MEDIMPEX d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 75: Pentoksifilin tabl. 400mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 28.2.2014. 2.772,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 76: Naftidrofuril tabl.200mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 28.2.2014. 403,20 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 82: Amlodipin tabl.10mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 28.2.2014. 1.026,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 87: Povidon jod rastvor za kožu/10g(odgovara 1g aktivnog joda)/g/100ml 1000ml Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 28.2.2014. 99.025,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 96: Deksametazon inj. 4mg/ml Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 28.2.2014. 24.930,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 97: Deksametazon tabl. 0,5mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 28.2.2014. 13.240,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 124: Etomidat inj. 2mg/ml 10 ml Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 28.2.2014. 17.616,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 145: Cinarizin tabl. 75mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 28.2.2014. 2.040,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 152: Karbocistein kaps. 375mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 28.2.2014. 1.300,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 153: Karbocistein sirup 250mg/5ml Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 28.2.2014. 2.763,20 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 154: Kloramfenikol mast za oči 10mg/g Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 28.2.2014. 2.140,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 157: Aciklovir mast za oči 30mg/g Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 28.2.2014. 884,20 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 164: Acetazolamid tabl. 250mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 28.2.2014. 1.830,90 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 4: Deterdžent enzimatski, orto-ftalaldehid Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 10.2.2014. 109.410,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Linearni cutteri i stapleri za otvorenu hirurgiju sa odgovarajućim refillima aplikabilni na tehnologiju Ethicon ili ekvivalent Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.3.2014. 603.322,29 Službeni glasnik BiH 28/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: Endoskopski linearni cutteri i odgovarajući refilli aplikabilni na tehnologiju Ethicon ili ekvivalent Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.3.2014. 623.899,20 Službeni glasnik BiH 28/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 4: Potrošni materijal aplikabilan na aparat Harmonic ili ekvivalent Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.3.2014. 189.263,51 Službeni glasnik BiH 28/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 5: Stapleri i cutteri polucirkularni i cirkularni i refilli aplikabilni na tehnologiju Ethicon ili ekvivalent Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.3.2014. 290.444,34 Službeni glasnik BiH 28/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 11: Mrežice za herniju - poluresorptivne Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.3.2014. 153.503,00 Službeni glasnik BiH 28/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 12: Mrežice višeslojne polidioksanon ili ekvivalent Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.3.2014. 31.181,67 Službeni glasnik BiH 28/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 15: Konac poliglaktin 910 Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.3.2014. 137.760,56 Službeni glasnik BiH 28/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 17: Konac poliglaktin plus triklosan Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.3.2014. 98.447,04 Službeni glasnik BiH 28/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 18: Konac polidioksanon monofilament Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.3.2014. 40.570,80 Službeni glasnik BiH 28/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 19: Konac polidioksanon plus triklosan Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.3.2014. 10.283,40 Službeni glasnik BiH 28/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 20: Konac poliglekapron 25 plus triklosan Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 14.3.2014. 12.294,72 Službeni glasnik BiH 28/14