JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Sanacija kavitacionih i drugih oštećenja agregata br. 2 i NDT metoda na generatoru br. 1 - HE Jajce I Otvoreni AX Soling d.o.o. Grude Grude 23.1.2013. 79.810,00 Službeni glasnik BiH 12/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 6: Ugradnja daljinskog upravljanja za dizalicu Palfinger Otvoreni AUTO LIJANOVIĆI d.o.o. Mostar Mostar 4.2.2013. 16.400,00 Službeni glasnik BiH 12/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 3: Nabava teretnih - kombiniranih vozila Otvoreni AUTO LIJANOVIĆI d.o.o. Mostar Mostar 26.2.2013. 186.000,00 Službeni glasnik BiH 16/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 4: Nabava teretnog - kombiniranog vozila sa dizalicom Otvoreni AUTO LIJANOVIĆI d.o.o. Mostar Mostar 26.2.2013. 86.000,00 Službeni glasnik BiH 16/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 5: Nabava radnih vozila - autokorpa Otvoreni AUTO LIJANOVIĆI d.o.o. Mostar Mostar 26.2.2013. 516.000,00 Službeni glasnik BiH 16/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Kabelske stopice i kabelske čahure Otvoreni ELEKTRO NABAVA d.o.o. Mostar 4.3.2013. 77.719,41 Službeni glasnik BiH 18/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Aluminijsko, čelično, bakarno (mekovučeno) uže, bakarni profili,Fe-Zn traka i olovo Otvoreni Elektro-Milas d.o.o. Ljubuški 4.3.2013. 166.079,00 Službeni glasnik BiH 18/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Isporuka, montaža, ispitivanje i puštanje u pogon kućnih transformatora u HE Jajce I Otvoreni Dalekovod d.o.o. Mostar 28.2.2013. 104.392,00 Službeni glasnik BiH 20/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 1: Nabava materijala za elektroenergetske objekte s ugradnjom: DP Jug-Pogon Mostar Otvoreni Dalekovod d.o.o. Mostar 28.2.2013. 711.160,58 Službeni glasnik BiH 20/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 2: Nabava materijala za elektroenergetske objekte s ugradnjom: DP Jug-Pogon Grude Otvoreni Dalekovod d.o.o. Mostar 28.2.2013. 219.457,04 Službeni glasnik BiH 20/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 4: Nabava materijala za elektroenergetske objekte s ugradnjom: DP Centar Otvoreni Dalekovod d.o.o. Mostar 28.2.2013. 336.698,39 Službeni glasnik BiH 20/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabava opreme za mjerenje protoka Otvoreni ALEM SISTEM d.o.o. Sarajevo 21.2.2013. 68.892,00 Službeni glasnik BiH 20/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabava, montaža i puštanje u pogon hidrološke postaje na HE Mostarsko blato Otvoreni ALEM SISTEM d.o.o. Sarajevo 28.2.2013. 11.825,00 Službeni glasnik BiH 20/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Betonski stupovi,konzole,nogari,betonske cijevi i obujmice Otvoreni Dalekovod d.o.o. Mostar 6.3.2013. 1.489.241,00 Službeni glasnik BiH 20/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Rezervni dijelovi - Sliv Vrbas Otvoreni ELCOR d.o.o. Grude 21.2.2013. 114.602,10 Službeni glasnik BiH 20/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Rastavljači, izolatori i limitatori Otvoreni ELMACO d.o.o. Mostar Mostar 4.3.2013. 434.782,35 Službeni glasnik BiH 22/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabava obrazaca za tiskanje računa i kuverti za Opskrbu električnom energijom Otvoreni FRAM ZIRAL d.o.o. Mostar Mostar 14.3.2013. 108.101,80 Službeni glasnik BiH 22/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Sanacija kvara na rotoru G2 na HE Peć Mlini Pregovarački KONČAR-GIM d.d. Zagreb Hrvatska 28.2.2013. 48.504,58 Službeni glasnik BiH 24/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Održavanje čistoće uredskih, sanitarnih, pogonskih i ostalih prostorija objekata Proizvodnje električne energije u periodu od 12 mjeseci (Pogon HE Mostar, Pogon HE Mostarsko blato, Pogon HE Peć Mlini, Pogon HE Rama, Poslovna zgrada PEE u Mostaru,Pogon VE Mesihovina) Otvoreni EUROSAN d.o.o. Mostar 20.2.2013. 157.712,00 Službeni glasnik BiH 24/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Pregled i održavanje opreme pod vodom u razdoblju od 24 mjeseca za pogone Sliva Neretva i Sliva Vrbas Otvoreni EXTREME EXPLORER d.o.o. Mostar Mostar 25.2.2013. 133.600,00 Službeni glasnik BiH 24/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Servisiranje rotacijskih strojeva u pogonima Sliva Neretva i Sliva Vrbas u razdoblju od 24 mjeseca Otvoreni UTP Elektro M.M.M d.o.o. Mostar 21.2.2013. 37.399,00 Službeni glasnik BiH 24/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 1: Servisiranje i održavanje vozila (VW i Seat) koja su locirana na području HNŽ i ZHŽ Otvoreni Jelić Auto d.o.o. Široki Brijeg 4.2.2013. 18.000,00 Službeni glasnik BiH 24/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Ispitivanje električnih zaštita i sustava uzbude u hidroelektranama Sliva Neretva i Sliva Vrbas u 2012. godini Otvoreni Energocontrol Zagreb d.o.o. Hrvatska 5.2.2013. 294.344,59 Službeni glasnik BiH 24/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Metalni proizvodi široke namjene Otvoreni AX Soling d.o.o. Grude Grude 25.3.2013. 101.941,44 Službeni glasnik BiH 26/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Demontaža porušenog te isporuka i montaža novog stupa Tip E-7 za potrebe DP Jug,Pogon Mostar-Poslovnica Elektro Rama Pregovarački Dalekovod d.o.o. Mostar 4.4.2013. 13.950,00 Službeni glasnik BiH 28/13