JU Kantonalna bolnica Zenica

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 2- Vrećice za krv, filteri za deleukocitiranje i nožići za TSCD Otvoreni GLOBEX d.o.o Zenica 6.2.2015. 68.057,90 SG 15/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka pilećeg mesa i kokošijih jaja Otvoreni BOSNA KOM d.o.o. Gračanica 16.2.2015. 64.500,00 SG 17/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 2: Beta-laktamski antibiotici - cefalosporini Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 5.3.2015. 21.079,94 SG 22/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 3: Cefazolin Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 5.3.2015. 116.000,00 SG 22/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 4: Karbapenemski antibiotici Otvoreni FARMACIJA 2011 d.o.o. Bihać 18.2.2015. 39.845,00 SG 22/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 6: Aminoglikozidni antibiotici Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 5.3.2015. 23.678,00 SG 22/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 7: Metronidazol Otvoreni FARMACIJA 2011 d.o.o. Bihać 18.2.2015. 99.000,00 SG 22/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka aparata za anesteziju Pregovarački BOSNAMED d.o.o. Sarajevo 14.4.2015. 338.892,00 SG 34/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 1 - Tvrde leće za intraokularnu implataciju Otvoreni Đaković VS Banja Luka Banja Luka 10.7.2015. 10.450,00 SG 59/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 2 - Savitljive hidrofilne leće za intraokularnu inplataciju Otvoreni Medietik d.o.o Banja Luka 10.7.2015. 29.054,00 SG 59/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka testova i drugog potrosnog materijala za aparat ARCHITECT 2000 SR PLUS Otvoreni DIAMEDIC d.o.o. Ilidža 10.7.2015. 247.535,52 SG 59/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka pneumatske oscilirajuće pile i pneumatske bušilice sa pripadajućim nastavcima u Sl.za ortopediju i traumatologiju JU KBZ Pregovarački INEL - MED d.o.o. Mostar 13.7.2015. 29.691,64 SG 59/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka testova i drugog potrošnog materijala za aparat AU 480 proizvođača Olympus - Beckman Couter u Službi za laboratorijsku dijagnostiku u JU KBZ Pregovarački INEL - MED d.o.o. Mostar 27.7.2015. 99.168,74 SG 63/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka sanitetskog vozila u JU Kantonalna bolnica Zenica na osnovu Odluke Upravnog odbora JU KBZ broj 20/1-1-2827 od 23.03.2015. godine Otvoreni Autocentar Beganović d.o.o. Zenica 12.8.2015. 57.890,00 SG 66/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka usluga popravke sistema MRI u JU KBZ Pregovarački SIEMENS Medicina d.o.o. Sarajevo 26.8.2015. 30.062,00 SG 68/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka usluga popravka MR sistema Magnetom Avanto u JU KBZ Pregovarački SIEMENS Medicina d.o.o. Sarajevo 26.8.2015. 53.738,00 SG 68/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka i ugradnja rezervnog dijela za CT aparat model Somatom emotiom 6 proizvođača Siemens Pregovarački SIEMENS Medicina d.o.o. Sarajevo 26.8.2015. 12.925,25 SG 68/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka potrošnog materijala za urinski analizator AU 4050 HYBRID u Službi za labaratorijsku dijagnostiku Pregovarački MEDICHEM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 2.9.2015. 21.076,00 SG 72/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka usluga popravke kvara na aparatima Braun i reverzne osmoze na hemodijalizi u JU KBZ Pregovarački INEL - MED d.o.o. Mostar 31.8.2015. 25.734,39 SG 76/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 1 - Medicinski plinovi Otvoreni MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo Novi Grad 31.8.2015. 103.000,00 SG 77/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka videogastroskopa kompatibilnog za videoendoskopski stub Olympus Pregovarački Olympus BH d.o.o. Sarajevo 14.9.2015. 25.755,31 SG 77/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Javna nabavka roba-kardiološka sonda za UZV aparat VIVID 3 u Službi za radiološku dijagnostiku Pregovarački MEDICAL export- import d.o.o. Mostar 6.9.2015. 10.940,17 SG 79/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 3- Sredstva za dezinfekciju ruku Otvoreni Semikem d.o.o Vogošća 8.12.2015. 26.830,20 SG 97/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 5- Antiseptici i dezinficijensi Otvoreni Semikem d.o.o Vogošća 8.12.2015. 6.130,40 SG 97/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka usluga servisiranja komore za upravljanje kemoterapije Pregovarački INEL - MED d.o.o. Mostar 9.12.2015. 8.740,00 SG 97/15