MEDIMPEX d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 88: Diazepam tabl./obložena tabl./film tabl. 5 mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 1.140,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 89: Diazepam tabl./obložena tabl./film tabl. 2 mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 108,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 90: Bromazepam tabl. 3 mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 720,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 91: Bromazepam tabl. 6 mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 86,80 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 92: Alprazolam tabl. 0,25 mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 270,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 93: Alprazolam tabl. 0,5 mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 225,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 96: Zolpidem film tabl. 5 mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 12,80 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 97: Zolpidem film tabl. 10 mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 22,90 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 100: Maprotilin film tabl. 25 mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 29.5.2014. 126,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 101: Maprotilin film tabl. 50 mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 248,40 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 107: Mirtazepam film tabl. 30 mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 193,80 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 109: Piracetam tabl./kaps. 400 mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 204,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 23: Kateteri hemodijalizni Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 4.200,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 23: Humani fibrinogen, humani trombin,medicinska spužva (5,5mg+2,0i.j)/cm? 1 medicinska spužva 9,5cmx 4,8cm Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 23.6.2014. 37.842,84 Službeni glasnik BiH 54/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 24: Humani fibrinogen, humani trombin,medicinska spužva (5,5mg+2,0i.j)/cm? 2 medicinske spužve 4,8cmx 4,8cm Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 23.6.2014. 66.076,00 Službeni glasnik BiH 54/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 25: Humani fibrinogen, humani trombin,medicinska spužva (5,5mg+2,0i.j)/cm? 1 medicinska spužva 3,0cmx 2,5cm Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 23.6.2014. 3.459,90 Službeni glasnik BiH 54/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 26: Rekombinantni faktor zgrušavanja krvi VIIa, eptakog alfa aktivirani, prašak i rastvor za injekcije 2mg (100k.i.j) Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 23.6.2014. 65.432,00 Službeni glasnik BiH 54/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 27: Etamsilat inj. 250mg/2ml Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 23.6.2014. 11.466,00 Službeni glasnik BiH 54/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 28: Etamsilat tabl. 250mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 23.6.2014. 2.238,60 Službeni glasnik BiH 54/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Ranitidin inj. 50mg/2ml Ubrzani MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 15.7.2014. 15.600,00 Službeni glasnik BiH 62/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 4: Pantoprazol inj. 40mg Ubrzani MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 15.7.2014. 103.248,00 Službeni glasnik BiH 62/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 5: Pantoprazol tabl./film tabl./gastrorezistentna tabl. 40mg Ubrzani MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 15.7.2014. 14.951,79 Službeni glasnik BiH 62/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 7: Metoklopramid inj. 10mg/2ml Ubrzani MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 15.7.2014. 12.240,00 Službeni glasnik BiH 62/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 9: Bisakodil obložena tabl./gastrorezistentna tabl. 5 mg Ubrzani MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 15.7.2014. 1.507,50 Službeni glasnik BiH 62/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 13: Metformin tabl./film tabl. 500mg Ubrzani MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 15.7.2014. 885,00 Službeni glasnik BiH 62/14