Dom zdravlja Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Dom zdravlja Banja Luka Test trake za mjerenje šećera u krvi Pregovarački Medicom d.o.o. Bijeljina 19.6.2015. 3.000,00 SG 66/15
Dom zdravlja Banja Luka Lot 1 - Punjenje boca medicinskim kiseonikom i acetilenom Pregovarački TGT a.d. Tehnogas Laktaši 1.7.2015. 1.371,23 SG 66/15
Dom zdravlja Banja Luka Lot 2 - Atestiranje boca medicinskog kiseonika i acetilena Pregovarački TGT a.d. Tehnogas Laktaši 1.7.2015. 1.650,00 SG 66/15
Dom zdravlja Banja Luka Lijekovi sa Osnovne liste lijekova za domove zdravlja i ambulante porodične medicine i dodatna lista lijekova Pregovarački Phoenix d.o.o. Bijeljina 10.7.2015. 14.750,56 SG 66/15
Dom zdravlja Banja Luka Lijek edemid ampule 20mg/2ml Pregovarački Phoenix d.o.o. Bijeljina 11.7.2015. 547,40 SG 66/15
Dom zdravlja Banja Luka Nabavka fiziološke otopine 0,9% po 500ml Pregovarački Banjalukafarm-plus Banja Luka 25.8.2015. 625,50 SG 70/15
Dom zdravlja Banja Luka Lot 1 - Usluga preventivnog servisiranja i korektivnog održavanja RTG aparata EI Niš Otvoreni ELEMENS d.o.o. Banja Luka 10.8.2015. 3.430,00 SG 72/15
Dom zdravlja Banja Luka Lot 2 - Usluga preventivnog servisiranja i korektivnog održavanja Rtg aparata Philips Otvoreni ELEMENS d.o.o. Banja Luka 10.8.2015. 2.250,00 SG 72/15
Dom zdravlja Banja Luka Usluga preventivnog servisiranja i korektivnog održavanja RTG aparata de Gotzen Otvoreni ELEMENS d.o.o. Banja Luka 10.8.2015. 3.850,00 SG 72/15
Dom zdravlja Banja Luka Jednokratne elektrode za EKG aparat Pregovarački ENA d.o.o. Sarajevo 1.9.2015. 234,00 SG 74/15
Dom zdravlja Banja Luka Nabavka usluga preventivnog servisa i korektivnog održavanja RTG aparata SHIMADZU Otvoreni SHIMADZU d.o.o. Sarajevo 25.8.2015. 8.500,00 SG 74/15
Dom zdravlja Banja Luka Lot 1 - Nabavka usluge preventivnog servisiranja i korektivnog održavanja UZV Famio 5 Toshiba Otvoreni ELEMENS d.o.o. Banja Luka 17.8.2015. 7.770,00 SG 74/15
Dom zdravlja Banja Luka Lot 2 - Nabavka usluge preventivnog servisiranja i korektivnog održavanja UZV Ge Logiq P6 i Ge Logiq 100 Otvoreni MEDICAL export- import d.o.o. Mostar 19.8.2015. 13.740,00 SG 74/15
Dom zdravlja Banja Luka Test trakice za određivanje šećera u krvi Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 4.9.2015. 11.160,00 SG 76/15
Dom zdravlja Banja Luka Nabavka alergena za prick test inhalatorni i nutritivni a 4ml Pregovarački Melcom d.o.o. Mostar 3.9.2015. 1.158,00 SG 76/15
Dom zdravlja Banja Luka Servisiranje i popravka , priprema za verifikaciju i verifikacija (baždarenje) mjerača krvnog pritiska (tlakomjera) i vaga Pregovarački BL - Omikron Banja Luka 4.9.2015. 9.469,00 SG 77/15
Dom zdravlja Banja Luka Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za hematološke brojače Mythic 18 ORPHEE Otvoreni SPEKTROLAB d.o.o. Banja Luka 13.10.2015. 28.804,00 SG 84/15
Dom zdravlja Banja Luka Lot 1 - Otoskopi Otvoreni ELEMENS d.o.o. Banja Luka 20.10.2015. 1.380,00 SG 85/15
Dom zdravlja Banja Luka Lot 2 - Aparati za mjerenje krvnog pritiska Otvoreni ELEMENS d.o.o. Banja Luka 20.10.2015. 1.307,50 SG 85/15
Dom zdravlja Banja Luka Lot 1 - Test trake za određivanje troponin T i D-dimera Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 31.10.2015. 7.810,40 SG 89/15
Dom zdravlja Banja Luka Lot 2 - Pipete Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 31.10.2015. 754,00 SG 89/15
Dom zdravlja Banja Luka Lot 4 - Redovni i vanredni tehnički pregledi vozila Ustanove Otvoreni AGRAM d.d. Banja Luka 29.10.2015. 1.052,02 SG 89/15
Dom zdravlja Banja Luka Lot 1 - Preventivno održavanje, servisiranje i popravke hematološkog analizatora Mindray BC 1800 Otvoreni Euromedicina d.o.o. Bijeljina 30.10.2015. 2.000,00 SG 89/15
Dom zdravlja Banja Luka Lot 1 - Sterilne komprese Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 9.11.2015. 381,60 SG 89/15
Dom zdravlja Banja Luka Lot 2 - Vazelinske komprese Otvoreni STEPMED d.o.o. Banja Luka 10.11.2015. 2.056,00 SG 89/15