UNIFARM d.o.o

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Dom zdravlja Banja Luka Lot 14- Paracetamol suspenzija 120mg/5ml Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 15.5.2015. 8,89 SG 43/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 34- Mebendazol tabl.100mg Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 18.5.2015. 339,18 SG 43/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 2- Nabava lijekova - anestetika Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 13.2.2015. 2.583,00 SG 45/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 9- Nabava lijekova - anestetika Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 13.2.2015. 17.850,00 SG 45/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 11- Nabava lijekova - anestetika Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 13.2.2015. 828,00 SG 45/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 2- Nabava lijekova citostatika Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 24.2.2015. 14.840,00 SG 45/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 12- Nabava lijekova citostatika Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 24.2.2015. 3.132,00 SG 45/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 18- Nabava lijekova citostatika Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 24.2.2015. 6.462,61 SG 45/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 20- Nabava lijekova citostatika Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 24.2.2015. 9.096,00 SG 45/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 5- Nabava lijekova za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko za 2015. godinu Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 15.4.2015. 8.384,03 SG 49/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 17- Nabava lijekova za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko za 2015. godinu Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 15.4.2015. 55,00 SG 49/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 40- Nabava lijekova za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko za 2015. godinu Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 15.4.2015. 3.850,00 SG 49/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 58- Nabava lijekova za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko za 2015. godinu Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 15.4.2015. 13.050,00 SG 49/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 76- Nabava lijekova za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko za 2015. godinu Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 15.4.2015. 5.366,39 SG 49/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 81- Nabava lijekova za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko za 2015. godinu Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 15.4.2015. 39.316,16 SG 49/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 118- Nabava lijekova za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko za 2015. godinu Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 15.4.2015. 20.510,00 SG 49/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 125- Nabava lijekova za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko za 2015. godinu Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 15.4.2015. 3.034,00 SG 49/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 128- Nabava lijekova za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko za 2015. godinu Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 15.4.2015. 1.440,00 SG 49/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 170- Nabava lijekova za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko za 2015. godinu Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 15.4.2015. 17.250,00 SG 49/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 185- Nabava lijekova za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko za 2015. godinu Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 15.4.2015. 600,00 SG 49/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 187- Nabava lijekova za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko za 2015. godinu Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 15.4.2015. 5.715,00 SG 49/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 188- Nabava lijekova za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko za 2015. godinu Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 15.4.2015. 2.235,00 SG 49/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 228- Nabava lijekova za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko za 2015. godinu Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 15.4.2015. 4.237,10 SG 49/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 65 - N05AX08 risperidon tablete 4 mg Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 1.6.2015. 6.670,00 SG 53/15
Dom zdravlja Živinice Lot 2 - Nabavka lijekova za krv, krvotvorne organe i kardiovaskularni sistem Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 22.6.2015. 6.000,00 SG 57/15