Krajinalijek a.d. Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Banja Luka Lot 218: Alergeni - Alergeni za epikutano testiranje (Patch test) Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 18.12.2012. 722,40 Službeni glasnik BiH 105/12
Klinički centar Banja Luka Lot 220: Hemikalije - Aethanolum apsolutum (C2H5OH), 99% Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 13.12.2012. 27.369,00 Službeni glasnik BiH 105/12
Klinički centar Banja Luka Lot 223: Hemikalije - Formaldehydi sol. (HCHO), 35% Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 13.12.2012. 2.818,60 Službeni glasnik BiH 105/12
Klinički centar Banja Luka Lot 239: Hemikalije - Glycerolum C3H5(OH)3 Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 13.12.2012. 212,28 Službeni glasnik BiH 105/12
Klinički centar Banja Luka Lot 240: Hemikalije - Iodum resublimatum (I2) Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 13.12.2012. 148,00 Službeni glasnik BiH 105/12
Klinički centar Banja Luka Lot 246: Hemikalije - Methylcellulosum (MC), viskoznost 2% vodenog rastvora 4000 mPa.s Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 13.12.2012. 137,00 Službeni glasnik BiH 105/12
Klinički centar Banja Luka Lot 248: Hemikalije - Natrii carboxymethylcellulosum (Na-CMC), viskoznost 1% vodenog rastvora 600 mPa.s Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 13.12.2012. 26,00 Službeni glasnik BiH 105/12
Klinički centar Banja Luka Lot 254: Hemikalije - Paraffinum liquidum Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 13.12.2012. 821,60 Službeni glasnik BiH 105/12
Klinički centar Banja Luka Lot 258: Hemikalije - Talcum Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 13.12.2012. 117,86 Službeni glasnik BiH 105/12
Klinički centar Banja Luka Lot 259: Hemikalije - Vaselinum album Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 13.12.2012. 1.036,70 Službeni glasnik BiH 105/12
Klinički centar Banja Luka Lot 260: Hemikalije - Witepsol H15 Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 13.12.2012. 104,40 Službeni glasnik BiH 105/12
Klinički centar Banja Luka Lot 266: Hemikalije - Hematoxilin (boja u prahu) Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 13.12.2012. 252,60 Službeni glasnik BiH 105/12
Klinički centar Banja Luka Lot 276: Hemikalije - Gentiana violet (C25H30CIN3) Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 13.12.2012. 189,50 Službeni glasnik BiH 105/12
Klinički centar Banja Luka Lot 279: Hemikalije - Magnesii citras (C12H10Mg3O14) Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 13.12.2012. 91,00 Službeni glasnik BiH 105/12
Klinički centar Banja Luka Lot 291: Hemikalije - Kapsule za podijeljene praškove Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 13.12.2012. 616,00 Službeni glasnik BiH 105/12
Klinički centar Banja Luka Lot 292: Hemikalije - PVC kutije 15g Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 13.12.2012. 491,40 Službeni glasnik BiH 105/12
Klinički centar Banja Luka Lot 293: Hemikalije - Supoforme Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 13.12.2012. 130,00 Službeni glasnik BiH 105/12
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 2: Reagensi za određivanje nefragmentiranog heparina Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 18.12.2012. 692,23 Službeni glasnik BiH 105/12
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 3: Sredstva za dezinfekciju ruku Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 18.12.2012. 5.084,25 Službeni glasnik BiH 105/12
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 4: Sredstva za dezinfekciju radnih površina i poda Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 18.12.2012. 1.787,05 Službeni glasnik BiH 105/12
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 7: Gotove mikrobiološke podloge Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 18.12.2012. 1.320,07 Službeni glasnik BiH 105/12
Klinički centar Banja Luka Lot 2: 21: Godišnjeg snabdijevanja Kliničkog centra Banja Luka sa potrošnim medicinskim materijalom Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 31.12.2012. 133.050,00 Službeni glasnik BiH 6/13
Klinički centar Banja Luka Lot 2: 95: Hranljive podloge za izolaciju gljivica Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 22.1.2013 401,00 Službeni glasnik BiH 8/13
Dom zdravlja Zavidovići Lot 7: Materijal za zubnu tehniku Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 21.1.2013. 11.370,60 Službeni glasnik BiH 10/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 1: Faktor koagulacije VIII amp. a 500 i.j. Ubrzani Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 4.2.2013. 320.226,70 Službeni glasnik BiH 14/13

