MEDIMPEX d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 8: Eptakog alfa aktivirani (FVIIa) inj. 1 mg i 2 mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 3.3.2014. 1.190.863,34 Službeni glasnik BiH 33/14
JU Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Lot 19: Mrežice specifične ingvinalne Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 17.2.2014. 7.934,00 Službeni glasnik BiH 33/14
JU Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Lot 20: Mrežice specifične incizione - ventralne Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 17.2.2014. 24.207,00 Službeni glasnik BiH 33/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Konac poliglaktin 910 i poliglaktin 910 sa triklosanom Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 31.3.2014. 42.469,18 Službeni glasnik BiH 39/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: Konac polipropilen monofilament Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 31.3.2014. 182.118,52 Službeni glasnik BiH 39/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 6: Ampicilin kaps. 500mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 9.4.2014. 5.728,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 8: Ampicilin susp. 250mg/5ml Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 9.4.2014. 573,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 10: Amoksicilin kaps. 500mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 9.4.2014. 3.552,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 11: Amoksicilin susp. 250mg/5ml Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 9.4.2014. 330,12 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 13: Fenoksimetilpencilin oralna susp. 750 000 I.J./5ml Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 9.4.2014. 1.454,30 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 14: Fenoksimetilpencilin film tabl./tabl. 1000.000 I.J. Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 9.4.2014. 784,80 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 23: Amoksicilin+Klavulonska kiselina inj. 600mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 9.4.2014. 14.132,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 25: Amoksicilin+Klavulonska kiselina tabl./film tabl. 625mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 9.4.2014. 13.570,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 30: Cefaleksin susp. 250mg/5ml Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 9.4.2014. 665,10 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 31: Cefazolin inj. 1g Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 9.4.2014. 152.100,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 32: Cefuroksim tabl./film tabl. 500mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 9.4.2014. 1.700,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 36: Cefaklor susp. 125mg/5ml Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 9.4.2014. 1.290,52 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 37: Cefaklor susp. 250mg/5ml Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 9.4.2014. 1.480,60 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 41: Ceftriakson inj. 1g I.V. Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 9.4.2014. 70.560,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 46: Meropenem inj. 500mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 9.4.2014. 34.200,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 57: Midekamicin tabl. 400mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 9.4.2014. 1.644,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 62: Azitromicin kaps./film tabl. 250mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 9.4.2014. 1.575,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 64: Azitromicin sirup 100mg/5ml Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 9.4.2014. 391,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 65: Miokamicin susp. 175mg/5ml Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 9.4.2014. 1.798,95 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 66: Klindamicin inj. 300mg/2ml Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 9.4.2014. 36.720,00 Službeni glasnik BiH 48/14