BROMA BEL d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 229 - Hranljive podloge za izolaciju gljivica - Sabouraud dextrosa agar (SDA) sa chloramphenicolom. Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 20.10.2015. 1.440,00 SG 85/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 230 - Hranljive podloge za izolaciju gljivica - Bi-Plate podloge (Candida Agar + Sabouraud Gentamicin Chloranphenicol 2 Agar). Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 20.10.2015. 720,00 SG 85/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 122 - Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - gotove podloge. Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 26.10.2015. 16.011,50 SG 85/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 123 - Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - dijagnostički testovi i aglutanirajući serumi. Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 26.10.2015. 17.462,50 SG 85/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 124 - Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Bočice i igle za Bact/Alert . Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 26.10.2015. 50.655,00 SG 85/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 125 - Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Kartice za VITEK aparat. Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 26.10.2015. 37.010,90 SG 85/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 132 - Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Reagensi i materijal za aparat Mini Vidas. Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 26.10.2015. 35.598,94 SG 85/15
Opšta bolnica Sveti vračevi Bijeljina Potrošni materijal i testovi za imunoanalizator Vidas Biomerieux Pregovarački BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 23.10.2015. 24.083,95 SG 87/15
Opšta bolnica Gradiška Lot 1 - Potrošni materijal za aparat BT 2000 Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 27.10.2015. 61.289,49 SG 89/15
Opšta bolnica Gradiška Lot 2 - Reagensi za alergije (reagensi za sistem biochek) Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 27.10.2015. 46.275,07 SG 89/15
Opšta bolnica Gradiška Lot 3 - Biohemijski brzi testovi Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 27.10.2015. 4.336,40 SG 89/15
Opšta bolnica Gradiška Lot 4 - Vakutajneri i potrošni materijal Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 27.10.2015. 11.565,00 SG 89/15
Opšta bolnica Gradiška Lot 5 - Potrošni materijal za aparat Biosen C line EKF Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 27.10.2015. 4.149,25 SG 89/15
Opšta bolnica Gradiška Lot 6 - Potrošni materijal za aparat Nycocar Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 27.10.2015. 4.353,36 SG 89/15
Opšta bolnica Gradiška Lot 8 - Reagensi za plameni fotometar Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 27.10.2015. 3.940,00 SG 89/15
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 2 - Gotove hranljive bakteriološke podloge Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 20.10.2015. 69.631,96 SG 89/15
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 4 - Testovi virusologija Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 20.10.2015. 139.852,89 SG 89/15
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 6 - Testovi serologija i dijagnost. testovi Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 20.10.2015. 4.920,52 SG 89/15
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 11 - Serumi Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 20.10.2015. 15.360,00 SG 89/15
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 4 - Laboratorijska oprema – Body analizatiori Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 20.10.2015. 19.000,00 SG 89/15
Dom zdravlja Prijedor Lot 1 - Jednokratni vakum sistemi, igle za vakum epruvete, adapteri za igle i stalci za sedimentaciju Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 13.11.2015. 10.346,00 SG 89/15
Dom zdravlja Prijedor Lot 7 - Staklene epruvete za centrifugu, hemijske staklene epruvete, epruvete sa štapićem za uzorkovanje briseva, plastične epruvete za transport Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 13.11.2015. 2.646,00 SG 89/15
Dom zdravlja Prijedor Lot 10 - Potrošni materijal za biohemijski analizator BT 3000 plus Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 13.11.2015. 2.775,82 SG 89/15
Dom zdravlja Prijedor Lot 11 - Reagensi za biohemijski analizator BT 3000 plus Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 13.11.2015. 51.907,70 SG 89/15
Dom zdravlja Prijedor Lot 12 - Reagensi za aparat Thrombotrack Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 13.11.2015. 12.148,60 SG 89/15