Krajinalijek a.d. Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 2: Faktor koagulacije VIII amp. a 1000 i.j. Ubrzani Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 4.2.2013. 284.056,88 Službeni glasnik BiH 14/13
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Reagensi i potrošni materijal za hematološki brojač Cell - Dyn 1800 Abbott Pregovarački Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 4.2.2013. 8.443,70 Službeni glasnik BiH 14/13
Zavod zdravstvenog osiguranja USK Lot 9: Jastuk za sjedenje i nastavak za toaletnu šolju Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 21.2.2013. 50.000,00 Službeni glasnik BiH 16/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 1: Valganciklovir oral.sol. 50 mg/ml Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 11.1.2013. 10.712,16 Službeni glasnik BiH 20/13
JU Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Lot 18: Grupa B lijekova po ATC klasifikaciji - rastvor elektrolita (kalij hlorid i natrij hydrogenkarbonat) Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 22.2.2013. 12.731,00 Službeni glasnik BiH 20/13
Dom zdravlja Gradačac Lot 1: Analgetici Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 2.10.2012. 10.520,50 Službeni glasnik BiH 20/13
Dom zdravlja Gradačac Lot 2: Antibiotici Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 2.10.2012. 8.020,00 Službeni glasnik BiH 20/13
Zavod za javno zdravstvo TK Lot 2: Gotove podloge Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 6.2.2013. 1.593,44 Službeni glasnik BiH 22/13
Zavod za javno zdravstvo TK Lot 3: Dehidrirane podloge Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 6.2.2013. 4.876,23 Službeni glasnik BiH 22/13
Zavod za javno zdravstvo TK Lot 5: Antibiotski diskovi Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 6.2.2013. 363,00 Službeni glasnik BiH 22/13
Klinički centar Banja Luka Lot 26: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Rota adeno test Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 24.4.2013. 7.238,00 Službeni glasnik BiH 34/13
Dom zdravlja Banja Luka Reagensi za hematološki brojač Mythic 18-Orphee Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 14.5.2013. 20.972,56 Službeni glasnik BiH 40/13
Brčko Distrikt BiH Lot 1: Nabavka dijagnostičkih testova i potrošnih materijala za potrebe Službe za transfuziju krvi u Pododjeljenju za bolničku zdravstvenu zaštitu za 2013. godinu Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 25.4.2013. 1.700,53 Službeni glasnik BiH 42/13
Brčko Distrikt BiH Lot 1: Stomatološki unit aparati Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 24.5.2013. 79.200,00 Službeni glasnik BiH 42/13
Brčko Distrikt BiH Lot 2: Autoklav Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 24.5.2013. 5.500,00 Službeni glasnik BiH 42/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 10: Amoksicilin+Klavulonska kiselina inj. 1,2g Pregovarački Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 29.4.2013. 12.848,50 Službeni glasnik BiH 42/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 14: Amoksicilin+Klavulonska kiselina tabl./film tabl. 375mg Pregovarački Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 29.4.2013. 81,60 Službeni glasnik BiH 42/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 15: Amoksicilin+Klavulonska kiselina tabl./film tabl. 625mg Pregovarački Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 29.4.2013. 2.181,00 Službeni glasnik BiH 42/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 20: Cefazolin inj. 1g Pregovarački Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 29.4.2013. 26.012,00 Službeni glasnik BiH 42/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 21: Cefaklor susp. 125mg/5ml Pregovarački Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 29.4.2013. 159,24 Službeni glasnik BiH 42/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 22: Cefaklor susp. 250mg/5ml Pregovarački Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 29.4.2013. 262,35 Službeni glasnik BiH 42/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 30: Sulfametoksazol+Trimetoprim susp.(200+40mg) Pregovarački Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 29.4.2013. 105,20 Službeni glasnik BiH 42/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 33: Klaritromicin film tabl./tabl. 500mg Pregovarački Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 29.4.2013. 1.324,00 Službeni glasnik BiH 42/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 34: Azitromicin sirup 200mg/5ml 20ml Pregovarački Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 29.4.2013. 121,84 Službeni glasnik BiH 42/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 41: Amikacin inj. 500mg/2ml Pregovarački Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 29.4.2013. 5.358,60 Službeni glasnik BiH 42/13

