BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno - propagandne usluge za regionalne promocije BH Telecom-a RD Bihać Pregovarački Nogometni klub UNA Kulen Vakuf Bihać 25.7.2014. 3.480,00 Službeni glasnik BiH 62/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno - propagandne usluge za regionalne promocije BH Telecom-a RD Bihać Pregovarački Udruženje KUD Stijena Cazin 25.7.2014. 1.498,50 Službeni glasnik BiH 62/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno - propagandne usluge za regionalne promocije BH Telecom-a RD Bihać Pregovarački Udruženje građena Sportski Savez Bihać Bihać 25.7.2014. 2.000,00 Službeni glasnik BiH 62/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno - propagandne usluge za regionalne promocije BH Telecom-a RD Bihać Pregovarački Kulturno - umjetničko društvo Krajina Bihać 25.7.2014. 1.996,71 Službeni glasnik BiH 62/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno - propagandne usluge za regionalne promocije BH Telecom-a RD Bihać Pregovarački Udruženje pisaca USK-a Bihać 25.7.2014. 1.500,00 Službeni glasnik BiH 62/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno - propagandne usluge za regionalne promocije BH Telecom-a RD Bihać Pregovarački Udruženje KUD Naša Mladost Ključ 25.7.2014. 1.500,00 Službeni glasnik BiH 62/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno - propagandne usluge za regionalne promocije BH Telecom-a RD Bihać Pregovarački Udruženje KUD Mladost Bosanska Otoka 25.7.2014. 1.496,00 Službeni glasnik BiH 62/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno - propagandne usluge za regionalne promocije BH Telecom-a RD Bihać Pregovarački Udruženje mladih Krasuljak Ključ 25.7.2014. 1.500,00 Službeni glasnik BiH 62/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno - propagandne usluge za regionalne promocije BH Telecom-a RD Bihać Pregovarački Udruženje HKD Napredak Bihać 25.7.2014. 1.500,00 Službeni glasnik BiH 62/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno - propagandne usluge za regionalne promocije BH Telecom-a RD Bihać Pregovarački KUD VRNOGRAČ Velika Kladuša 25.7.2014. 1.500,00 Službeni glasnik BiH 62/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno - propagandne usluge za regionalne promocije BH Telecom-a RD Bihać Pregovarački Udruženje Unski smaragdi Bihać 25.7.2014. 2.000,00 Službeni glasnik BiH 62/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno - propagandne usluge za regionalne promocije BH Telecom-a RD Bihać Pregovarački Javna ustanova Sportski Centar Cazin 25.7.2014. 2.970,00 Službeni glasnik BiH 62/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno - propagandne usluge za regionalne promocije BH Telecom-a RD Bihać Pregovarački JKUP Komunalije d.o.o. Velika Kladuša 25.7.2014. 2.975,00 Službeni glasnik BiH 62/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno - propagandne usluge za regionalne promocije BH Telecom-a RD Bihać Pregovarački UG Nogometni klub Ključ Ključ 25.7.2014. 1.500,00 Službeni glasnik BiH 62/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno - propagandne usluge za regionalne promocije BH Telecom-a RD Bihać Pregovarački FK Krajina Cazin 25.7.2014. 1.496,00 Službeni glasnik BiH 62/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno - propagandne usluge za regionalne promocije BH Telecom-a RD Bihać Pregovarački Javna ustanova za sport, odmor i rekreaciju Bihać 25.7.2014. 4.950,00 Službeni glasnik BiH 62/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno - propagandne usluge za regionalne promocije BH Telecom-a RD Bihać Pregovarački JP Gradska dvorana d.o.o. Sanski Most 25.7.2014. 2.975,00 Službeni glasnik BiH 62/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno - propagandne usluge za regionalne promocije BH Telecom-a RD Bihać Pregovarački Javna ustanova Centar za mlade, kulturu, sport i informisanje Kult Media Sanski Most 25.7.2014. 1.980,00 Službeni glasnik BiH 62/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno - propagandne usluge za regionalne promocije BH Telecom-a RD Bihać Pregovarački Omladinski nogometni klub Sloboda Sanski Most 25.7.2014. 1.500,00 Službeni glasnik BiH 62/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno - propagandne usluge za regionalne promocije BH Telecom-a RD Bihać Pregovarački Malonogometni klub Bubamara Cazin 25.7.2014. 1.495,00 Službeni glasnik BiH 62/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno - propagandne usluge za regionalne promocije BH Telecom-a RD Bihać Pregovarački Udruženje KIK Una - Sana Bihać 25.7.2014. 1.980,00 Službeni glasnik BiH 62/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno - propagandne usluge za regionalne promocije BH Telecom-a RD Bihać Pregovarački Udruženje KIK Sana Sanski Most 25.7.2014. 1.500,00 Službeni glasnik BiH 62/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno - propagandne usluge za regionalne promocije BH Telecom-a RD Bihać Pregovarački Udruženje Esnaf Rekić Bihać 25.7.2014. 1.500,00 Službeni glasnik BiH 62/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno - propagandne usluge za regionalne promocije BH Telecom-a RD Bihać Pregovarački Dado Music d.o.o. Bihać 30.7.2014. 7.923,60 Službeni glasnik BiH 62/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno - propagandne usluge za regionalne promocije BH Telecom-a RD Bihać Pregovarački Organizacija branioca Bosne Općine Bihać Bihać 16.7.2014. 2.485,00 Službeni glasnik BiH 62/14