UNIFARM d.o.o

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opšta bolnica Sveti vračevi Bijeljina Lot 4 - Trodjelne šprice Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 28.8.2015. 18.188,40 SG 77/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 72 - Amikacin inj. 500mg/2ml Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 28.9.2015. 52.950,00 SG 82/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 14 - V03AF03 Kalcijum folinat rastvor za injekciju, 50 mg Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 20.10.2015. 4.725,00 SG 85/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 1 - Faktor 8 a 250 i.j. rekombinate Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 29.10.2015. 8.557,80 SG 85/15
Dom zdravlja Banja Luka Lijekovi sa Osnovne liste lijekova za domove zdravlja i ambulante porodične medicine (bacitracin+neomicin i naloksin) Pregovarački UNIFARM d.o.o Lukavac 30.10.2015. 1.985,32 SG 91/15
Opšta bolnica Sveti vračevi Bijeljina Lot 1 - Antagonisti H2 receptora Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 3.11.2015. 7.678,20 SG 93/15
Opšta bolnica Sveti vračevi Bijeljina Lot 2 - Inhibitori protonske pumpe Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 3.11.2015. 13.904,10 SG 93/15
Opšta bolnica Sveti vračevi Bijeljina Lot 5 - Dalteparin Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 3.11.2015. 3.936,00 SG 93/15
Opšta bolnica Sveti vračevi Bijeljina Lot 7 - Klopidogrel Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 3.11.2015. 1.814,40 SG 93/15
Opšta bolnica Sveti vračevi Bijeljina Lot 15 - Diuretici Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 3.11.2015. 5.342,35 SG 93/15
Opšta bolnica Sveti vračevi Bijeljina Lot 24 - Analgetici i antipiretici Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 3.11.2015. 115,70 SG 93/15
Opšta bolnica Sveti vračevi Bijeljina Lot 26 - Anksiolitici Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 3.11.2015. 408,69 SG 93/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 13 - Šprice dvodijelne i igle injekcione Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 11.11.2015. 40.231,24 SG 93/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 133 - Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Testovi na mikrotitarskim pločicama. Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 27.11.2015. 20.942,59 SG 93/15
Dom zdravlja Banja Luka Dalteparin rastvor Pregovarački UNIFARM d.o.o Lukavac 16.11.2015. 1.618,50 SG 95/15
Dom zdravlja Srebrenik Lot 3- Nabavka ampuliranih lijekova za respiratorni i kardiovaskularni sistem i antišok terapiju za potrebe Ustanove Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 20.11.2015. 3.446,71 SG 97/15