Krajinalijek a.d. Banja Luka u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 1: A Lijekovi koji djeluju na digestivni trakt i metabolizam Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, ZEFARM d.o.o. Zenica,SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Zenica, Sarajevo 5.10.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 5: D Lijekovi koji djeluju na kožu - dermatologici Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, ZEFARM d.o.o. Zenica Banja Luka, Kakanj, Zenica 5.10.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 7: H Sistemski hormonalni lijekovi izuzimajući spolne hormone Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka,MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, ZEFARM d.o.o. Zenica Banja Luka, Sarajevo, Kakanj, Zenica 5.10.2010., 1.9.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 8: J Lijekovi za liječenje sistemskih infekcija - sistemski antiifektivi Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, Bosnalijek d.d. Sarajevo, MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, MGM-FARM d.o.o. Kakanj,ZEFARM d.o.o. Zenica, SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Sarajevo, Kakanj, Zenica 5.10.2010., 1.9.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 12: R Lijekovi koji djeluju na raspiratorni sistem Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, FARMAVITA d.o.o. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Sarajevo, Zenica 5.10.2010., 13.9.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 13: S Lijekovi koji djeluju na čula Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj,ZEFARM d.o.o. Zenica, SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Zenica, Sarajevo 5.10.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 14: V Razno Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, PTD MGM-FARM d.o.o. Kakanj, SAMED d.o.o. Sarajevo, ZEFARM d.o.o. Zenica, SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Sarajevo, Zenica 5.10.2010., 13.9.2010., 6.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lijekovi za godišnje potrebe Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo, Apomedical d.o.o. Sarajevo, Bosnalijek d.d., Vetfarm d.o.o., Zefarm d.o.o., Medimpex d.o.o, CO. MEDPROM d.o.o., Farmavita d.o.o., Farmis d.o.o., Bosnafarm d.o.o., Unifarm d.o.o., Unihemkom pharma d.o.o., Hercegovinalijek d.o.o., Tuzlafarm d.o.o., Phoenix d.o.o., Blagoleks d.o.o., Interpromet d.o.o., Melcomd.o.o., Krajinalijek a.d. Banja Luka, PTD MGM FARM d.o.o., Numistars d.o.o., Pharmamaac d.o.o. Sarajevo, Višegrad, Zenica, Banja Luka, Vogošća, Lukavac, Brčko, Mostar, Tuzla, Bijeljina, Novi Grad, Kakanj 21.1.2011. Službeni glasnik BiH 11/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Sukcesivna isporuka kemikalija za potrebe Galenskog laboratorija Kliničke apoteke i svih ostalih klinika KCUS-a Otvoreni Semikem d.o.o., SARAJEVOLIJEK, TUZLAFARM, FARMAVITA, BLAGOLEKS, Krajinalijek a.d. Banja Luka Sarajevo, Sarajevo, Tuzla, Sarajevo - Vogošća, Bijeljina, Banja Luka 17.3.2011. Službeni glasnik BiH 27/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Isporuka sredstava za dezinfekciju za potrebe svih klinika KCUS-a. Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, SEMIKEM, MEDIKEM, MEDIMPEX, INEL MEDICINSKA TEHNIK, BOSNALIJEK, ZEFARM Banja Luka, Sarajevo, Sarajevo, Zenica 21.9.2011. Službeni glasnik BiH 80/11
Dom zdravlja Živinice Lot 3: Nabavka sanitetskog i zavojnog materijala (šprice, igle, zavoji, konci i ostalo) Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, GLOBEX d.o.o. , BEKA MEDICIN TEHNIK d.o.o. , INEL d.o.o. Banja Luka, Zenica, Srebrenik, Mostar 13.6.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Živinice Lot 19: Nabavka laboratorijskog posuđa Otvoreni Semikem d.o.o. , ENA d.o.o. , Krajinalijek a.d. Banja Luka, ECP d.o.o. Sarajevo, Banja Luka, Sarajevo 13.6.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Živinice Lot 22: Nabavka materijala za stomatologiju Otvoreni RADIX d.o.o., NEODENT d.o.o. , BEKA MEDICIN TEHNIK d.o.o. , Krajinalijek a.d. Banja Luka Konjic, Tuzla, Srebrenik, Banja Luka 9.8.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuđača za sukcesivnu isporuku laboratorijskog materijala za potrebe svih klinika KCUS-a Otvoreni Semikem d.o.o., Krajinalijek a.d. Banja Luka, Italgroup, Eurolab, Inel, Globex, Ena, Sineks laboratorija, Sarajevo, Banja Luka, Bijeljina, Zenica, Mostar 12.01.2012. Službeni glasnik BiH 7/12