JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Oblaganje poda kracera keramičkim pločicama na bloku 6 u Podružnici Termoelektrana Kakanj Otvoreni ENKER d.d. Tešanj 28.3.2014. 51.120,00 Službeni glasnik BiH 26/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Demontažno-montažni radovi na kracerima bloka 6 u Podružnici Termoelektrana Kakanj Otvoreni TERMOELEKTRO d.o.o. Brčko 24.3.2014. 25.200,00 Službeni glasnik BiH 26/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Prigušivač buke na pregrijanoj pari-sklop perforiranih rešetki - 4 kompleta, prigušivač buke na bubnju kotla - sklop perforiranih rešetki - 2 kompleta. Otvoreni AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 28.3.2014 34.377,00 Službeni glasnik BiH 26/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Daljinska podrška (REC) za održavanje sistema TELEPERM XP u Podružnici Termoelektrana Kakanj Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 2.4.2014. 144.062,45 Službeni glasnik BiH 28/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Daljinska podrška (REC) za održavanje sistema TELEPERM XP u Podružnici Termoelektrana Kakanj Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 2.4.2014. 110.252,90 Službeni glasnik BiH 28/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Vreteno za NT by-pass - 1 komad, vretena NT by-pass bl. 5 - 2 komada, dosjed ventila NT by-passa bl. 5 - 2 komada, vretena ventila VT by-passa bl. 5 - 2 komada Otvoreni NITAL d.o.o. Zenica 4.4.2014. 99.799,82 Službeni glasnik BiH 30/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Remont cijevnog sistema kotla i zagrijača zraka kotla bloka 5 Otvoreni FUEL BOSS d.o.o. Zenica 3.4.2014. 97.307,44 Službeni glasnik BiH 30/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Mlinski ČekiĆ-18000 komada Otvoreni AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 11.4.2014. 610.920,00 Službeni glasnik BiH 30/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Remont armature i pumpi vodenih puhača u kotlovnici bloka 6 Otvoreni MONTING-ENERGETIKA d.o.o Tuzla 2.4.2014. 17.465,00 Službeni glasnik BiH 30/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Remont ventilatora i dimnih plinova bloka 6 Otvoreni TEHNOPETROL d.o.o. Tuzla 8.4.2014. 44.800,00 Službeni glasnik BiH 30/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Revizija turbine bloka 6 - 110 MW (Škoda) Otvoreni TURBING d.o.o. Karlovac Hrvatska 31.3.2014. 84.847,00 Službeni glasnik BiH 30/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka mesa za potrebe Restorana Podružnice: Teleći but sa kremenadlom -100 kg, juneći vrat i plećka bk - 1800 kg. Pregovarački REDEX d.o.o. Banovići 15.4.2014. 17.959,00 Službeni glasnik BiH 33/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Molersko-farbarski radovi, fasaderski radovi, radovi na antikorozivnoj zaštiti i hidroizolaterski radovi-premazi Otvoreni EKOTON d.o.o. Kakanj 21.4.2014. 68.345,00 Službeni glasnik BiH 33/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Distribucije hrane i napitaka, priprema i obrađivanje namirnica za pripremu hrane, svakodnevno. Otvoreni SJAJ-S d.o.o. Kakanj 22.4.2014. 59.499,96 Službeni glasnik BiH 33/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka valjaka za transportere Otvoreni Fitus d.o.o. Sarajevo 18.4.2014. 94.956,10 Službeni glasnik BiH 34/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Čelici okrugli svjetlovučeni, čelici pljosnati, profili čelični L, profili čelični UNP, profili čelični INP i mesing okrugli, Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 29.4.2014. 45.535,40 Službeni glasnik BiH 39/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nepovratne klapne, lančanici pogona otresača pogonski, lančanici pogona gonjeni, leajevi stuba, el. motor pogona otresanja, reduktor pogona otresanja, ležaj stuba klizni, brtve stubnog ležaja, remenovi kliasti, filteri zraka,brtve vratila, elastični kuplunzi, brtve vratila i brtveni prstenovi Otvoreni AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 5.5.2014. 69.272,00 Službeni glasnik BiH 39/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Priprema posuda pod pritiskom za inspektorski pregled Otvoreni ENIKON d.o.o. Kakanj 30.4.2014. 31.810,50 Službeni glasnik BiH 39/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Remont armature u strojarnici bloka 6-110 MW Otvoreni ENIKON d.o.o. Kakanj 6.5.2014. 39.195,60 Službeni glasnik BiH 39/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Usluge čišćenja i uređenja radnih površina u Podružnici Termoelektrana Kakanj Otvoreni MANECO d.o.o. Kakanj 22.4.2014. 61.885,73 Službeni glasnik BiH 39/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Bravarsko-zavarivačke usluge na održavanju turbinskih postrojenja i armatura u strojarnici i kotlovnici blokova 5,6 i 7, održavanju linija mljevenja uglja, dodavačima uglja, linija transporta pepela, linija unutrašnje dopreme uglja do kotlovskih bunkera te sistema rashladnih voda blokova 5,6 i 7. Otvoreni ENIKON d.o.o. Kakanj 23.4.2014. 139.150,00 Službeni glasnik BiH 39/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Poslovi remonta sedam 6 kV i dva 0,69 kV elektromotora bloka 5, Otvoreni ELEKTROREMONT d.d Banovići 25.4.2014. 40.634,00 Službeni glasnik BiH 39/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Izmjena dijelova donjeg postroja buldozera CATERPILLAR D8R Pregovarački ELKOM KOMERC d.o.o. Zvornik 25.4.2014. 22.600,00 Službeni glasnik BiH 39/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Zamjena dotrajale fasadne stolarije i bravarije Otvoreni HDI Sarajevo Sarajevo 15.5.2014. 60.000,37 Službeni glasnik BiH 41/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka armature za uzorkovanje blokovskih voda Otvoreni NITAL d.o.o. Zenica 14.5.2014. 21.922,44 Službeni glasnik BiH 41/14