MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka rezervnih dijelova. Otvoreni ELKOM KOMERC d.o.o. Zvornik 10.4.2012. 99.500,00 Službeni glasnik BiH 38/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka materijala za pruge odlagača Otvoreni Markant d.o.o. Srbija 17.4.2012. 90.644,90 Službeni glasnik BiH 38/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka kancelarijskog namještaja Otvoreni Mira-Mar d.o.o. Foča 10.4.2012. 58.278,70 Službeni glasnik BiH 38/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluga angažovanja radne snage na građevinskim poslovima u remontu Otvoreni Intertrans d.o.o. Ugljevik 19.4.2012. 86.850,00 Službeni glasnik BiH 38/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka radova na zamjeni dijelova bunkera uglja Otvoreni MONTING-ENERGETIKA d.o.o Trebinje 20.4.2012. 69.500,00 Službeni glasnik BiH 38/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka radova za remont turbogeneratora Otvoreni Emont d.o.o. Bijeljina 20.4.2012. 295.000,00 Službeni glasnik BiH 38/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Usluga čišćenja vodozahvata i korita rijeke Janje i Mezgrajice Otvoreni TEHNO INŽINJERING d.o.o. Ugljevik 24.4.2012. 96.500,00 Službeni glasnik BiH 38/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluge čišćenja kotla Otvoreni Vatrostalac-inženjering d.o.o. Tuzla 26.4.2012. 68.100,00 Službeni glasnik BiH 38/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka radne snage na termoizolaterskim radovima tekućeg održavanja Otvoreni PROFI-MONT d.o.o. Ugljevik 26.4.2012. 60.000,00 Službeni glasnik BiH 38/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Pumpa za fina hlađenja Otvoreni MZT PUMPI Srbija 26.4.2012. 23.567,75 Službeni glasnik BiH 38/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3: Pumpa za drenažu na BOU sistemu Otvoreni MZT PUMPI Srbija 26.4.2012. 16.209,91 Službeni glasnik BiH 38/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Nabavka mineralne vune za remont Otvoreni FERHEM d.o.o. Lukavac 16.5.2012. 25.270,00 Službeni glasnik BiH 40/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Nabavka mineralne vode za tekuće održavanje Otvoreni FERHEM d.o.o. Lukavac 16.5.2012. 10.830,00 Službeni glasnik BiH 40/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 4: Nabavka limova i vijaka za dekorativnu oblogu izolacije za tekuće održavanje Otvoreni FERHEM d.o.o. Lukavac 16.5.2012. 9.180,00 Službeni glasnik BiH 40/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka radova na antikorozivnoj zaštiti Otvoreni MIKAR d.o.o. Bijeljina Bijeljina 11.5.2012. 65.900,00 Službeni glasnik BiH 40/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka cilindra kipanja kat br. 7513-8603010 za Damper Belaz 75135 Otvoreni Belaz Premar Services d.o.o. Ugljevik 16.5.2012. 32.680,00 Službeni glasnik BiH 40/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka filtera za rudarsku mehanizaciju Otvoreni Cummins Serbomonte d.o.o. Srbija 16.5.2012. 180.000,00 Službeni glasnik BiH 43/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Izgradnja asfaltnog puta na dionici Rudnik- Mezgraja Otvoreni Bijeljina put d.o.o. Bijeljina 31.5.2012. 229.600,00 Službeni glasnik BiH 45/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Asfaltiranje prostora ispred upravne zgrade Otvoreni Bijeljina put d.o.o. Bijeljina 31.5.2012. 143.100,50 Službeni glasnik BiH 45/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka transportnih traka Otvoreni NS COPEX d.o.o. Srbija 4.5.2012. 103.647,26 Službeni glasnik BiH 45/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka hidrauličnog bagera na elektro pogon Vk=14-15m?, čeona kašika Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 29.5.2012. 5.986.795,63 Službeni glasnik BiH 45/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka jonskih masa Otvoreni SAMPLE Bratislava Slovačka 29.5.2012. 183.065,69 Službeni glasnik BiH 45/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluga isporuke tehnološke vode iz hidroakumulacije Sniježnica Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 3.5.2012. 1.298.940,00 Službeni glasnik BiH 45/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka rezervnih dijelova za Liebherr Otvoreni NGH d.o.o. Tuzla 12.6.2012. 80.000,00 Službeni glasnik BiH 48/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Osiguranje motornih vozila od auto-odgovornosti sa uključenom auto nezgodom Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Banja Luka 11.6.2012. 20.815,91 Službeni glasnik BiH 48/12