeljnom ispustu HE Mostar Otvoreni TELEM d.o.o. Maribor Slovenija 29.10.2013. 71.915,00 Službeni glasnik BiH 6/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Servisiranje i održavanje vozila za potrebe Distribucije električne energije - ostala osobna vozila (vozila locirana na području HNŽ) Otvoreni AUTOAGENT d.o.o. Mostar Mostar 10.10.2013. 22.000,00 Službeni glasnik BiH 6/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Zamjena dijela opreme na postrojenju 15,650 kV - HE Rama Pregovarački Energocontrol Zagreb d.o.o. Hrvatska 9.10.2013. 134.834,92 Službeni glasnik BiH 6/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Pružanje usluga fizičke zaštite u Poslovnici Elektro Nova Bila - DP Centar Pregovarački DELTA SECURITY d.o.o. Čitluk 7.10.2013. 26.049,60 Službeni glasnik BiH 6/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Zakup stalne simetrične Internet veze na lokaciji Mostar, ul. Mile Budaka 106a - kapacitet 8 Mbps na razdoblje od 12 mjeseci Pregovarački JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar Mostar 30.10.2013. 28.350,00 Službeni glasnik BiH 6/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabava materijala za elektroenergetske objekte s ugradnjom za potrebe DP Centar Otvoreni Dalekovod d.o.o. Mostar 20.1.2014. 1.621.757,73 Službeni glasnik BiH 6/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Održavanje strojeva za kuvertiranje Otvoreni Optima IT d.o.o Mostar 12.12.2013. 50.000,00 Službeni glasnik BiH 6/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Servisiranje i održavanje vozila za potrebe Distribucije električne energije - Škoda, VW, Seat, Audi, Lada i ostala osobna vozila (vozila locirana na području SBŽ i ZDŽ) Otvoreni AUTOMERC ŠKORO d.o.o. Kiseljak 17.12.2013. 65.000,00 Službeni glasnik BiH 6/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Servisiranje i održavanje vozila za potrebe Distribucije električne energije - Iveco i ostala priključna vozila i radni strojevi (vozila locirana na području SBŽ i ZDŽ) Otvoreni AUTOMERC ŠKORO d.o.o. Kiseljak 17.12.2013. 50.000,00 Službeni glasnik BiH 6/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 5: Izvođenje zemljano građevinskih radova za potrebe redovitog održavanja za DP JUG - Pogon Mostar Otvoreni KROR d.o.o. Posušje 2.10.2013. 133.000,00 Službeni glasnik BiH 6/14