BROMA BEL d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 1- Nabava dijagnostičkih testova i potrošnih materijala za transfuziju Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 5.1.2015. 1.487,00 SG 45/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 3- Nabava dijagnostičkih testova i potrošnih materijala za transfuziju Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 5.1.2015. 14.460,00 SG 45/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 6- Nabava dijagnostičkih testova i potrošnih materijala za transfuziju Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 5.1.2015. 5.800,00 SG 45/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 7- Nabava dijagnostičkih testova i potrošnih materijala za transfuziju Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 5.1.2015. 5.270,00 SG 45/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 5- Vaga sa mješalicom za krv Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 3.3.2015. 11.590,80 SG 45/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 7- Mikroskop Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 3.3.2015. 3.750,00 SG 45/15
Dom zdravlja Dr. Mladen Stojanović Laktaši Lot 5 - Reagensi za Trombotrack i plameni fotometar Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 13.7.2015. 5.370,00 SG 59/15
Dom zdravlja Dr. Mladen Stojanović Laktaši Lot 6 - Reagensi za Mini Vidas Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 13.7.2015. 7.548,80 SG 59/15
Dom zdravlja Dr. Mladen Stojanović Laktaši Lot 7 - Reagensi za Nycocard Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 13.7.2015. 23.227,20 SG 59/15
Dom zdravlja Nevesinje Lot 1 - Nabavka biohemijskih reagenasa za aparat BT1500 Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 15.7.2015. 31.731,20 SG 64/15
Dom zdravlja Nevesinje Lot 2 - Nabavka laboratorijskih proizvoda od stakla Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 15.7.2015. 7.536,82 SG 64/15
Dom zdravlja Nevesinje Lot 4 - Nabavka reagenasa za hematološki brojač za aparat XS500i Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 15.7.2015. 8.883,45 SG 64/15
Dom zdravlja Nevesinje Lot 6 - Nabavka laboratorijskih trakica za aparat Labureader plus i Nycocard Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 15.7.2015. 3.254,12 SG 64/15
Dom zdravlja Nevesinje Lot 7 - Nabavka laboratorijskih reagenasa za koagulaciju Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 15.7.2015. 2.374,81 SG 64/15
Opšta bolnica Sveti vračevi Bijeljina Potrošni materijal i testovi za aparat za mikrobiološke analize Vitek Pregovarački BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 29.7.2015. 21.234,13 SG 68/15
Opšta bolnica Sveti vračevi Bijeljina Set za određivanje CRP analize iz kapilarne krvi na aparatu Nycocard reader Pregovarački BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 29.7.2015. 2.465,16 SG 68/15
Opšta bolnica Sveti vračevi Bijeljina Reagensi i potrošni materijal za hematološki brojač Sysmex xt 1800i Pregovarački BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 29.7.2015. 9.293,83 SG 68/15
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Nabavka roba – laboratorijski testovi i kontrolni materijal za biohemijsko - laboratorijsku dijagnostiku za automatski imunohemijski analizator PC VIDAS proizvođača BIOMERIEUX Francuska Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 18.8.2015. 330.679,11 SG 68/15
Opšta bolnica Gradiška Nabavka roba potrošni medicinski materijal za aparat CD Vidas Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 19.8.2015. 56.790,05 SG 70/15
Dom zdravlja Srebrenik Lot 12 - Nabavka reagenasa za aparat Sismex XP-300 Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 21.8.2015. 7.992,00 SG 72/15
Dom zdravlja Prijedor Nabavka reagenasa za rad na hematološkom analizatoru Sysmex XP 300 Pregovarački BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 28.9.2015. 12.559,28 SG 77/15
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 8- Servisiranje automatizovanih sistema proizvođača Biomerieux-Francuska Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 14.9.2015. 78,00 SG 81/15
Opšta bolnica Sveti vračevi Bijeljina Lot 3 - Sterilni brisevi i eze Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 17.9.2015. 1.902,00 SG 82/15
Opšta bolnica Sveti vračevi Bijeljina Lot 5 - Dijagnostički i identifikacioni testovi i reagensi Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 17.9.2015. 15.179,00 SG 82/15
Opšta bolnica Sveti vračevi Bijeljina Lot 7 - Imunihromatski test za detekciju A i B toksina C.Difficile iz fecesa Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 17.9.2015. 1.400,00 SG 82/15