JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 28 - Zavoj 8cm x 5m elastični, kompresivni , rastezljivost 170-200% Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 12.11.2015. 1.547,01 SG 93/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 29 - Zavoj 10cm x 5m elastični, kompresivni , rastezljivost 170-200% Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 12.11.2015. 4.750,43 SG 93/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 30 - Zavoj 12cm x 5m elastični, kompresivni , rastezljivost 170-200% Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 12.11.2015. 5.456,41 SG 93/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 31 - Zavoj 10cm x 4m, namotava se bez klizanja Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 12.11.2015. 3.196,58 SG 93/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 133 - Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Testovi na mikrotitarskim pločicama. Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 27.11.2015. 20.942,59 SG 93/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 1- SSI + 1 bipolarna (aktivna/pasivna, prava ili J) elektroda Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 27.11.2015. 41.700,00 SG 97/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 2- SSI, bez elektrode Otvoreni Adrialine d.o.o. Banja Luka 27.11.2015. 27.600,00 SG 97/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 3- VVIR +1 bipolarna elektroda (aktivna/pasivna, prava ili J) elektroda + uvodnik Otvoreni Bimed d.o.o. Banja Luka Banja Luka 27.11.2015. 237.000,00 SG 97/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 4- DDDR+ 2 bipolarne elektrode (aktivne /pasivne, prave ili J) Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 27.11.2015. 110.000,00 SG 97/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 5- DDDR sa algoritmima za A/V autokapturu i automatsku ekstenziju AV intervala + 2 bipolarne elektrode (aktivne/pasivne, prave ili J) Otvoreni Adrialine d.o.o. Banja Luka 27.11.2015. 87.600,00 SG 97/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 6- DDDR sa algoritmima za A/V autokapturu i automatsku ekstenziju AV intervala, bez elektroda Otvoreni Bimed d.o.o. Banja Luka Banja Luka 27.11.2015. 43.900,00 SG 97/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 7- Uvodnici za elektrode od 7, 8 ili 9Fr Otvoreni Adrialine d.o.o. Banja Luka 27.11.2015. 27.000,00 SG 97/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 8- ICD - DR + HV elektroda (aktivna/pasivna) + bipolarna elektroda (aktivna/pasivna, prava ili J) + uvodnik + uvodnik za HV elektrodu Otvoreni Adrialine d.o.o. Banja Luka 27.11.2015. 45.600,00 SG 97/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 9- ICD - CRT + elektroda za CS + uvodni sistem za CS + HV elektroda (aktivna/pasivna) + bipolarna elektroda (aktivna/pasivna, prava ili J) + 1 uvodnik za HV elektrodu + 1 uvodnik Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 27.11.2015. 47.568,00 SG 97/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 10- ICD - VR za primarnu prevenciju iznenadne srčane smrti sa mogućnošću promjene stimulacije u slučaju oštećenja elektrode + HV elektroda (aktivna/pasivna) + uvodnik Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 27.11.2015. 106.190,00 SG 97/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 1- Dezinfekciona sredstva Otvoreni Sors d.o.o. Banja Luka 24.11.2015. 4.617,80 SG 99/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 6- Dezinfekciona sredstva Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 27.11.2015. 2.160,00 SG 99/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 7- Dezinfekciona sredstva Otvoreni Sors d.o.o. Banja Luka 24.11.2015. 4.744,80 SG 99/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 10- Dezinfekciona sredstva Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 27.11.2015. 4.275,00 SG 99/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 11- Dezinfekciona sredstva Otvoreni Sors d.o.o. Banja Luka 24.11.2015. 5.896,00 SG 99/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 14- Dezinfekciona sredstva Otvoreni Sors d.o.o. Banja Luka 24.11.2015. 6.633,00 SG 99/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 20- Dezinfekciona sredstva Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 27.11.2015. 1.890,00 SG 99/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 21- Dezinfekciona sredstva Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 27.11.2015. 2.590,00 SG 99/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 22- Dezinfekciona sredstva Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 27.11.2015. 4.480,00 SG 99/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 23- Dezinfekciona sredstva Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 27.11.2015. 1.215,00 SG 99/15