JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Izrada idejnog projekta zamjene cjevovoda DN 700 CS Modrac - TE Tuzla Otvoreni Grupa ponuđača: SPREČA D.D., UNIVERZITET U TUZLI RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET Tuzla 1.10.2014. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 82/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Usluga godišnjeg specijalističkog servisiranja i održavanja dvoosovinskih vagona za ugalj i lokomotive Pregovarački TŽV Gredelj d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.10.2014. 10.149,07 Službeni glasnik BiH 82/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada iz kruga TE Tuzla Pregovarački JKP KOMUNALAC TUZLA Tuzla 3.10.2014. 52.780,00 Službeni glasnik BiH 82/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Nabavka kalorimetra Otvoreni AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 15.10.2014. 75.820,39 Službeni glasnik BiH 83/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Isporuka sitnog elektromaterijala Otvoreni TEP LIGHT d.o.o. Tuzla Tuzla 3.10.2014. 53.355,40 Službeni glasnik BiH 83/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Materijal za zavarivanje i lemljenje Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 27.10.2014. 23399,00 Službeni glasnik BiH 85/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Isporuka i zamjena gumiranih cjevovoda i armature na HPV-u Otvoreni Hemija patenting Lukavac 30.10.2014. 39.777,38 Službeni glasnik BiH 87/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Sanacija objekta za zbrinjavanje komunalnog otpada iz restorana DI-e Otvoreni TOM-CAT d.o.o. Tuzla 23.10.2014. 36.085,08 Službeni glasnik BiH 87/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Rezervni dijelovi za transport šljake i pepela Otvoreni Kramer & Best Ingenieur und Anlagenbau d.o.o. Tuzla 30.10.2014. 238.629,24 Službeni glasnik BiH 87/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Isporuka rezervnih dijelova za postrojenja DU Pregovarački ITT-INŽINJERING ZA TRANSPORTNU TEHNIKU d.o.o. Tuzla 31.10.2014. 321.329,00 Službeni glasnik BiH 87/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Brtve za mlinsko postrojenje Pregovarački JBF DIHTUNG d.o.o. Sanski Most 30.10.2014. 39.502,28 Službeni glasnik BiH 89/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Lanci, lančanici i spojke lanca za postrojenja transporta šljake Otvoreni Fitus d.o.o. Sarajevo 10.11.2014. 42.089,00 Službeni glasnik BiH 89/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Nabavka i montaža kabina za rukovaoce strojarnice Otvoreni ALFE-MI d.o.o. Tuzla 17.11.2014. 31.650,00 Službeni glasnik BiH 91/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Nabavka prehrambene robe za restoran DI Otvoreni REDEX d.o.o. Banovići 3.11.2014. 86.482,10 Službeni glasnik BiH 92/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Isporuka kablova i kablovskog pribora. Otvoreni Orbiter d.o.o. Tuzla Tuzla 10.11.2014. 58.834,00 Službeni glasnik BiH 92/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Potrošni materijal za redovno odrržavanje pogona i postrojenja Otvoreni ELCOM d.o.o. Tuzla 17.11.2014. 49.988,86 Službeni glasnik BiH 92/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Kalibracija i provjera uređaja za monitoring emisije polutanata u zrak Otvoreni TQM Lukavac 21.11.2014. 45.741,46 Službeni glasnik BiH 92/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Prevoz zaposlenika na relaciji TE Tuzla, Tuzla - Lukavac i obratno Otvoreni Gradski i prigradski saobraćaj d.d. Tuzla 21.11.2014. 49.275,00 Službeni glasnik BiH 94/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Redovno godišnje održavajne odvojnih skretnica T-1, T-2 i T-3 Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Rudnik mrkog uglja Kreka d.o.o. Tuzla 28.11.2014. 15.395,30 Službeni glasnik BiH 94/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Nabavka H fasadne skele Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 27.11.2014. 59.546,00 Službeni glasnik BiH 98/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Prevoz zaposlenika na relaciji TE Tuzla, Tuzla - Tuzla i obratno za 3 mjeseca Pregovarački Obols Trade d.o.o. Teočak 12.12.2014. 37.500,00 Službeni glasnik BiH 98/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Redovno godišnje održavanje odvojnih skretnica T-4 i T-5 na spoju pruge TE Tuzla, Tuzla sa prugom Tuzla - Doboj Pregovarački JP Željeznice FBiH Sarajevo 15.12.2014. 11.754,00 Službeni glasnik BiH 101/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Prevoz zaposlenika na relaciji TE Tuzla, Tuzla-Srebrenik- Sladna i obratno Pregovarački Hazre Tours d.o.o. Srebrenik 25.12.2014. 33.600,00 SG 01/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Prevoz zaposlenika na relaciji TE Tuzla, Tuzla- Teočak i obratno Pregovarački Čektalo promet Sapna 25.12.2014. 129.897,00 SG 01/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Usluge redovnog godišnjeg građevinskog održavanja kruga, objekata i postrojenja u TE Tuzla, Tuzla Otvoreni Rudar d.o.o. Tuzla 5.1.2015 162.958,60 SG 01/15