JU Kantonalna bolnica Zenica

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka opreme- sonda za UZC Sonace 8000SE za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju Pregovarački Medik ES d.o.o. Bihać 10.12.2015. 11.734,98 SG 97/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka usluga popravke aparata litotriptor u Službi za urološke bolesti JU KBZ Pregovarački Medik ES d.o.o. Bihać 10.12.2015. 11.707,62 SG 97/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka sonde za UZV PHILIPS u Službi za radiološku dijagnostiku Pregovarački MEDPOINT d.o.o. Ilijaš 10.12.2015. 8.991,00 SG 97/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka hirurških rukavica za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 2.12.2015. 138.014,00 SG 97/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka laparaskopske optike za potrebe Službe za hirurške bolesti Pregovarački Olympus BH d.o.o. Sarajevo 8.12.2015. 8.760,00 SG 97/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 2- Glukozne otopine Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 7.12.2015. 78.140,20 SG 97/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 3- Intravenske tekućine Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 8.12.2015. 176.735,00 SG 97/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 4- Infuzijske otopine Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 7.12.2015. 30.837,15 SG 97/15