Krajinalijek a.d. Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 50: Metronidazol otopina 500mg/100ml Pregovarački Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 29.4.2013. 35.271,00 Službeni glasnik BiH 42/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 54: Flukonazol kaps.100mg Pregovarački Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 29.4.2013. 11.816,00 Službeni glasnik BiH 42/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 55: Flukonazol kaps.50mg Pregovarački Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 29.4.2013. 525,42 Službeni glasnik BiH 42/13
Zavod za stomatologiju Banja Luka Nabavka sanitetskog materijala; ugradnog stomatološkog materijala; sredstava za zubnu tehniku, obradu i brušenje Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 3.6.2013. 23.255,82 Službeni glasnik BiH 49/13
Zavod za stomatologiju Banja Luka Nabavka sanitetskog materijala; ugradnog stomatološkog materijala; sredstava za zubnu tehniku, obradu i brušenje Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 3.6.2013. 41.906,91 Službeni glasnik BiH 49/13
Zavod za stomatologiju Banja Luka Nabavka sanitetskog materijala; ugradnog stomatološkog materijala; sredstava za zubnu tehniku, obradu i brušenje Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 3.6.2013. 28.693,20 Službeni glasnik BiH 49/13
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 17: Lijekovi sa Dodatne liste lijekova Zavoda Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 31.5.2013. 947,60 Službeni glasnik BiH 49/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 12: Balon i bočice polietilen Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 26.6.2013. 88,94 Službeni glasnik BiH 77/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 23: Lupe sa uvećanjem 5, 6 i 7x Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 26.6.2013. 49,06 Službeni glasnik BiH 77/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 33: Menzure staklene Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 26.6.2013. 893,78 Službeni glasnik BiH 77/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 42: Sat laboratorijski, tajmer sa alarmom i Termometar laboratorijski od 0-100 C Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 26.6.2013. 555,60 Službeni glasnik BiH 77/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 85: Natrii chloridum Ph Eur Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 17.9.2013. 495,00 Službeni glasnik BiH 77/13
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 2: Gotove hranjive bakteriološke podloge Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 1.10.2013. 48.803,11 Službeni glasnik BiH 83/13
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 3: Hranjive bakteriološke podloge po ISO standardu Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 1.10.2013. 23.342,82 Službeni glasnik BiH 83/13
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 11: Serumi Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 1.10.2013. 7.569,59 Službeni glasnik BiH 83/13
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 12: Antibiogram diskovi-antibiotici Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 1.10.2013. 8.655,59 Službeni glasnik BiH 83/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 1: Insulinski rezervoar Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 31.10.2013. 77.382,00 Službeni glasnik BiH 89/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 2: Infuzioni set Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 31.10.2013. 339.120,00 Službeni glasnik BiH 89/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 3: Baterije za insulinsku pumpu Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 31.10.2013. 3.600,00 Službeni glasnik BiH 89/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 4: Insulinski rezervoar Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 31.10.2013. 2.579,40 Službeni glasnik BiH 89/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 5: Infuzioni set Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 31.10.2013. 11.304,00 Službeni glasnik BiH 89/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 6: Baterije za insulinske pumpe Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 31.10.2013. 928,82 Službeni glasnik BiH 89/13
Dom zdravlja Banja Luka Lot 15: Sredstva za čišćenje i dezinfekciju opreme, uređaja i pribora u humanoj medicini Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 14.11.2013. 6.107,69 Službeni glasnik BiH 93/13
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 13: Ostali materijal Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 20.11.2013. 179,28 Službeni glasnik BiH 93/13
