MEDIMPEX d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 14: Glimepirid tabl. 2mg Ubrzani MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 15.7.2014. 731,25 Službeni glasnik BiH 62/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 15: Askorbinska kiselina tabl. 500 mg Ubrzani MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 15.7.2014. 3.555,00 Službeni glasnik BiH 62/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 18: Digoksin inj. 0,25 mg/2ml Ubrzani MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 15.7.2014. 12.447,00 Službeni glasnik BiH 62/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 19: Digoksin tabl. 0,25mg Ubrzani MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 15.7.2014. 1.275,00 Službeni glasnik BiH 62/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 27: Hlortalidon tabl. 25 mg Ubrzani MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 15.7.2014. 1.944,00 Službeni glasnik BiH 62/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 28: Furosemid inj. 20 mg/2 ml Ubrzani MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 15.7.2014. 51.480,00 Službeni glasnik BiH 62/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 36: Amlodipin tabl./film tabl./kaps. 5 mg Ubrzani MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 15.7.2014. 1.764,00 Službeni glasnik BiH 62/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 38: Verapamil film tabl./obložena tabl. 40mg Ubrzani MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 15.7.2014. 395,25 Službeni glasnik BiH 62/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 39: Enalapril tabl. 10mg Ubrzani MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 15.7.2014. 576,30 Službeni glasnik BiH 62/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 43: Enalapril+Hidroklorotiazid tabl. ( 10 mg+25 mg ) Ubrzani MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 15.7.2014. 9.750,00 Službeni glasnik BiH 62/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 44: Atorvastatin film tabl. 10mg Ubrzani MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 15.7.2014. 1.147,50 Službeni glasnik BiH 62/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 49: Trospij inj. 0,2 mg/5ml Ubrzani MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 15.7.2014. 7.663,50 Službeni glasnik BiH 62/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 52: Hidrokortizon inj. 100 mg/2 ml Ubrzani MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 15.7.2014. 148.207,50 Službeni glasnik BiH 62/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 57: Diklofenak tabl./kaps. 75 mg Ubrzani MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 15.7.2014. 2.484,00 Službeni glasnik BiH 62/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 58: Diklofenak film tabl./tabl. sa produženim oslobađanjem 100mg Ubrzani MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 15.7.2014. 1.440,00 Službeni glasnik BiH 62/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 63: Teofilin kaps. sa produženim oslobađanjem 200mg Ubrzani MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 15.7.2014. 2.706,00 Službeni glasnik BiH 62/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 64: Aminofilin inj. 250 mg/10 ml Ubrzani MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 15.7.2014. 18.117,00 Službeni glasnik BiH 62/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 67: Folkodin kaps. 10 mg Ubrzani MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 15.7.2014. 2.568,00 Službeni glasnik BiH 62/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 4: Omeprazol 20 mg.caps. Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 2.284,62 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 5: Esomeprazol 20 mg 40 mg.tbl. Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 636,75 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 7: Pantoprazol 40 mg.amp. Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 45.769,23 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 9: Lansoprazol 15 mg. caps i 30 mg.caps . Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 2.097,95 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 11: Trospijum 0,2 mg amp. Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 524,36 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 19: Laktuloza 500 ml.sirup Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 2.576,28 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 28: Sulfasalazin 500 mg.tbl Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 597,44 Službeni glasnik BiH 68/14