Inter-com d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 20: HTZ cipele Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 30.1.2014. 8.580,00 Službeni glasnik BiH 41/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 22: HTZ gumene čizme Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 30.1.2014. 2.540,00 Službeni glasnik BiH 41/14
JP Komunalno Brčko d.o.o. Nabavka profesionalnog alata za automehaničarsku radionicu Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 13.11.2013. 55.569,50 Službeni glasnik BiH 43/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 3: Mušema za bolesnike Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 14.5.2014. 1.700,86 Službeni glasnik BiH 52/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 5: Higijena veša Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 14.5.2014. 64.473,50 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Sijalice i sijalično grlo Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 28.7.2014. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 54/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: Halogene sijalice, fluo cijevi i starteri Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 28.1.2014. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 54/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 7: Energetski kablovi Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 28.1.2014. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 54/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 12: Grebenasti prekidač Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 28.1.2014. 5.000,00 Službeni glasnik BiH 54/14
Univerzitet u Zenici Računarska i telekomunikaciona oprema Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 15.7.2014. 79.487,19 Službeni glasnik BiH 58/14
Univerzitet u Zenici Namještaj za kancelarije i učionice Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 15.7.2014. 38.461,55 Službeni glasnik BiH 58/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 2: Rezni i montažni alati Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 17.6.2014. 1.867,70 Službeni glasnik BiH 58/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 2: Nabavka bakarnih (Cu) profila i užadi Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 19.8.2014. 8.113,60 Službeni glasnik BiH 68/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 3: Nabavka elemenata rasvjete i instalacije Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 19.8.2014. 17.335,09 Službeni glasnik BiH 68/14
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Izvođenje nepredviđenih radova na sanaciji i adaptaciji svečanog ulaza, suterena sa sanitarnim čvorom i dijela kancelarijskih prostorija na III spratu centralne zgrade Kantona Sarajevo u ulici Reisa Džemaludina Čauševića 1 Pregovarački Inter-com d.o.o. Zenica 10.9.2014. 4.005,15 Službeni glasnik BiH 73/14
Ministarstvo sigurnosti BiH Hrana i higijena za azilantski centar Delijaši Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 17.9.2014. 19.993,20 Službeni glasnik BiH 77/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Materijal za zavarivanje i lemljenje Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 27.10.2014. 23399,00 Službeni glasnik BiH 85/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2: Nabavka HTZ opreme - Radna odjeća Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 24.10.2014. 33.408,83 Službeni glasnik BiH 87/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Sukcesivne nabavke itisona za potrebe Ministarstvo unutrašnjih poslova-a KS Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 27.5.2014. 22,56 Službeni glasnik BiH 92/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Sukcesivne nabavke dijelova računarske opreme Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 27.5.2014. 117.693,10 Službeni glasnik BiH 92/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Sukcesivna isporuka klima uređaja za potrebe Ministarstvo unutrašnjih poslova-a KS Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 12.6.2014. 32.853,16 Službeni glasnik BiH 92/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1: Servis klima uređaja marke Maxon, Vivax, Gorenje, LG, Bosh, Haier i York Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 12.6.2014. 51,28 Službeni glasnik BiH 92/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2: Servis klima uređaja MC QUAY 125 kW Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 12.6.2014. 51,28 Službeni glasnik BiH 92/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 3: Servis klima uređaja Klima Veta Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 11.6.2014. 8,94 Službeni glasnik BiH 92/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 4: Servis klima Sistema Hidria IPM Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 11.6.2014. 51,28 Službeni glasnik BiH 92/14