Dom zdravlja Gračanica Lot 6: Lijekovi koji djeluju na koštno mišićni sistem Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 3.12.2013. 2.489,03 Službeni glasnik BiH 103/13

Krajinalijek a.d. Banja Luka u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 1: A Lijekovi koji djeluju na digestivni trakt i metabolizam Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, ZEFARM d.o.o. Zenica,SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Zenica, Sarajevo 5.10.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 5: D Lijekovi koji djeluju na kožu - dermatologici Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, ZEFARM d.o.o. Zenica Banja Luka, Kakanj, Zenica 5.10.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 7: H Sistemski hormonalni lijekovi izuzimajući spolne hormone Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka,MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, ZEFARM d.o.o. Zenica Banja Luka, Sarajevo, Kakanj, Zenica 5.10.2010., 1.9.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 8: J Lijekovi za liječenje sistemskih infekcija - sistemski antiifektivi Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, Bosnalijek d.d. Sarajevo, MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, MGM-FARM d.o.o. Kakanj,ZEFARM d.o.o. Zenica, SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Sarajevo, Kakanj, Zenica 5.10.2010., 1.9.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 12: R Lijekovi koji djeluju na raspiratorni sistem Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, FARMAVITA d.o.o. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Sarajevo, Zenica 5.10.2010., 13.9.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 13: S Lijekovi koji djeluju na čula Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj,ZEFARM d.o.o. Zenica, SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Zenica, Sarajevo 5.10.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 14: V Razno Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, PTD MGM-FARM d.o.o. Kakanj, SAMED d.o.o. Sarajevo, ZEFARM d.o.o. Zenica, SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Sarajevo, Zenica 5.10.2010., 13.9.2010., 6.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lijekovi za godišnje potrebe Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo, Apomedical d.o.o. Sarajevo, Bosnalijek d.d., Vetfarm d.o.o., Zefarm d.o.o., Medimpex d.o.o, CO. MEDPROM d.o.o., Farmavita d.o.o., Farmis d.o.o., Bosnafarm d.o.o., Unifarm d.o.o., Unihemkom pharma d.o.o., Hercegovinalijek d.o.o., Tuzlafarm d.o.o., Phoenix d.o.o., Blagoleks d.o.o., Interpromet d.o.o., Melcomd.o.o., Krajinalijek a.d. Banja Luka, PTD MGM FARM d.o.o., Numistars d.o.o., Pharmamaac d.o.o. Sarajevo, Višegrad, Zenica, Banja Luka, Vogošća, Lukavac, Brčko, Mostar, Tuzla, Bijeljina, Novi Grad, Kakanj 21.1.2011. Službeni glasnik BiH 11/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Sukcesivna isporuka kemikalija za potrebe Galenskog laboratorija Kliničke apoteke i svih ostalih klinika KCUS-a Otvoreni Semikem d.o.o., SARAJEVOLIJEK, TUZLAFARM, FARMAVITA, BLAGOLEKS, Krajinalijek a.d. Banja Luka Sarajevo, Sarajevo, Tuzla, Sarajevo - Vogošća, Bijeljina, Banja Luka 17.3.2011. Službeni glasnik BiH 27/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Isporuka sredstava za dezinfekciju za potrebe svih klinika KCUS-a. Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, SEMIKEM, MEDIKEM, MEDIMPEX, INEL MEDICINSKA TEHNIK, BOSNALIJEK, ZEFARM Banja Luka, Sarajevo, Sarajevo, Zenica 21.9.2011. Službeni glasnik BiH 80/11
Dom zdravlja Živinice Lot 3: Nabavka sanitetskog i zavojnog materijala (šprice, igle, zavoji, konci i ostalo) Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, GLOBEX d.o.o. , BEKA MEDICIN TEHNIK d.o.o. , INEL d.o.o. Banja Luka, Zenica, Srebrenik, Mostar 13.6.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Živinice Lot 19: Nabavka laboratorijskog posuđa Otvoreni Semikem d.o.o. , ENA d.o.o. , Krajinalijek a.d. Banja Luka, ECP d.o.o. Sarajevo, Banja Luka, Sarajevo 13.6.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Živinice Lot 22: Nabavka materijala za stomatologiju Otvoreni RADIX d.o.o., NEODENT d.o.o. , BEKA MEDICIN TEHNIK d.o.o. , Krajinalijek a.d. Banja Luka Konjic, Tuzla, Srebrenik, Banja Luka 9.8.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuđača za sukcesivnu isporuku laboratorijskog materijala za potrebe svih klinika KCUS-a Otvoreni Semikem d.o.o., Krajinalijek a.d. Banja Luka, Italgroup, Eurolab, Inel, Globex, Ena, Sineks laboratorija, Sarajevo, Banja Luka, Bijeljina, Zenica, Mostar 12.01.2012. Službeni glasnik BiH 7/12