Krajinalijek a.d. Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Banja Luka Lot 158: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Shigella sonei serum Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 7.11.2012. 80,24 Službeni glasnik BiH 94/12
Klinički centar Banja Luka Lot 165: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Yersinia enterocolitica O3 serum Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 7.11.2012. 80,24 Službeni glasnik BiH 94/12
Klinički centar Banja Luka Lot 166: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Helicobacter pylori test Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 7.11.2012. 63,28 Službeni glasnik BiH 94/12
Klinički centar Banja Luka Lot 168: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Mycoplazma test Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 7.11.2012. 146,68 Službeni glasnik BiH 94/12
Klinički centar Banja Luka Lot 178: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Rapid Test C.difficile tox. A i B - imunohromatografski Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 7.11.2012. 15.711,97 Službeni glasnik BiH 94/12
Dom zdravlja Banja Luka Lot 6: Alergeni za prick test inhalatorni i nutritivni Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 22.11.2012. 1.770,94 Službeni glasnik BiH 96/12
Dom zdravlja Banja Luka Lot 7: Stomatološki preparati, gradivni materijali Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 22.11.2012. 82.116,00 Službeni glasnik BiH 96/12
Dom zdravlja Banja Luka Lot 8: Sredstva za zubotehnički laboratorij Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 22.11.2012. 41.842,10 Službeni glasnik BiH 96/12
Dom zdravlja Banja Luka Lot 9: Sredstva za obradu i brušenje Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 22.11.2012. 23.189,89 Službeni glasnik BiH 96/12
Dom zdravlja Banja Luka Lot 10: Pomoćna sredstva za ortopediju vilica Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 22.11.2012. 13.155,00 Službeni glasnik BiH 96/12
Dom zdravlja Banja Luka Lot 12: Potrošni materijal Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 22.11.2012. 2.000,00 Službeni glasnik BiH 96/12
Dom zdravlja Banja Luka Lot 13: Jednokratne komprese Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 22.11.2012. 63.000,00 Službeni glasnik BiH 96/12
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići Lot 4: Lijekovi koji djeluju na kožu - dermatologici Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 1.10.2012. 975,70 Službeni glasnik BiH 98/12
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići Lot 5: Lijekovi koji djeluju na urogenitalni sustav i spolni hormoni Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 1.10.2012. 1.085,34 Službeni glasnik BiH 98/12
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići Lot 6: Sistemski hormonalni lijekovi izuzimajući spolne hormone Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 1.10.2012. 147,98 Službeni glasnik BiH 98/12
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići Lot 11: Lijekovi koji djeluju na respiratorni sustav Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 1.10.2012. 2.087,90 Službeni glasnik BiH 98/12
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Lot 2: Pantoprazol i ranitidin Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 23.11.2012. 15.140,03 Službeni glasnik BiH 98/12
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Lot 8: Metronidazol Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 23.11.2012. 12.948,00 Službeni glasnik BiH 98/12
Opća bolnica Tešanj Lot 6: Potrošni materijal za mikrobiologiju Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 27.11.2012. 78.821,25 Službeni glasnik BiH 98/12
Klinički centar Banja Luka Lot 185: Reagensi, testovi i ostali materijal za Imunološku laboratoriju - Reagensi i materijal za aparat Architect Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 27.11.2012. 382.750,99 Službeni glasnik BiH 100/12
Klinički centar Banja Luka Lot 213: Reagensi, testovi i ostali materijal za Imunološku laboratoriju - Uni-Gold Legionella Urinary Antigen Plus test Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 27.11.2012. 2.921,00 Službeni glasnik BiH 100/12
Klinički centar Banja Luka Lot 214: Reagensi, testovi i ostali materijal za Imunološku laboratoriju - Ora-Quick Advance Rapid Antibody HIV 1/2 test Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 27.11.2012. 1.778,40 Službeni glasnik BiH 100/12
Klinički centar Banja Luka Lot 215: Reagensi, testovi i ostali materijal za Imunološku laboratoriju - Ora-Quick Rapid Antibody HCV tes Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 27.11.2012. 1.778,40 Službeni glasnik BiH 100/12
