BROMA BEL d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opšta bolnica Sveti vračevi Bijeljina Lot 16 - Gotove podloge i suplementi Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 17.9.2015. 1.218,60 SG 82/15
Opšta bolnica Sveti vračevi Bijeljina Lot 17 - Serumi za serološku identifikaciju agl. na pločici Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 17.9.2015. 2.850,00 SG 82/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 9- EKG aparat SCHILLER Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 14.10.2015. 2.000,00 SG 84/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 18- Laboratorijska oprema Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 14.10.2015. 4.000,00 SG 84/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 77- SCHILLER aparati Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 14.10.2015. 8.000,00 SG 84/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 82- Trombotrack Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 14.10.2015. 3.000,00 SG 84/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 85- Aparati LMB Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 14.10.2015. 3.000,00 SG 84/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 124- Hematološki analajzeri Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 14.10.2015. 8.000,00 SG 84/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 125- Fotometri Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 14.10.2015. 2.000,00 SG 84/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 127- Aparati za mikrobiologiju BIOMERIEUX Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 14.10.2015. 6.000,00 SG 84/15
JZU Bolnica Dr Mladen Stojanović, Prijedor Lot 1- Nabavka i isporuka reagenasa za Vidas aparat za potrebe bolnice Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 28.9.2015. 159.229,40 SG 84/15
JZU Bolnica Dr Mladen Stojanović, Prijedor Lot 2- Nabavka i isporuka reagenasa za Biosen - C aparat za potrebe bolnice Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 28.9.2015. 11.813,60 SG 84/15
JZU Bolnica Dr Mladen Stojanović, Prijedor Lot 4- Nabavka i isporuka reagenasa za analizator BT-3000 za potrebe bolnice Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 28.9.2015. 26.509,66 SG 84/15
JZU Bolnica Dr Mladen Stojanović, Prijedor Lot 5- Nabavka i isporuka potrošnog materijala za analizator BT -3000 za potrebe bolnice Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 28.9.2015. 2.062,73 SG 84/15
JZU Bolnica Dr Mladen Stojanović, Prijedor Lot 6- Nabavka i isporuka reagenasa za Trombotrak-aparata za testove koagulacije za potrebe bolnice Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 28.9.2015. 2.516,80 SG 84/15
JZU Bolnica Dr Mladen Stojanović, Prijedor Lot 7- Nabavka i isporuka potrošnog materijala za Trombotrak-aparata za testove koagulacije za potrebe bolnice Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 28.9.2015. 820,00 SG 84/15
JZU Bolnica Dr Mladen Stojanović, Prijedor Lot 8- Nabavka i isporuka potrošnog materijala za biohemijsku laboratoriju Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 28.9.2015. 1.840,00 SG 84/15
JZU Bolnica Dr Mladen Stojanović, Prijedor Lot 9- Nabavka i isporuka reagenasa i potrošnog materijala za Nycocard aparat za potrebe bolnice Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 28.9.2015. 8.172,85 SG 84/15
JZU Bolnica Dr Mladen Stojanović, Prijedor Lot 13- Nabavka i isporuka dijagnostičkih testova za potrebe bolnice Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 28.9.2015. 9.177,00 SG 84/15
JZU Bolnica Dr Mladen Stojanović, Prijedor Lot 14- Nabavka i isporuka gotovih podloga za potrebe bolnice Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 28.9.2015. 17.288,20 SG 84/15
JZU Bolnica Dr Mladen Stojanović, Prijedor Lot 22 - Nabavka i isporuka reagenasa za hematološki aparat ABX 5 diff za potrebe bolnice Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 30.10.2015. 14.219,30 SG 85/15
JZU Bolnica Dr Mladen Stojanović, Prijedor Lot 29 - LOT 29 nabavka i isporuka potrošnog materijala za 2BC-3200 MINDRAY za potrebe bolnice Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 2.11.2015. 286,00 SG 85/15
JZU Bolnica Dr Mladen Stojanović, Prijedor Lot 30 - LOT 30 nabavka i isporuka potrošnog materijala za hematološkiaparat ABX 5 diff za potrebe bolnice Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 2.11.2015. 31,00 SG 85/15
JZU Bolnica Dr Mladen Stojanović, Prijedor Lot 1 - Nabavka i isporuka seruma i antiseruma za mikrobiologiju za potrebe bolnice. Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 20.10.2015. 5.660,00 SG 85/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 228 - Hranljive podloge za izolaciju gljivica - Homogene podloge za selektivnu izolaciju kvasnica i direktnu identifikaciju Candida albicans. Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 20.10.2015. 780,00 SG 85/15