Ministarstvo odbrane BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo odbrane BiH Lot 5- Izvođenje radova na sanaciji objekta za smještaj straže na lokaciji Božan Simović Čapljina Otvoreni Energetik d.o.o. Banja Luka 19.11.2015. 21.613,68 SG 91/15
Ministarstvo odbrane BiH Lot 6- Izvođenje radova na sanaciji objekta straže na lokaciji 3. maj TROM Doboj Otvoreni Energetik d.o.o. Banja Luka 19.11.2015. 25.973,56 SG 91/15
Ministarstvo odbrane BiH Lot 8- Izvođenje radova na rekonstrukciji i proširenju BINE na lokaciji Kozara Banja Luka Otvoreni Energetik d.o.o. Banja Luka 19.11.2015. 20.973,56 SG 91/15
Ministarstvo odbrane BiH Izvođenje radova na sanaciji ulazne kapije i ograde na lokaciji skladišta Gabela Čapljina Otvoreni GD Bišina d.o.o. Mostar 20.11.2015. 58.892,24 SG 91/15
Ministarstvo odbrane BiH Lot 3- Lijekovi veterinarski Otvoreni Krajinavet d.o.o. Banja Luka 27.11.2015. 5.256,88 SG 95/15
Ministarstvo odbrane BiH Lot 4- Lijekovi Otvoreni KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka 26.11.2015. 24.238,47 SG 95/15
Ministarstvo odbrane BiH Izvođenje građevinsko zanatskih radova na sanaciji konstrukcije i krovnog pokrivača krova na objektu O-23/12 u kasarni Dubrave u Živinicama Otvoreni BRAĆA KARIĆ d.o.o. Zenica Zenica 4.12.2015. 45.270,00 SG 97/15
Ministarstvo odbrane BiH Lot 1- Nabavka vjerskih stručnih knjiga iliterature za potrebe vjerskih zajednica u MO BiH u 2015. godini Pregovarački Islamska zajednica BiH Sarajevo 10.12.2015. 9.096,50 SG 97/15
Ministarstvo odbrane BiH Lot 2- Nabavka vjerskih stručnih knjiga i literature za potrebe vjerskih zajednica u MO BiH u 2015 godini Pregovarački Poklonička agencija Srpske pravoslavne crkve Dobročinstvo Beograd Srbija 8.12.2015. 16.983,33 SG 97/15
Ministarstvo odbrane BiH Lot 3- Nabavka vjerskih stručnih knjiga i literature za potrebe vjerskih zajednica u MO BiH u 2015. godini Pregovarački Nacionalna Uprava PMD BiH Misijska središnjica Sarajevo Sarajevo 8.12.2015. 10.358,97 SG 97/15
Ministarstvo odbrane BiH Lot 4- Nabavka vjerskih stručnih knjiga i literature za potrebe vjerskih službi u MO BiH u 2015. GODINI Pregovarački FMC Svjetlo Riječi Sarajevo 7.12.2015. 1.025,64 SG 97/15
Ministarstvo odbrane BiH Lot 5- Nabavka vjerskih stručnih knjiga i literature za potrebe vjerskih zajednica u MO BiIH u 2015. godini Pregovarački Crkva na kamenu Mostar 7.12.2015. 990,00 SG 97/15
Ministarstvo odbrane BiH Lot 6- Nabavka vjerskih stručnih knjiga i literature za potrebe vjerskih zajednica u MO BiH u 2015 Pregovarački Medijski centar Vrhbosanske nadbiskupije Sarajevo 7.12.2015. 2.222,22 SG 97/15
Ministarstvo odbrane BiH Lot 7- Nabavka vjerskih stučnih knjiga i literature za potrebe vjerskih zajednica u MO BiH u 2015. godini Pregovarački Hrvatski katolički mjesečnik Naša ognjišta d.o.o. Tomislavgrad 5.12.2015. 692,33 SG 97/15
Ministarstvo odbrane BiH Nabavka vjerskog sitnog inventara i bogoslužbenih utvari za Pravoslavno dušebrižništvo u MO BiH u 2015. godini Pregovarački Poklonička agencija Srpske pravoslavne crkve Dobročinstvo Beograd Srbija 8.12.2015. 9.280,03 SG 97/15
Ministarstvo odbrane BiH Izvođenje radova na sanaciji potisnog cjevovoda na lokaciji „Bilećki borci“ u Bileći Otvoreni Konstruktor inžinjering d.o.o. Bileća 9.12.2015. 32.437,77 SG 97/15
Ministarstvo odbrane BiH Lot 1- Usluge izvođenja geodetskih radova Otvoreni Geodet d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.12.2015. 37.751,92 SG 97/15
Ministarstvo odbrane BiH Lot 2- Usluga stručnog nadzora Otvoreni Geoput d.o.o. Banja Luka Banja Luka 9.12.2015. 5.100,00 SG 97/15
Ministarstvo odbrane BiH Lot 10- Izvođenje radova na adaptaciji i sanaciji objekata straže (O-2) u kasarni Kosova u Ustikolini Otvoreni ALPROM d.o.o. Sarajevo 14.12.2015. 55.261,80 SG 97/15
Ministarstvo odbrane BiH Izvođenje građevinsko zanatskih radova na asfaltiranju saobraćajnice u krugu kasarne Zaim Imamović u Pazariću Otvoreni BUCOMERC d.o.o. Kiseljak 16.12.2015. 38.808,00 SG 99/15