MEDIMPEX d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 75: Tobramicin inj. 80mg/2ml Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 9.4.2014. 23.622,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 78: Gentamicin inj. 80mg/2ml Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 9.4.2014. 7.240,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 79: Gentamicin inj. 120mg/2ml Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 9.4.2014. 468,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 82: Ciprofloksacin inj. 100mg/10ml Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 9.4.2014. 27.280,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 83: Ciprofloksacin otopina za infuziju 200mg/100ml Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 9.4.2014. 85.440,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 85: Ciprofloksacin tabl. 250mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 9.4.2014. 251,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 93: Vankomicin inj. 1g Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 9.4.2014. 69.000,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 94: Vankomicin inj. 500mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 9.4.2014. 15.574,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 121: Aciklovir inj. 250mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 9.4.2014. 49.293,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 14: Morfin hidroklorid inj. 20 mg/ml Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 7.800,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 19: Tramadol inj. 100 mg/2 ml Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 8.048,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 20: Tramadol inj. 50 mg/ml Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 17.400,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 24: Acetilsalicilna kiselina tabl./film tabl. 300 mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 1.305,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 26: Paracetamol sirup 120 mg/5ml 100 ml Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 1.486,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 28: Paracetamol supp. 200 mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 81,80 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 30: Fenobarbiton tabl. 100 mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 1.116,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 34: Karbamazepin tabl./film tabl. sa produženim oslobađanjem 400mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 2.643,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 35: Karbamazepin tabl. 200 mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 990,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 49: Levetiracetam film tabl. 250 mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 480,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 50: Levetiracetam film tabl. 500 mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 336,60 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 52: Biperiden tabl. 2 mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 148,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 54: Levodopa+Karbidopa tabl. (250 mg+25 mg) Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 152,80 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 66: Flufenazin obložena tabl. 5 mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 40,60 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 71: Haloperidol tabl. 10 mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 351,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 72: Haloperidol tabl. 2 mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 1.100,00 Službeni glasnik BiH 52/14