Inter-com d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Nabavka H fasadne skele Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 27.11.2014. 59.546,00 Službeni glasnik BiH 98/14
Ministarstvo odbrane BiH LOT 1: Nabavka roba klase II - HTZ opreme, policijske opreme i deminerske opreme Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 24.11.2014. 84.485,69 Službeni glasnik BiH 98/14
Granična policija BiH Nabavka sredstava za održavanje higjene i čišćenja Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 18.12.2014. 74.818,00 Službeni glasnik BiH 101/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 1: Sredstva za ličnu higijenu Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 1.10.2014. 10.573,48 Službeni glasnik BiH 101/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 3: Sredstva za dezinfekciju bazena Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 1.10.2014. 4.129,23 Službeni glasnik BiH 101/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 5: Zaštitne rukavice II Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 1.10.2014. 310,08 Službeni glasnik BiH 101/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 6: Sredstvo za ručno pranje Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 1.10.2014. 17.731,96 Službeni glasnik BiH 101/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka namještaja Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 23.12.2014. 55.749,95 Službeni glasnik BiH 101/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 3: Instalacioni materijal Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 24.11.2014. 29.171,11 Službeni glasnik BiH 101/14
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Izvođenje radova na popravci vrata u prostorijama Kabineta premijera Pregovarački Inter-com d.o.o. Zenica 15.12.2014. 1.100,00 Službeni glasnik BiH 101/14
Željeznice RS a.d. Doboj Nabavka materijala za varenje, reznih i brusnih ploča, Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 23.12.2014. 65.476,30 Službeni glasnik BiH 101/14
JU za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje - lječilište Reumal Fojnica Sredstva za čišćenje i papirna konfekcija Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 1.1.2015. 142.256,50 SG 01/15
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka motornih vozila Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 30.12.2014. 104.192,82 SG 01/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1- Nabavka licenci za antivirusni softver Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 24.12.2014. 12.860,00 SG 01/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2- Nabavka desktop računara Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 24.12.2014. 62.580,00 SG 01/15
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 4 - Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3) Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 17.12.2014. 40.000,00 SG 03/15
Regulatorna komisija za energetiku RS Opremanje poslovne zgrade Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 11.11.2014. 46.174,60 SG 06/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 3- Nabavka alata, instrumenata i opreme za potrebe održavanja Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 20.1.2015. 30.412,50 SG 10/15
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 2 - Tjestenine i brašno Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 16.12.2014. 35.000,00 SG 13/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Nabavka utikača, prekidača, utičnica, patrona i osigurača Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 11.2.2015. 13.254,18 SG 15/15
Ministarstvo odbrane BiH Lot 1 - Nabavka motornih trimera Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 30.12.2014. 11.883,76 SG 17/15
Ministarstvo odbrane BiH Lot 2 - Vaga za sekundarne sirovine Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 30.12.2014. 153,85 SG 17/15
Ministarstvo odbrane BiH Lot 3 - Chemi - light svetiljka u bojama Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 30.12.2014. 1.217,95 SG 17/15
Ministarstvo odbrane BiH Lot 4 - Mašina za čišnjenje snijega Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 30.12.2014. 2.400,00 SG 17/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 1 - Mašinsko-bravarski alati Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 13.2.2015. 16.160,24 SG 20/15