Krajinalijek a.d. Banja Luka u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 1: A Lijekovi koji djeluju na digestivni trakt i metabolizam Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, ZEFARM d.o.o. Zenica,SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Zenica, Sarajevo 5.10.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 5: D Lijekovi koji djeluju na kožu - dermatologici Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, ZEFARM d.o.o. Zenica Banja Luka, Kakanj, Zenica 5.10.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 7: H Sistemski hormonalni lijekovi izuzimajući spolne hormone Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka,MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, ZEFARM d.o.o. Zenica Banja Luka, Sarajevo, Kakanj, Zenica 5.10.2010., 1.9.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 8: J Lijekovi za liječenje sistemskih infekcija - sistemski antiifektivi Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, Bosnalijek d.d. Sarajevo, MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, MGM-FARM d.o.o. Kakanj,ZEFARM d.o.o. Zenica, SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Sarajevo, Kakanj, Zenica 5.10.2010., 1.9.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 12: R Lijekovi koji djeluju na raspiratorni sistem Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, FARMAVITA d.o.o. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Sarajevo, Zenica 5.10.2010., 13.9.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 13: S Lijekovi koji djeluju na čula Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj,ZEFARM d.o.o. Zenica, SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Zenica, Sarajevo 5.10.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 14: V Razno Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, PTD MGM-FARM d.o.o. Kakanj, SAMED d.o.o. Sarajevo, ZEFARM d.o.o. Zenica, SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Sarajevo, Zenica 5.10.2010., 13.9.2010., 6.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lijekovi za godišnje potrebe Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo, Apomedical d.o.o. Sarajevo, Bosnalijek d.d., Vetfarm d.o.o., Zefarm d.o.o., Medimpex d.o.o, CO. MEDPROM d.o.o., Farmavita d.o.o., Farmis d.o.o., Bosnafarm d.o.o., Unifarm d.o.o., Unihemkom pharma d.o.o., Hercegovinalijek d.o.o., Tuzlafarm d.o.o., Phoenix d.o.o., Blagoleks d.o.o., Interpromet d.o.o., Melcomd.o.o., Krajinalijek a.d. Banja Luka, PTD MGM FARM d.o.o., Numistars d.o.o., Pharmamaac d.o.o. Sarajevo, Višegrad, Zenica, Banja Luka, Vogošća, Lukavac, Brčko, Mostar, Tuzla, Bijeljina, Novi Grad, Kakanj 21.1.2011. Službeni glasnik BiH 11/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Sukcesivna isporuka kemikalija za potrebe Galenskog laboratorija Kliničke apoteke i svih ostalih klinika KCUS-a Otvoreni Semikem d.o.o., SARAJEVOLIJEK, TUZLAFARM, FARMAVITA, BLAGOLEKS, Krajinalijek a.d. Banja Luka Sarajevo, Sarajevo, Tuzla, Sarajevo - Vogošća, Bijeljina, Banja Luka 17.3.2011. Službeni glasnik BiH 27/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Isporuka sredstava za dezinfekciju za potrebe svih klinika KCUS-a. Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, SEMIKEM, MEDIKEM, MEDIMPEX, INEL MEDICINSKA TEHNIK, BOSNALIJEK, ZEFARM Banja Luka, Sarajevo, Sarajevo, Zenica 21.9.2011. Službeni glasnik BiH 80/11
Dom zdravlja Živinice Lot 3: Nabavka sanitetskog i zavojnog materijala (šprice, igle, zavoji, konci i ostalo) Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, GLOBEX d.o.o. , BEKA MEDICIN TEHNIK d.o.o. , INEL d.o.o. Banja Luka, Zenica, Srebrenik, Mostar 13.6.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Živinice Lot 19: Nabavka laboratorijskog posuđa Otvoreni Semikem d.o.o. , ENA d.o.o. , Krajinalijek a.d. Banja Luka, ECP d.o.o. Sarajevo, Banja Luka, Sarajevo 13.6.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Živinice Lot 22: Nabavka materijala za stomatologiju Otvoreni RADIX d.o.o., NEODENT d.o.o. , BEKA MEDICIN TEHNIK d.o.o. , Krajinalijek a.d. Banja Luka Konjic, Tuzla, Srebrenik, Banja Luka 9.8.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuđača za sukcesivnu isporuku laboratorijskog materijala za potrebe svih klinika KCUS-a Otvoreni Semikem d.o.o., Krajinalijek a.d. Banja Luka, Italgroup, Eurolab, Inel, Globex, Ena, Sineks laboratorija, Sarajevo, Banja Luka, Bijeljina, Zenica, Mostar 12.01.2012. Službeni glasnik BiH 7/12