Inter-com d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1 - Nabavka elektromaterijala Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 9.2.2015. 18.665,13 SG 20/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2 - Nabavka vodomaterijala Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 9.2.2015. 6.886,80 SG 20/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 3 - Nabavka bravarskog materijala Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 9.2.2015. 15.002,00 SG 20/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 4 - Nabavka materijala za krečenje Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 9.2.2015. 6.844,00 SG 20/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 5 - Nabavka materijala za grijanje Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 9.2.2014. 14.081,40 SG 20/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Nabavka kablova sa priborom (Redni broj 37. iz Plana nabavke roba i usluga za 2014. godinu) Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 26.2.2015. 26.458,87 SG 22/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Nabavka reznog alata za 2015. godinu Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 12.3.2015. 54.911,24 SG 24/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 3- Izvođenje radova na sanaciji šteta nastalih usljed poplava u Općinskom sudu u Kaknju Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 26.2.2015. 111.452,12 SG 24/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 11 - Grebenasti prekidač i noćna sklopka (FOREL) Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 17.3.2015. 5.000,00 SG 28/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik uglja Gračanica d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje Nabavka brusno reznog materijala za 2015. godinu Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 12.3.2015. 5.647,22 SG 30/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1- Članak radijatorski Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 19.2.2015. 10.000,00 SG 43/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 11- Nabavka termometara Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 19.2.2015. 2.000,00 SG 43/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 12- Nabavka manometara Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 19.2.2015. 1.000,00 SG 43/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 14- Nabavka odmašćenih Cu cijevi Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 19.2.2015. 6.000,00 SG 43/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 18- Nabavka freona Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 19.2.2015. 6.000,00 SG 43/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe Odjeljenja Općinskog suda u Zavidovićima smješteno u Maglaju Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 18.5.2015. 10.170,00 SG 47/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 3 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe Općinskog suda u Kaknju Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 18.5.2015. 29.814,00 SG 47/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 6 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe Okružnog suda u Doboju; Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica Mon May 18 00:00:00 CEST 2015 19.754,00 SG 47/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik Abid Lolić d.o.o. Travnik Lot 13 - Termički releji-bimetali, kontakti i dr. Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 9.7.2015. 22.284,30 SG 57/15
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Lot 4 - Klima uređaji Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 8.7.2015. 60.901,40 SG 61/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik Abid Lolić d.o.o. Travnik Lot 14 - Električarski alat Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 9.7.2015. 4.512,00 SG 61/15
Univerzitet u Zenici Računarska i telekomunikaciona oprema Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 5.8.2015. 42.735,00 SG 64/15
Univerzitet u Zenici Elektro uređaji i aparati Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 5.8.2015. 17.094,00 SG 64/15
Univerzitet u Zenici Namještaj za kancelarije i učionice Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 5.8.2015. 29.915,00 SG 64/15
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 2 - Geodetska oprema Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 20.8.2015. 21.262,00 SG 72/15