JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Zamjena i ugradnja dotrajale opreme i armature u strojarnici bloka 6 - 110 MW u Podružnici Termoelektrana Kakanj Otvoreni FUEL BOSS d.o.o. Zenica 9.5.2014. 69.021,60 Službeni glasnik BiH 41/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Inspekcijski pregled posuda pod pritiskom i sigurnosnih ventila Otvoreni TERMOMONTAŽA d.o.o. Kakanj 19.5.2014. 59.950,00 Službeni glasnik BiH 41/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Monitoring radioaktivnosti u procesu proizvodnje i električne energije i u bližoj okolini Podružnice Termoelektrana Kakanj Kakanj Pregovarački Veterinarski fakultet Sarajevo Sarajevo 20.5.2014. 22.800,00 Službeni glasnik BiH 43/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka hidrauličnog ulja za Voith turbo spojke u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni BH TRIGEMA d.o.o. Busovača Busovača 27.5.2014. 17.172,48 Službeni glasnik BiH 45/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka reduktora za kracere bloka 7 u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni BNT HOLDING d.d. Novi Travnik Novi Travnik 29.5.2014. 59.011,50 Službeni glasnik BiH 45/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Remont potpalnog sistema bloka 6 - 110 MW u Podru`nici Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni TERMOELEKTRO d.o.o. Brčko 28.5.2014. 77.369,14 Službeni glasnik BiH 46/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Remont uređaja za čišćenje unutrašnjosti kotla bloka 6-110 MW u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni TERMOELEKTRO d.o.o. Brčko 28.5.2014. 16.747,05 Službeni glasnik BiH 46/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka prskalica za rashladne tornjeve blokova 5 i 6 u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni MANECO d.o.o. Kakanj 30.5.2014. 11.750,20 Službeni glasnik BiH 46/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Usluge održavanja zajedničkih postrojenja u Pogonu održavanje Podružnice Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni TERMOMONTAŽA d.o.o. Kakanj 5.6.2014. 93.310,00 Službeni glasnik BiH 46/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Limarsko-izolaterske usluge u Pogonu održavanje Podružnice Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni VIG d.o.o. Kakanj 6.6.2014. 89.070,40 Službeni glasnik BiH 46/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka vijčane robe u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 29.5.2014. 16.886,60 Službeni glasnik BiH 46/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Projektovanje i ugradnja lifta u TUZ-i Podružnice Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni TEHNOPETROL d.o.o. ; EURO PROST d.o.o.; TEHNOGRAD-company d.o.o. Tuzla; NNM INŽENJERING d.o.o. Tuzla; CULON d.o.o. Tuzla Tuzla; Gračanica; Tuzla; Tuzla; Tuzla 11.6.2014. 99.275,00 Službeni glasnik BiH 48/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Revitalizacija cjevovodnog mosta sa obaveznom AKZ u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni EKOTON d.o.o. Kakanj 20.6.2014. 78.927,60 Službeni glasnik BiH 50/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka proizvoda od gume i ljepila u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni INDUSTRIJA 4B d.o.o. Kakanj Kakanj 23.6.2014. 46.336,00 Službeni glasnik BiH 52/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova za pumpe bloka 7 u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni MANECO d.o.o. Kakanj 24.6.2014. 67.559,11 Službeni glasnik BiH 52/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Usluge na eksploataciji i čišćenju postrojenja VDU i VOŠIP-a u Podružnici Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni VIG d.o.o. Kakanj 30.6.2014. 219.720,00 Službeni glasnik BiH 54/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Set lopatica ventilatora (set od 5 lopatica) - 2 komada, a sve prema tehničkoj specifikaciji i crtežu koji su sastavni dio tenderske dokumentacije Otvoreni AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 2.7.2014. 52.854,00 Službeni glasnik BiH 54/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova za revitalizaciju zajedničkih postrojenja - dijelova za postrojenja UDU i UOŠ u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni STEED B&S d.o.o. Tuzla 1.7.2014. 65.980,00 Službeni glasnik BiH 54/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Popravak i servisiranje elektrohidrauličnih odkočnika Otvoreni Hypnex - hidraulika i pneumatika d.o.o. Tuzla Tuzla 27.6.2014. 140.000,00 Službeni glasnik BiH 54/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova za 0,4 kV postrojenja bloka 7 Otvoreni KONVAR d.o.o. Sarajevo 10.7.2014. 31.906,80 Službeni glasnik BiH 56/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka rasvjetnih tijela za kotlovnicu bloka 7 Otvoreni MANECO d.o.o. Kakanj 14.7.2014. 41.541,80 Službeni glasnik BiH 56/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Revizija sistema specijalnih mjerenja na turbini bloka 7 u Podružnici Termoelektrana Kakanj, Kakanj Pregovarački Turbomehanika d.o.o. Kutina Hrvatska 7.7.2014. 35.761,37 Službeni glasnik BiH 56/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova zagrijača zraka i kanala za povlačenje vatre bloka 7 u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni TERMOELEKTRO d.o.o. Brčko 8.7.2014. 4.840,00 Službeni glasnik BiH 56/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka vratila ventilatora dimnih plinova bloka 6 u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni ENEK B&E d.o.o. Sarajevo 14.7.2014. 59.945,00 Službeni glasnik BiH 58/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova gorionika na kotlu bloka 7 u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni NITAL d.o.o. Zenica 24.7.2014. 53.392,80 Službeni glasnik BiH 60/14