MGM FARM d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 25- Bikalutamid, tbl. 50 mg i 150 mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 28.11.2015. 66.640,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 29- Filgrastim, inj/inf. 30.000.000 i.j. i 48.000.000 i.j. Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 28.11.2015. 199.500,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 44- Temozolamid, kaps. 5 mg, 20 mg, 100 mg i 250 mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 28.11.2015. 335.978,40 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 48- Nilotinib, kaps. 150 mg i 200 mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 28.11.2015. 4.239.840,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 49- Everolimus, tbl. 10 mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 28.11.2015. 518.760,00 SG 97/15
Dom zdravlja Srebrenik Lot 5- Nabavka antipsihotika za potrebe Ustanove Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 30.11.2015. 8.826,00 SG 97/15
Dom zdravlja Srebrenik Lot 7- Nabavka infuzionih otopina za potrebe Ustanove Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 30.11.2015. 7.357,50 SG 97/15

MGM FARM d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka gaza, proizvoda od gaze i ostalog sanitetskog potrošnog materijala Otvoreni MGM FARM d.o.o., GLOBEX d.o.o. Zenica, NIMED d.o.o. Sarajevo, BLAGOLEKS d.o.o. Bijeljina Kakanj, Zenica, Sarajevo, Bijeljina 1.6.2011. Službeni glasnik BiH 51/11