Krajinalijek a.d. Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 51: Metronidazol otopina 500mg/100ml Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 6.12.2013. 22.908,00 Službeni glasnik BiH 103/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 1: Specifični lijekovi, faktor koagulacije VIII amp 500 i.j. I 1000 i.j. Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 26.12.2013. 573.696,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 4: Specifični lijekovi, won Willebrand-ov faktor i faktor koagulacije VIII Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 26.12.2013. 105.614,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 5: Specifični lijekovi, won Willebrand-ov faktor i faktor koagulacije VII Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 26.12.2013. 105.614,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 6: Specifični lijekovi, rekombinantni faktor VII Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 26.12.2013. 471.110,40 Službeni glasnik BiH 2/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 7: Specifični lijekovi, rekombinantni faktor koagulacije VII Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 26.12.2013. 392.592,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 8: Specifični lijekovi, ribavirin film tbl.200 mg Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 26.12.2013. 13.799,52 Službeni glasnik BiH 2/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 18: Specifični lijekovi, beacizumab amp. 400 Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 26.12.2013. 886.140,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 19: Specifični lijekovi, beacizumab amp. 100 Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 26.12.2013. 659.731,20 Službeni glasnik BiH 2/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 22: Specifični lijekovi, erLotinib film tbl.150 mg Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 26.12.2013. 969.120,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 24: Specifični lijekovi, peginterferon alfa-2 a amp 180 mcg Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 26.12.2013. 259.596,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 35: Specifični lijekovi, faktor koagulacije IX, amp 500 i.j. Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 26.12.2013. 76.300,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 24: Nabavka lijekova sa bolničke liste lijekova-glukoza rastvor za injekciju 25% Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 3.12.2013. 5.897,55 Službeni glasnik BiH 2/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 38: Nabavka lijekova sa bolničke liste lijekova-verapamil rastvor za injekciju 5 mg Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 3.12.2013. 15.677,36 Službeni glasnik BiH 2/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 87: Nabavka lijekova sa bolničke liste lijekova-piracetam rastvor za injekciju 1 g/ 5ml Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 3.12.2013. 9.632,09 Službeni glasnik BiH 2/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 92: Nabavka lijekova sa bolničke liste lijekova-bromheksin rastvor za injekciju 4 mg/ 2ml Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 3.12.2013. 6.534,68 Službeni glasnik BiH 2/14
Dom zdravlja Banja Luka Lot 3: Servisiranje i popravke hematoloških analizatora Mythic Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 30.12.2013. 290,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Ministarstvo odbrane BiH Lot 2: Nabavka sredstava klasa VIII - sanitetska sredstva Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 27.12.2013. 116.726,28 Službeni glasnik BiH 4/14
Dom zdravlja Banja Luka Lot 9: Stomatološki preparati, gradivni materijal Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 21.1.2014. 32.855,57 Službeni glasnik BiH 8/14
Dom zdravlja Banja Luka Lot 10: Sredstva za obradu i brušenje Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 21.1.2014. 23.016,78 Službeni glasnik BiH 8/14
Dom zdravlja Banja Luka Lot 11: Pomoćna sredstva za ortopediju vilice Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 21.1.2014. 11.819,00 Službeni glasnik BiH 8/14
Dom zdravlja Banja Luka Lot 13: Sanitetski potrošni materijal za stomatologiju Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 21.1.2014. 8.282,05 Službeni glasnik BiH 8/14
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Lot 5: Bolnički i ambulantni namještaj za potrebe Zavoda za forenzičku psihijatriju, Sokolac Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 23.1.2014. 219.069,84 Službeni glasnik BiH 8/14
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Lot 6: Nemedicinski namještaj za potrebe Zavoda za forenzičku psihijatriju, Sokolac Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 23.1.2014. 249.820,49 Službeni glasnik BiH 8/14
