JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 6- Primicanje oblovine panj - traktorska vlaka, Mala Spreča 41, 42, 44, 55, 56 Otvoreni FIKRET MUŠIĆ samostalni prevoznik Živinice 28.1.2015. 72.827,10 SG 10/15
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 1- Sječa i izrada, primicanje i izvoz šds nameđustovarište, Oskova 3 Otvoreni FAHRAS d.o.o. Kladanj 28.1.2015. 43.429,80 SG 10/15
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 2- Sječa i izrada, primicanje i izvoz šds na međustovarište, Oskova 7 Otvoreni FAHRAS d.o.o. Kladanj 28.1.2015. 85.994,60 SG 10/15
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 3- Sječa i izrada, primicanje i izvoz šds na međustovarište, Oskova 10 Otvoreni FAHRAS d.o.o. Kladanj 28.1.2015. 54.269,80 SG 10/15
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 6- Primicanje oblovine panj - traktorska vlaka, Oskova 34 Otvoreni SP Studenac Kladanj 28.1.2015. 30.628,00 SG 10/15
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 7- Primicanje oblovine panj - traktorska vlaka, Oskova 44 Otvoreni SP Studenac Kladanj 28.1.2015. 19.741,00 SG 10/15
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 8- Primicanje oblovine panj - traktorska vlaka, DonjaKrivaja 27 i 28 Otvoreni SP Studenac Kladanj 28.1.2015. 35.973,80 SG 10/15
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Pripremne radnje, terenska snimanja i kancelarijski poslovi na izradi šumskoprivredne osnove. Otvoreni WALD-PROJEKT d.o.o. Bosanska Krupa 10.3.2015. 120.601,74 SG 28/15
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Izrada šumskoprivredne osnove za ŠPP Vlaseničko Turalići. Pripremne radnje, terenska snimanja i izrada dokumenata. Otvoreni WALD-PROJEKT d.o.o. Bosanska Krupa 4.3.2015. 68.608,77 SG 28/15
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka HTZ opreme za sjekače Otvoreni Grube d.o.o. Banja Luka 20.3.2015. 42.182,88 SG 30/15
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka sadnog materijala Otvoreni JPŠ Šume RS a.d. Brčko 18.5.2015. 69.433,81 SG 43/15
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 4- Primcanje i iznos šds, odjel 67, šumarija Jelovik Otvoreni SP Gračanica Jusić Said Živinice 27.4.2015. 16.140,00 SG 43/15
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 5- Primicanje i izvoz šds u odjelu 63, šumarija Jelovik Otvoreni SP Gračanica Jusić Said Živinice 7.5.2015. 7.900,00 SG 43/15
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka usluga sječe i izrade,primicanja i izvoza ŠDS na međustovarište u odjelima 66,67 GJ Turija Pregovarački ŠEHA COMPANY d.o.o. Banovići 13.5.2015. 221.370,00 SG 43/15
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka konja za vuču Otvoreni Stanišić d.o.o. Ribnik 18.6.2015. 40.000,00 SG 53/15
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Održavanje LADA NIVA 1.7 i 1.7i - 19 vozila Otvoreni AUTO SERVIS DŽENO Kladanj 1.9.2015. 41.000,00 SG 70/15
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Usluge sječe,primicanja i izvoza ŠDS od sanitarnog užitka u odjelu 3 Gornja Drinjača Pregovarački SP Kavaz vl. Kavazović Zaim Kladanj 3.9.2015. 51.850,00 SG 72/15
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka usluga održavanja radnih mašina Caterpillar Pregovarački Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo 3.9.2015. 109.500,00 SG 72/15
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nafta,benzin i lož ulje za proizvodne mašine (isporuka u cisternama) i putnički program (isporuka na pumpama) Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 21.9.2015. 657.066,66 SG 77/15
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Usluge održavanja i popravki teretnih motornih vozila Mercedes, MAN Otvoreni Rudar d.o.o. Tuzla 23.9.2015. 30.000,00 SG 77/15
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lugarske uniforme (ljetne,zimske),šapke,grbovi i torbe. Otvoreni Koteks d.o.o. Tešanj 21.9.2015. 53.614,00 SG 79/15
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Usluge građevinskih i drugih mašina Otvoreni GRADNJA-COP d.o.o. Brčko 22.9.2015. 84.260,00 SG 79/15
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Rezervni dijelovi za motornu pilu Husqvarna 372 XP Otvoreni THOR d.o.o. Doboj Doboj 21.9.2015. 66.225,77 SG 79/15
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 1 - Nabavka usluga primicanja šumskih drvnih sortimenata na relaciji panj-traktorska vlaka u odjelu 26, u GJ Oskova , šumarija Banovići Pregovarački SP Gračanica Jusić Said Živinice 16.10.2015. 12.416,50 SG 85/15
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 2 - Nabavka usluga primicanja šumskih drvnih sortimenata na relaciji panj-traktorska vlaka u odjelima 30/1 i 30/2 u GJ Oskova , šumarija Banovići Pregovarački Drvorad - Idrizović vl. Idrizović Suvad Banovići 16.10.2015. 19.290,69 SG 85/15