Ministarstvo unutrašnjih poslova KS

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 3- Servis kopir aparata marke Canon Otvoreni FACIT d.o.o. Sarajevo Vogošća 23.5.2014. 6,00 SG 01/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 4- Servis kopir aparata marke Kyocera Otvoreni FACIT d.o.o. Sarajevo Vogošća 23.5.2014. 6,00 SG 01/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1- Nabavka licenci za antivirusni softver Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 24.12.2014. 12.860,00 SG 01/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2- Nabavka desktop računara Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 24.12.2014. 62.580,00 SG 01/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 3- Laserski štampač i mrežni laserski štampač Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 17.12.2014. 11.320,00 SG 01/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 4- Nabavka multifunkcijskog color uređaja Otvoreni JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA Ilidža 17.12.2014 4.774,00 SG 01/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1 - Nabavka elektromaterijala Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 9.2.2015. 18.665,13 SG 20/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2 - Nabavka vodomaterijala Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 9.2.2015. 6.886,80 SG 20/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 3 - Nabavka bravarskog materijala Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 9.2.2015. 15.002,00 SG 20/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 4 - Nabavka materijala za krečenje Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 9.2.2015. 6.844,00 SG 20/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 5 - Nabavka materijala za grijanje Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 9.2.2014. 14.081,40 SG 20/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Nabavka usluga servisiranja kotlova, gorionika i gorioničkih postrojenja Otvoreni ITG d.o.o. Ilidža 4.2.2015. 4.360,00 SG 20/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Sukcesivna isporuka fotomaterijala Otvoreni SPARTAK ZB Lukavac 20.1.2015. 51.905,12 SG 20/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Nabavka taktičkih opasača sa dodacima (futrola za rezervne okvirove, futrola za sredstva za vezivanje, futrola za mobilne radio stanice, nosač baterijske lampe i nosač palice) i taktičkih futrola za službeni pištolj Otvoreni KM TRADE d.o.o. Visoko 20.2.2015. 375.000,00 SG 20/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Sukcesivno pružanje usluga kolektivnog osiguranja uposlenika MUP-a KS Otvoreni Triglav osiguranje BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 23.1.2015. 214.000,00 SG 20/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1 - I PU,MUPSjedište, Jedinica za podršku, Jedinica za specijalističku podršku-lokacija općine Stari Grad, Centar Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 16.2.2015. 197.270,09 SG 26/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 3 - V PU, Lokacija općine Vogošća Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 16.2.2015. 42.417,39 SG 26/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1 - II PU (Jedinica za saobraćaj, Sektor za podršku, Sektor za administraciju,Odjeljenje za razvoj načela i zaštitu tajnih podataka, Odjeljenje za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga i Odjeljenje za edukaciju - lokacija općine Novo Sarajevo) Otvoreni GREEN OIL d.o.o. Sarajevo Sarajevo 16.2.2015. 232.750,11 SG 26/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 3 - Nabavka goriva IV PU PS Hadžići, lokacija općine Hadžići Otvoreni BUCOMERC d.o.o. Kiseljak 20.2.2015. 82.871,79 SG 26/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1 - Usluge servisiranja i verifikacije alkoholmetara Drager, Drager 7410 Otvoreni BOSNAMED d.o.o. Sarajevo 1.6.2015. 106,00 SG 47/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Isporuka lož ulja za grijnu sezonu 2015/2016 Otvoreni HIFA d.o.o. Sarajevo 6.5.2015. 101.846,00 SG 47/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1 - Usluge servisiranja mjenjača VW Otvoreni Auto servis Smailbegović Ilijaš Ilijaš 5.5.2015. 1.709,00 SG 47/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2 - Usluge servisiranja letve volana VW Otvoreni Auto servis Smailbegović Ilijaš Ilijaš 5.5.2015. 2.047,00 SG 47/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Nabavka tonera, ketridža i ribona Otvoreni CROBOX d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.6.2015. 84.968,19 SG 57/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1 - Nabavka listovnih obrazaca Otvoreni ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d. Fojnica 27.7.2015. 5.033,75 SG 68/15