JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova za revitalizaciju zajedničkih postrojenja - dijelova za potpalni sistem bloka 7 u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni Fitus d.o.o. Sarajevo 21.7.2014. 69.400,00 Službeni glasnik BiH 60/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka mjerne opreme za blok 7 u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 18.7.2014. 68.799,70 Službeni glasnik BiH 60/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova za sanaciju postrojenja automatike - servomotora bloka 7 u Podružnicu Termoeletrana Kakanj Kakanj Otvoreni AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 18.7.2014. 63.940,00 Službeni glasnik BiH 60/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka usmjerivačkih - skretnih limova u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni Fitus d.o.o. Sarajevo 21.7.2014. 34.494,00 Službeni glasnik BiH 60/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka proizvoda od liva u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni Fitus d.o.o. Sarajevo 21.7.2014. 33.800,00 Službeni glasnik BiH 60/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Remont potpalnog sistema bloka 7 - 230 MW u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni TERMOELEKTRO d.o.o. Brčko 25.7.2014. 185.729,20 Službeni glasnik BiH 60/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Zamjena i popravak toplotne izolacije kotla bloka 7 u Podružnici Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni VIG d.o.o. Kakanj 25.7.2014. 38.816,10 Službeni glasnik BiH 62/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Isporuka rezervnih dijelova, pregled i servisiranje laboratorijskih aparata-kalorimetara IKA WERKE u Podružnici Termoelektrana Kakanj, Kakanj Pregovarački AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 31.7.2014. 15.373,55 Službeni glasnik BiH 62/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka spojki lanca grebača šljake blokova 5, 6 i 7 u Podružnici Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni Fitus d.o.o. Sarajevo 1.8.2014. 16.000,00 Službeni glasnik BiH 62/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Čišćenje i uređenje radnih površina u Podružnici Pregovarački MANECO d.o.o. Kakanj 21.8.2014. 20.996,10 Službeni glasnik BiH 68/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova za ventilatore i otpremu pepela bloka 7 Otvoreni MANECO d.o.o. Kakanj 21.8.2014. 42.680,00 Službeni glasnik BiH 68/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Čišćenje mulja i otpadnih voda sa postrojenja HPV i TOV-a Otvoreni DELTA PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 25.8.2014. 148.872,50 Službeni glasnik BiH 68/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Usluge industrijskog usisivača za čišćenje kotlovnica blokova 5,6 i 7 Otvoreni DELTA PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 26.8.2014. 49.800,00 Službeni glasnik BiH 68/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Priprema posuda pod pritiskom za vizuelni inspekcijski pregled bloka 7 -230 MW Otvoreni TERMOELEKTRO d.o.o. Brčko 27.8.2014. 42.966,00 Službeni glasnik BiH 68/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Usluge održavanja cijevnog sistema kotlova bloka 5, 6 (110 MW) i 7 (230 MW) Otvoreni ENIKON d.o.o. Kakanj 29.8.2014. 155.500,00 Službeni glasnik BiH 71/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka stalnih sredstava za Restoran TE Otvoreni Eurogast International d.o.o. Čitluk Čitluk 29.8.2014. 49.957,00 Službeni glasnik BiH 71/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Izrada Elaborata o stanju dijelova turbine i generatora bloka 7 -NDT kontrola dijelova turbine i generatora bloka 7 Otvoreni ENERGOINVEST IMQ d.o.o. Sarajevo 1.9.2014. 50.400,00 Službeni glasnik BiH 71/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Remont armature u strojarnici i kotlovnici bloka 7 - 230 MW Otvoreni EFCO-NAT d.o.o. Maglaj 29.8.2014. 62.040,00 Službeni glasnik BiH 71/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Remont i unošenje izmjena na sistemu mjerenja i regulacije TXP na bloku7 Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 19.8.2014. 150.474,00 Službeni glasnik BiH 71/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova za sistem Bently Nevada u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni Turbomehanika d.o.o. Kutina Hrvatska 27.8.2014. 18.733,55 Službeni glasnik BiH 73/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova sistema TELEPERM XP Otvoreni Siemens d.o.o. Sarajevo 4.9.2014. 60.000,00 Službeni glasnik BiH 73/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka posude pod pritiskom- Ekspandera pogonskog kondenzatora EPK na bloku 7 Otvoreni TERMOELEKTRO d.o.o. Brčko 5.9.2014. 19.800,00 Službeni glasnik BiH 73/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Isporuka, ugradnja i puštanje u rad topLotne potstanice Otvoreni ENERGOTEHNIKA d.o.o. Doboj 15.9.2014. 29.800,00 Službeni glasnik BiH 75/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka brtvenog materijala u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni INDUSTRIJA 4B d.o.o. Kakanj Kakanj 5.9.2014. 76.129,50 Službeni glasnik BiH 75/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Priprema i emitovanje TV izvještaja o kvaliteti zraka u Kakanj Pregovarački Nezavisna televizija NTV IC d.o.o. Kakanj 3.9.2014. 9.360,00 Službeni glasnik BiH 75/14