JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka rezervnih elektromotora dodavača, prekretnog stroja i grebača šljake Otvoreni AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 3.3.2014. 12.490,52 Službeni glasnik BiH 20/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Popravka vatrostalne mase i termobetona kotla bloka 5 Otvoreni Šamoter d.o.o. Zenica 3.3.2014. 19.730,00 Službeni glasnik BiH 20/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka cijevi i cijevnih elemenata Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 28. 2. 2014. 107.445,60 Službeni glasnik BiH 20/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Remont armature i pumpi vodenih puhača u kotlovnici bloka 5 Otvoreni ENIKON d.o.o. Kakanj 5.3.2014. 18.175,00 Službeni glasnik BiH 20/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Usluge na sanaciji zavarenih spojeva na bubnju kotla bloka 7 Pregovarački ENIKON d.o.o. Kakanj 5.3.2014. 44.920,00 Službeni glasnik BiH 20/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova za mlinove-odlivaka Otvoreni Fitus d.o.o. Sarajevo 7.3.2014. 16.001,10 Službeni glasnik BiH 20/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka vatrogasne zaštitne opreme Otvoreni FINANC d.o.o. Mostar 10.3.2014. 10.425,00 Službeni glasnik BiH 20/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Remont armature u strojarnici bloka-5 Otvoreni ENIKON d.o.o. Kakanj 12.3.2014. 81.259,00 Službeni glasnik BiH 20/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova termodinamičkih odvajača kondenzata Otvoreni Tiping d.o.o. Zenica 10.3.2014. 27.438,00 Službeni glasnik BiH 20/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka opruga za dodavače bloka 6 u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni Fitus d.o.o. Sarajevo 14.3.2014. 15.000,00 Službeni glasnik BiH 22/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova po crtežima za potpalni sistem u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni ITT-INŽINJERING ZA TRANSPORTNU TEHNIKU d.o.o. Tuzla 12.3.2014. 29.252,50 Službeni glasnik BiH 22/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova za potpalni sistem bloka 5 u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni ENEK B&E d.o.o. Sarajevo 17.3.2014. 45.436,40 Službeni glasnik BiH 22/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka magnetnih pokazivača nivoa u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni ELCOM d.o.o. Tuzla 14.3.2014. 21.575,90 Službeni glasnik BiH 22/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Remont ventilatora dimnih plinova i svježeg zraka bloka 5 u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni TERMOELEKTRO d.o.o. Brčko 11.3.2014. 20.202,00 Službeni glasnik BiH 22/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Remont potpalnog sistema bloka 5 - 110 MW u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni TEHNOPETROL d.o.o. Tuzla 20.3.2014. 76.105,00 Službeni glasnik BiH 24/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Remont elektro filtera, vrećastog filtera i otpreme pepela bloka 5-110 MW u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni TEHNOPETROL d.o.o. Tuzla 20.3.2014. 35.704,50 Službeni glasnik BiH 24/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Pancer ploča zadnja bočna - 20 komada, pancer ploča vrata - 90 komada, pancer ploča zadnja međuvrata - 14 komada, rolna - 8 komada Otvoreni PROM-AR d.o.o. Travnik 17.3.2014. 23.111,34 Službeni glasnik BiH 24/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka magnetnih pokazivača nivoa za posude regenerativnog zagrijavanja u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 20.3.2014. 28.481,75 Službeni glasnik BiH 24/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka čeličnih limova u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni FERHEM d.o.o. Lukavac 19.3.2014. 120.777,74 Službeni glasnik BiH 24/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavke rezervnih dijelova za sistem analize dimnih plinova blokova 5,6 i 7 u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni HIDRAULIKA HUKIĆ d.o.o. Tuzla Tuzla 18.3.2014. 46.300,00 Službeni glasnik BiH 24/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka potrošnog materijala za higijenu Otvoreni Ecotime d.o.o. Sarajevo 20.3.2014. 30.621,48 Službeni glasnik BiH 24/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Remont cijevnog sistema kotla i zagrijača zraka bloka 6 Otvoreni ENIKON d.o.o. Kakanj 25.3.2014. 90.195,00 Službeni glasnik BiH 24/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Rezervni dijelovi za sistem ekološkog monitoringa Otvoreni D-PRO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.3.2014. 86.822,86 Službeni glasnik BiH 26/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Etažirana cijev za pregrijač 7 sa našpricanim zaštitnim slojem HVOF postupkom, ravna cijev za pregrijač 7 sa našpricanim zaštitnim slojem HVOF postupkom, prućno mehanički kutni ventil za parne puhače gara, klin, osovina 11 ST, semering G 25-35-7, čahure radno kolo, disk za balansiranje, klizni ležajevi, klinovi, radna kola, statorska kola, navrtka, pancir zaštite i regulacioni ventil. Otvoreni TERMOELEKTRO d.o.o. Brčko 1.4.2014. 195.626,64 Službeni glasnik BiH 26/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Remont elektro i vrečastih filtera i postrojenja otpreme pepela bloka 6 u Podružnici Termoelektrana Kakanj Otvoreni TERMOELEKTRO d.o.o. Brčko 1.4.2014. 31.700,00 Službeni glasnik BiH 26/14