Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 5: lamivudin, tablete 100 mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 5.3.2014. 75.555,56 Službeni glasnik BiH 33/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 6: Interferon beta-1a , inj 300 mcg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 5.3.2014. 461.088,89 Službeni glasnik BiH 33/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 7: Interferon beta-1b , inj 0,25 mg (8 000 000 i.j.) Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 5.3.2014. 600.349,57 Službeni glasnik BiH 33/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 8: Eptakog alfa aktivirani (FVIIa) inj. 1 mg i 2 mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 3.3.2014. 1.190.863,34 Službeni glasnik BiH 33/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 9: Faktor koagulacije F VIII, inj. 1000 i.j. i 500 i.j. Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 29.3.2014. 887.765,82 Službeni glasnik BiH 33/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 10: Faktor koagulacije F IX, inj. 1000 i.j. i 500 i.j. Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 5.3.2014. 334.441,03 Službeni glasnik BiH 33/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 11: Rekombinantni faktor koagulacije VIII (oktokog alfa), inj. 250 i.j.i 500 i.j. Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 3.3.2014. 735.401,71 Službeni glasnik BiH 33/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 12: Faktor koagulacije F VIII + vonWillebrand-ov faktor, humani, inj. 90+80 i.j./ml (5 ml) i 90+80 i.j./ ml (10 ml) Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 5.3.2014. 193.898,89 Službeni glasnik BiH 33/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 13: Immunoglobulin, normalni humani za intravensku primjenu, inf 2,5 g i 5 g Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 6.3.2014. 273.422,23 Službeni glasnik BiH 33/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Nabavka lijeka INN-Infliximab, REMICADE Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 29.4.2014. 360.000,00 Službeni glasnik BiH 39/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Nabavka lijeka Trastuzumab (HERCEPTIN) Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 29.3.2014. 6.563.261,54 Službeni glasnik BiH 39/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Nabavka lijeka INN everolimus (AFINITOR?) Pregovarački MGM FARM d.o.o. Kakanj 8.5.2014. 518.892,31 Službeni glasnik BiH 39/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Nabavka lijeka darbepoetin alfa, inj. 10 mcg, 20 mcg i 30 mcg Pregovarački Phoenix d.o.o. Bijeljina 18.3.2014. 913.376,07 Službeni glasnik BiH 41/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH LOT 1 - BCG (cjepivo protiv tuberkuloze) Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 3.6.2014. 182.700,00 Službeni glasnik BiH 45/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH LOT 3 - Hib (hemofilus influence b) Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 3.6.2014. 698.880,00 Službeni glasnik BiH 45/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 4: Hep B (monodozno cjepivo protiv virusne žutice tip B) Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 3.6.2014. 184.140,00 Službeni glasnik BiH 45/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH LOT 5 - MRP ( monodozno cjepivo protiv morbila, rubeole i parotitisa) Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 3.6.2014. 273.350,00 Službeni glasnik BiH 45/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 6: dT - difterija, tetanus- pro adultis (cjepivo protiv difterije i tetanusa-formulacija za starije od sedam godina) Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 3.6.2014. 21.960,00 Službeni glasnik BiH 45/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 7: DT- difterija, tetanus-pediatric (cjepivo protiv difterije i tetanusa-formulacija za djecu mlađu od sedam godina) Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 3.6.2014. 13.680,00 Službeni glasnik BiH 45/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 8: TT (cjepivo protiv tetanusa) Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 3.6.2014. 22.320,00 Službeni glasnik BiH 45/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 9: OPV -oralna polio virusna vakcina(zivo, oralno cjepivo protiv dječije paralize) Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 29.5.2014. 61.600,00 Službeni glasnik BiH 45/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 10: Antirabično cjepivo Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 3.6.2014. 35.600,00 Službeni glasnik BiH 45/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Nabavka lijeka VIREAD (tenofir disoproksil) tbl. 245 mg Pregovarački Farmis d.o.o. Sarajevo 27.5.2014. 100.800,00 Službeni glasnik BiH 46/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lijek KARMUSTIN inf/inj., 100 m Pregovarački Evropa lijek pharma d.o.o. Sarajevo 12.6.2014. 53.520,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Ugovor o implementaciji projekta Uspostavljanje sistema nadzora nad kvalitetom pruženih usluga Pregovarački Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH Sarajevo 2.7.2014. 21.025,65 Službeni glasnik BiH 56/14