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Lot 8: Stomatološka ambulanta za potrebe Zavoda za forenzičku psihijatriju, Sokolac Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 23.1.2014. 31.157,16 Službeni glasnik BiH 8/14

Krajinalijek a.d. Banja Luka u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 1: A Lijekovi koji djeluju na digestivni trakt i metabolizam Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, ZEFARM d.o.o. Zenica,SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Zenica, Sarajevo 5.10.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 5: D Lijekovi koji djeluju na kožu - dermatologici Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, ZEFARM d.o.o. Zenica Banja Luka, Kakanj, Zenica 5.10.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 7: H Sistemski hormonalni lijekovi izuzimajući spolne hormone Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka,MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, ZEFARM d.o.o. Zenica Banja Luka, Sarajevo, Kakanj, Zenica 5.10.2010., 1.9.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 8: J Lijekovi za liječenje sistemskih infekcija - sistemski antiifektivi Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, Bosnalijek d.d. Sarajevo, MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, MGM-FARM d.o.o. Kakanj,ZEFARM d.o.o. Zenica, SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Sarajevo, Kakanj, Zenica 5.10.2010., 1.9.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 12: R Lijekovi koji djeluju na raspiratorni sistem Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, FARMAVITA d.o.o. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Sarajevo, Zenica 5.10.2010., 13.9.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 13: S Lijekovi koji djeluju na čula Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj,ZEFARM d.o.o. Zenica, SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Zenica, Sarajevo 5.10.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 14: V Razno Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, PTD MGM-FARM d.o.o. Kakanj, SAMED d.o.o. Sarajevo, ZEFARM d.o.o. Zenica, SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Sarajevo, Zenica 5.10.2010., 13.9.2010., 6.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lijekovi za godišnje potrebe Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo, Apomedical d.o.o. Sarajevo, Bosnalijek d.d., Vetfarm d.o.o., Zefarm d.o.o., Medimpex d.o.o, CO. MEDPROM d.o.o., Farmavita d.o.o., Farmis d.o.o., Bosnafarm d.o.o., Unifarm d.o.o., Unihemkom pharma d.o.o., Hercegovinalijek d.o.o., Tuzlafarm d.o.o., Phoenix d.o.o., Blagoleks d.o.o., Interpromet d.o.o., Melcomd.o.o., Krajinalijek a.d. Banja Luka, PTD MGM FARM d.o.o., Numistars d.o.o., Pharmamaac d.o.o. Sarajevo, Višegrad, Zenica, Banja Luka, Vogošća, Lukavac, Brčko, Mostar, Tuzla, Bijeljina, Novi Grad, Kakanj 21.1.2011. Službeni glasnik BiH 11/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Sukcesivna isporuka kemikalija za potrebe Galenskog laboratorija Kliničke apoteke i svih ostalih klinika KCUS-a Otvoreni Semikem d.o.o., SARAJEVOLIJEK, TUZLAFARM, FARMAVITA, BLAGOLEKS, Krajinalijek a.d. Banja Luka Sarajevo, Sarajevo, Tuzla, Sarajevo - Vogošća, Bijeljina, Banja Luka 17.3.2011. Službeni glasnik BiH 27/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Isporuka sredstava za dezinfekciju za potrebe svih klinika KCUS-a. Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, SEMIKEM, MEDIKEM, MEDIMPEX, INEL MEDICINSKA TEHNIK, BOSNALIJEK, ZEFARM Banja Luka, Sarajevo, Sarajevo, Zenica 21.9.2011. Službeni glasnik BiH 80/11
Dom zdravlja Živinice Lot 3: Nabavka sanitetskog i zavojnog materijala (šprice, igle, zavoji, konci i ostalo) Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, GLOBEX d.o.o. , BEKA MEDICIN TEHNIK d.o.o. , INEL d.o.o. Banja Luka, Zenica, Srebrenik, Mostar 13.6.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Živinice Lot 19: Nabavka laboratorijskog posuđa Otvoreni Semikem d.o.o. , ENA d.o.o. , Krajinalijek a.d. Banja Luka, ECP d.o.o. Sarajevo, Banja Luka, Sarajevo 13.6.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Živinice Lot 22: Nabavka materijala za stomatologiju Otvoreni RADIX d.o.o., NEODENT d.o.o. , BEKA MEDICIN TEHNIK d.o.o. , Krajinalijek a.d. Banja Luka Konjic, Tuzla, Srebrenik, Banja Luka 9.8.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuđača za sukcesivnu isporuku laboratorijskog materijala za potrebe svih klinika KCUS-a Otvoreni Semikem d.o.o., Krajinalijek a.d. Banja Luka, Italgroup, Eurolab, Inel, Globex, Ena, Sineks laboratorija, Sarajevo, Banja Luka, Bijeljina, Zenica, Mostar 12.01.2012. Službeni glasnik BiH 7/12