KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Svjetiljke sa priborom Otvoreni Elektro Er Komerc d.o.o Tuzla Tuzla 2.4.2014. 17174,76 Službeni glasnik BiH 33/14
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Spojni materijal, vijci, dihtunzi i olovo planirano u poziciji br. 8. u Planu nabavke roba i usluga za 2013. godinu Otvoreni BHB-Promet d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.4.2014. 122.062,00 Službeni glasnik BiH 39/14
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Gasni hlor Otvoreni Hemija patenting Lukavac 12.5.2014. 165.800,00 Službeni glasnik BiH 41/14
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje od kantonalnog značaja u nadležnosti Direkcije za puteve na području Opština Stari Grad, Centar, Novi Grad i Novo Sarajevo Pregovarački JKP Rad Sarajevo 10.7.2014. 336.000,00 Službeni glasnik BiH 56/14
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje od kantonalnog značaja u nadležnosti Direkcije za puteve na području Opšine Vogošća Otvoreni AME d.o.o. Breza Breza 9.7.2014. 47.484,00 Službeni glasnik BiH 56/14
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Usluga banke za kratkoročni kredit na revolving osnovi Otvoreni UniCredit Banka d.d. Mostar 25.7.2014. 21.000,00 Službeni glasnik BiH 62/14
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 1: Hemikalije za standardne metode Otvoreni Mikro+Polo d.o.o. Sarajevo 11.8.2014. 11.403,74 Službeni glasnik BiH 68/14
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 2: Atomsko apsorbciona tehnika, hemikalije i laboratorijski stakleni pribor Otvoreni Mikro+Polo d.o.o. Sarajevo 11.8.2014. 13.279,96 Službeni glasnik BiH 68/14
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Natrijum hipohlorit Otvoreni Hemija patenting Lukavac 17.10.2014. 20000,00 Službeni glasnik BiH 85/14
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 1: Rezervni dijelovi za odmuljne pume, rezačice, vibronabijače, pneumatske pištolje, agregate za struju, autodizalice, kosilice, traktore i viljuškare Otvoreni AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.11.2014. 41.582,00 Službeni glasnik BiH 91/14
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 1: Zamjenski kontakteri Otvoreni KONVAR d.o.o. Sarajevo 10.10.2014. 24.645,20 Službeni glasnik BiH 91/14
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 1: Rezervni dijelovi za teretna i terenska vozila Otvoreni ASWIN d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.11.2014. 140.239,89 Službeni glasnik BiH 91/14
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 2: Rezervni dijelovi za rovokopače i kompresore Otvoreni TERRA BIH d.o.o. Sarajevo 17.11.2014. 230.201,00 Službeni glasnik BiH 91/14
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Održavanje radio stanica Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 2.12.2014. 44.984,80 Službeni glasnik BiH 96/14
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Nabavka reagensa za DP/2000 HACH portabl laboratorij Otvoreni CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo 9.12.2014. 10.156,20 Službeni glasnik BiH 98/14
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Održavanje software-a i hardware-a u laboratoriji za ispitivanje i kalibraciju vodomjera (red. broj 97 iz Plana nabavke roba i usluga za 2014.g.) Otvoreni IBE Junuzović d.o.o. Sarajevo 8.12.2014. 34.952,00 Službeni glasnik BiH 98/14
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 1: Rezervni dijelovi za specijalno kombinovana vozila Otvoreni AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 9.12.2014. 105.498,00 Službeni glasnik BiH 101/14
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Revizija finansijskog izvještaja za 2014.god. Otvoreni Recont d.o.o. Zenica 12.11.2014. 4.000,00 Službeni glasnik BiH 101/14
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 1: Rezervni dijelovi za putnička vozila VW Otvoreni AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.12.2014. 24.521,00 Službeni glasnik BiH 101/14
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 2: Rezervni dijelovi za putnička vozila Seat i Škoda Otvoreni AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.12.2014. 25.809,00 Službeni glasnik BiH 101/14
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Nabavka mikrobiološke podloge Otvoreni EURO LAB Bijeljina 16.12.2014. 7.923,89 SG 01/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Iznajmljivanje sredstava za prevoz i pretovar na period od godinu dana Otvoreni Centrotrans tranzit d.d. Sarajevo Sarajevo 9.1.2015. 39.400,00 SG 08/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 3- Kanalizacione daktilne cijevi, fazonski komadi sa spojnim i zaptivnim materijalom Otvoreni Hidro-Termo centar d.o.o. Ilidža 16.1.2015. 48.129,00 SG 10/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 4- Oprema na kanalizacionim objektima Otvoreni Hidro-Termo centar d.o.o. Ilidža 16.1.2015. 119.125,00 SG 10/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 5- Cijevi keramičke, lukovi i račve Otvoreni Hidro-Termo centar d.o.o. Ilidža 5.1.2015. 28.121,50 SG 10/15