JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Isporuka dijelova za kracere bl. 5, 6 i 7 Otvoreni Fitus d.o.o. Sarajevo 17.9.2014. 23.840,00 Službeni glasnik BiH 75/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka elektro motora 400 kW za pumpe dodatne vode, pumpe finih hlađenja i pumpe tehnološke vode blokova 5 i 6. Otvoreni HIDRO-MONT d.o.o. Novi Grad 17.9.2014. 81.790,00 Službeni glasnik BiH 75/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Demontažno-montažni radovi na kracerima bloka 7 u Podružnici Termoelektrana Kakanj Pregovarački TEHNOPETROL d.o.o. Tuzla 18.9.2014. 48.550,00 Službeni glasnik BiH 77/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Popravka 6 kV elektromotora sirove vode 400 kW u Podružnici Termoelektrana Kakanj Pregovarački ELEKTROREMONT d.d Banovići 17.9.2014. 27.723,28 Službeni glasnik BiH 77/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Usluge sanacije na zagrijačima zraka (luvo paketima), usluge sanacije puhača gara i pripremni radovi za ispitivanja bubnja Otvoreni MONTAŽA-ENIM d.o.o. Tuzla 18.9.2014. 72.341,00 Službeni glasnik BiH 77/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova za revitalizaciju zajedničkih postrojenja - dijelova za kompresor ZK 510 Otvoreni NITAL d.o.o. Zenica 22.9.2014. 124.000,00 Službeni glasnik BiH 79/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Usluge na postrojenjima hemijske pripreme i prerade vode i uzorkovanja uglja Otvoreni TERMOMONTAŽA d.o.o. Kakanj 23.9.2014. 82.843,20 Službeni glasnik BiH 79/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Servis i verifikacija vaga za ugalj Otvoreni Lotrič kontrol d.o.o. Mostar 22.9.2014. 34.380,00 Službeni glasnik BiH 79/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Remont pumpi u crpnoj stanici, revizija pumpi i opreme HPV-e bloka 7 Pregovarački TERMOMONTAŽA d.o.o. Kakanj 23.9.2014. 70.270,20 Službeni glasnik BiH 79/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka termoizolacionog materijala za kotao i turbinu bloka 7 Otvoreni NOVA TRGOVINA-S d.o.o. Kakanj 23.9.2014. 39.005,00 Službeni glasnik BiH 79/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka elektromotora Otvoreni PROM-AR d.o.o. Travnik 24.9.2014. 34.000,00 Službeni glasnik BiH 79/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka potrošnog materijala za higijenu Otvoreni CROBOX d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.9.2014. 20.712,90 Službeni glasnik BiH 79/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka poluga mlina bl. 5,6 i 7. Otvoreni Fitus d.o.o. Sarajevo 30.9.2014. 74.902,50 Službeni glasnik BiH 79/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka lanca grbača šljake za bl. 5, 6 i 7. Otvoreni Fitus d.o.o. Sarajevo 30.9.2014. 33.000,00 Službeni glasnik BiH 79/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka informatičke opreme Otvoreni TEP LIGHT d.o.o. Tuzla Tuzla 25.9.2014. 47.824,20 Službeni glasnik BiH 79/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Popravka pogonskog bubnja transportera Pregovarački ITT-INŽINJERING ZA TRANSPORTNU TEHNIKU d.o.o. Tuzla 24.9.2014. 6.860,00 Službeni glasnik BiH 79/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Revitalizacija 6 kV elektromotora pumpi rashladne vode i ventilatora zraka bloka 7 Otvoreni Elektroremont a.d. Subotica Srbija 18.10.2014. 52.631,38 Službeni glasnik BiH 83/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Remont 6 kV elektromotora Pregovarački ELEKTROREMONT d.d Banovići 23.10.2014. 78.008,00 Službeni glasnik BiH 85/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Zamjena postojećeg stabilnog sistema za gašenje požara vodom na blok-trafou bloka 6-137, 5MVA i trafoima BAT (270 MVA) i BCT (40 MVA) bloka 7 - 230 MW u TE Kakanj, novim modernijim sistemom. Poslovi se sastoje od projektovanja, nabavke opreme, demontaže postojećeg stabilnog sistema za gašenje požara, montaže/instalacije, parametriranja i povezivanje opreme, obuke osoblja, testiranje rada sistema i svi drugi poslovi neophodni za puštanje stabilnih sistema za gašenje požara u rad. Otvoreni NEW SANATRON Banja Luka 17.10.2014. 87.900,00 Službeni glasnik BiH 87/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Mineralna izolaciona vuna - 1000 m2 izolacijske blazine od kamene vune 4000x500x60 sa pocinčanim pletivom 20x0,7 i jednostrano kaširanom alu-folijom i Mineralna izolaciona vuna - 1000 m2 izolacijske blazine od kamene vune 3000x500x100 sa pocinčanim pletivom 20x0,7 i jednostrano kaširanom folijom, a sve prema tehničkoj specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije. Otvoreni NOVA TRGOVINA-S d.o.o. Kakanj 30.10.2014. 25.541,00 Službeni glasnik BiH 87/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Proširenje sistema prskanja deponije šljake i pepela - izrada idejnog i glavnog projekta sistema prskanja deponije šljake i pepela za drugu, treću i četvrtu fazu razvoja deponije za potrebe Podružnice Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni Rudarski institut d.d. - Tuzla, ELCOM d.o.o. Tuzla Tuzla 30.10.2014. 15.800,00 Službeni glasnik BiH 87/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka opreme i ugradnja kracera na bloku 6 - dijelovi za kracer bloka 6 Otvoreni BNT HOLDING d.d. Novi Travnik Novi Travnik 10.11.2014. 12.053,70 Službeni glasnik BiH 89/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka lanca dodavača bl. 5,6 i 7. Otvoreni ITC d.o.o. Zenica 12.11.2014. 130.000,00 Službeni glasnik BiH 91/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova cirkulacionih pumpi kotla bloka 7-230 MW Otvoreni AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 17.11.2014. 96.416,61 Službeni glasnik BiH 91/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka brtvenog materijala za blok 7 u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Pregovarački INDUSTRIJA 4B d.o.o. Kakanj Kakanj 8.12.2014. 9.458,65 Službeni glasnik BiH 96/14