Klinički centar Banja Luka Nabavka 5 kompleta sistema za transpedikularnu fiksaciju kičme za potrebe Klinike za traumatologiju Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 12.12.2012. 66.536,00 Službeni glasnik BiH 102/12
Klinički centar Banja Luka Lot 217: Alergeni - Alergeni za prik testiranje Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 18.12.2012. 9.035,58 Službeni glasnik BiH 105/12

Krajinalijek a.d. Banja Luka u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 1: A Lijekovi koji djeluju na digestivni trakt i metabolizam Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, ZEFARM d.o.o. Zenica,SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Zenica, Sarajevo 5.10.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 5: D Lijekovi koji djeluju na kožu - dermatologici Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, ZEFARM d.o.o. Zenica Banja Luka, Kakanj, Zenica 5.10.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 7: H Sistemski hormonalni lijekovi izuzimajući spolne hormone Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka,MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, ZEFARM d.o.o. Zenica Banja Luka, Sarajevo, Kakanj, Zenica 5.10.2010., 1.9.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 8: J Lijekovi za liječenje sistemskih infekcija - sistemski antiifektivi Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, Bosnalijek d.d. Sarajevo, MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, MGM-FARM d.o.o. Kakanj,ZEFARM d.o.o. Zenica, SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Sarajevo, Kakanj, Zenica 5.10.2010., 1.9.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 12: R Lijekovi koji djeluju na raspiratorni sistem Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, FARMAVITA d.o.o. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Sarajevo, Zenica 5.10.2010., 13.9.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 13: S Lijekovi koji djeluju na čula Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj,ZEFARM d.o.o. Zenica, SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Zenica, Sarajevo 5.10.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 14: V Razno Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, PTD MGM-FARM d.o.o. Kakanj, SAMED d.o.o. Sarajevo, ZEFARM d.o.o. Zenica, SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Sarajevo, Zenica 5.10.2010., 13.9.2010., 6.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lijekovi za godišnje potrebe Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo, Apomedical d.o.o. Sarajevo, Bosnalijek d.d., Vetfarm d.o.o., Zefarm d.o.o., Medimpex d.o.o, CO. MEDPROM d.o.o., Farmavita d.o.o., Farmis d.o.o., Bosnafarm d.o.o., Unifarm d.o.o., Unihemkom pharma d.o.o., Hercegovinalijek d.o.o., Tuzlafarm d.o.o., Phoenix d.o.o., Blagoleks d.o.o., Interpromet d.o.o., Melcomd.o.o., Krajinalijek a.d. Banja Luka, PTD MGM FARM d.o.o., Numistars d.o.o., Pharmamaac d.o.o. Sarajevo, Višegrad, Zenica, Banja Luka, Vogošća, Lukavac, Brčko, Mostar, Tuzla, Bijeljina, Novi Grad, Kakanj 21.1.2011. Službeni glasnik BiH 11/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Sukcesivna isporuka kemikalija za potrebe Galenskog laboratorija Kliničke apoteke i svih ostalih klinika KCUS-a Otvoreni Semikem d.o.o., SARAJEVOLIJEK, TUZLAFARM, FARMAVITA, BLAGOLEKS, Krajinalijek a.d. Banja Luka Sarajevo, Sarajevo, Tuzla, Sarajevo - Vogošća, Bijeljina, Banja Luka 17.3.2011. Službeni glasnik BiH 27/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Isporuka sredstava za dezinfekciju za potrebe svih klinika KCUS-a. Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, SEMIKEM, MEDIKEM, MEDIMPEX, INEL MEDICINSKA TEHNIK, BOSNALIJEK, ZEFARM Banja Luka, Sarajevo, Sarajevo, Zenica 21.9.2011. Službeni glasnik BiH 80/11
Dom zdravlja Živinice Lot 3: Nabavka sanitetskog i zavojnog materijala (šprice, igle, zavoji, konci i ostalo) Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, GLOBEX d.o.o. , BEKA MEDICIN TEHNIK d.o.o. , INEL d.o.o. Banja Luka, Zenica, Srebrenik, Mostar 13.6.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Živinice Lot 19: Nabavka laboratorijskog posuđa Otvoreni Semikem d.o.o. , ENA d.o.o. , Krajinalijek a.d. Banja Luka, ECP d.o.o. Sarajevo, Banja Luka, Sarajevo 13.6.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Živinice Lot 22: Nabavka materijala za stomatologiju Otvoreni RADIX d.o.o., NEODENT d.o.o. , BEKA MEDICIN TEHNIK d.o.o. , Krajinalijek a.d. Banja Luka Konjic, Tuzla, Srebrenik, Banja Luka 9.8.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuđača za sukcesivnu isporuku laboratorijskog materijala za potrebe svih klinika KCUS-a Otvoreni Semikem d.o.o., Krajinalijek a.d. Banja Luka, Italgroup, Eurolab, Inel, Globex, Ena, Sineks laboratorija, Sarajevo, Banja Luka, Bijeljina, Zenica, Mostar 12.01.2012. Službeni glasnik BiH 7/12