BH Telecom d.d. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2: Održavanje HP sistema Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 1.12.2012. 118.524,00 Službeni glasnik BiH 3/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2: Nabavka računara Otvoreni SK Tradeing d.o.o. Sarajevo 31.12.2012. 496.029,00 Službeni glasnik BiH 4/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka usluga sistematskog ginekološkog pregleda žena Otvoreni JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo Sarajevo 7.1.2013. 59.600,00 Službeni glasnik BiH 4/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: 2G/ 3G instalacioni materijal: kablovi,konektori,alati i sistemi za prolaz kablova Otvoreni Piletić d.o.o. Zagreb Hrvatska Hrvatska 8.1.2013. 668.992,63 Službeni glasnik BiH 6/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2: 2G/3G instalacioni materijal: pribor imaterijal za montažu Otvoreni Piletić d.o.o. Zagreb Hrvatska Hrvatska 8.1.2013. 280.781,59 Službeni glasnik BiH 6/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka SW licenci Otvoreni KODEKS d.o.o. Sarajevo 23.1.2013. 83.685,00 Službeni glasnik BiH 8/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka rezervnog materijala - UTP kablovi, patch kablovi, instalacioni kabl, konektori, ranžirna žica i pljosnati kabl Otvoreni Unatel d.o.o. Bihać 30.1.2013. 173.405,00 Službeni glasnik BiH 8/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: 50 sistema napajanja Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 7.1.2013. 0,00 Službeni glasnik BiH 8/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Set instrumenata za optička mjerenja Otvoreni MICOM BH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 24.1.2013. 0,00 Službeni glasnik BiH 8/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 7: Tragač podzemnih kablova i instalacija Otvoreni MICOM BH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 24.1.2013. 0,00 Službeni glasnik BiH 8/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka opreme za proširenje mreže fleksibilnih multipleksera Otvoreni Unis Telekom d.d. Mostar 18.12.2012. 0,00 Službeni glasnik BiH 8/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Radovi na održavanju baznih stanica: zaštita 10 kontejnera tipa K1, zaštita BS šatorova gomila i sanacioni radovi na pristupu i održavanju BS Jelica, BS Vrapčići, BS Iskra, BS Tekija i BS Vratnica Otvoreni GPI d.o.o. Konjic 22.1.2013. 28.844,75 Službeni glasnik BiH 8/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka usluga angažovanja radne snage Otvoreni See Contact d.o.o. Sarajevo Sarajevo 30.1.2013. 427.000,00 Službeni glasnik BiH 10/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Nabavka sistema napajanja Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 30.1.2013. 863.542,20 Službeni glasnik BiH 10/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Robe i usluge za Sistem za kontrolu i upravljanje SMTP prometom mobilne mreže BH Telecom Otvoreni Emerging Markets Consultans Društvo za informacijske tehnologije, marketing i savjetovanje d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.1.2013. 297.496,20 Službeni glasnik BiH 12/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka i instalacija sistema tehničke zaštite za objekte BH Telecoma Otvoreni Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 4.2.2013. 963.528,50 Službeni glasnik BiH 12/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Usluge zakupa medijskog prostora na radio stanicama u Bosni i Hercegovini Otvoreni MITA Group d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.2.2013. 400.000,00 Službeni glasnik BiH 12/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2: Radna odjeća Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 23.1.2013. 40.786,40 Službeni glasnik BiH 14/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 6: Zaštitna obuća Otvoreni Subito d.o.o. Tuzla Tuzla 11.2.2013. 106.452,60 Službeni glasnik BiH 14/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 7: Službena odjeća i obuća Otvoreni Koteks d.o.o. Tešanj 13.2.2013. 102.065,60 Službeni glasnik BiH 14/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka VOIP adaptera Otvoreni Unis Telekom d.d. Mostar 11.2.2013. 448.000,00 Službeni glasnik BiH 14/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka usluga iznajmljivanja parking prostora za 16 vozila naručioca na parkiralištima grada Tuzla u zonama I i II kojima upravlja JKP Saobraćaj i komunikacije-Tuzla d.o.o., Tuzla Pregovarački JKP SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE d.o.o. Tuzla Tuzla 4.2.2012. 8.206,13 Službeni glasnik BiH 14/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka radova na adaptaciji, opremanju i tehničkoj zaštiti Telecom centra u Živinicama Otvoreni KUW-ing d.o.o. Kalesija Kalesija 25.1.2013. 92.053,58 Službeni glasnik BiH 14/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Sistem za siguran pristup internet mreži Otvoreni Verso d.o.o. Sarajevo 21.2.2013. 575.000,00 Službeni glasnik BiH 16/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka VoIP adaptera Otvoreni IKI d.o.o Hrvatska 14.2.2013. 247.019,00 Službeni glasnik BiH 18/13