Phoenix d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 11: Nabava lijekova Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 11.4.2014. 37,72 Službeni glasnik BiH 68/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 12: Nabava lijekova Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 11.4.2014. 82,37 Službeni glasnik BiH 68/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 16: Nabava lijekova Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 11.4.2014. 46,90 Službeni glasnik BiH 68/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 62: Nabava lijekova Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 11.4.2014. 219,50 Službeni glasnik BiH 68/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 64: Nabava lijekova Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 11.4.2014. 293,25 Službeni glasnik BiH 68/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 72: Nabava lijekova Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 11.4.2014. 1.480,34 Službeni glasnik BiH 68/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 83: Nabava lijekova Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 11.4.2014. 255,56 Službeni glasnik BiH 68/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 4: Insulin glulisin 100 i.j./ml, 3ml rastvor za injekciju kutija Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 1.8.2014. 69.950,27 Službeni glasnik BiH 71/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 9: Insulin glargin 100 i.j./ml, 3ml rastvor za injekciju kutija Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 1.8.2014. 328.955,08 Službeni glasnik BiH 71/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 16: Višekratni pen injektor Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 1.8.2014. 203,40 Službeni glasnik BiH 71/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 43: Nabava sanitetskog materijala i medicinske plastike Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 7.4.2014. 7.500,00 Službeni glasnik BiH 71/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 40: Multivitaminske otopine (u vodi topivi vitamini) za parenteralnu aplikaciju pedijatrijskim pacijentima Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 6.8.2014. 2.666,25 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 190: Pamidronska kiselina inj. 30 mg/2 ml Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 6.8.2014. 560,9 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 191: Pamidronska kiselina inj. 60 mg/4 m Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 6.8.2014. 1.121,90 Službeni glasnik BiH 73/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 8: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 6.5.2014. 548,59 Službeni glasnik BiH 75/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 33: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 6.5.2014. 467,54 Službeni glasnik BiH 75/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 44: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 6.5.2014. 1.759,02 Službeni glasnik BiH 75/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 70: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 6.5.2014. 3.014,36 Službeni glasnik BiH 75/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 71: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 6.5.2014. 700,00 Službeni glasnik BiH 75/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 78: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 6.5.2014. 93,13 Službeni glasnik BiH 75/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 83: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 6.5.2014. 644,00 Službeni glasnik BiH 75/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 94: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 6.5.2014. 354,19 Službeni glasnik BiH 75/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 97: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 6.5.2014. 32,62 Službeni glasnik BiH 75/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 100: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 6.5.2014. 20,20 Službeni glasnik BiH 75/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 131: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 6.5.2014. 884,00 Službeni glasnik BiH 75/14

Phoenix d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lijekovi za godišnje potrebe Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo, Apomedical d.o.o. Sarajevo, Bosnalijek d.d., Vetfarm d.o.o., Zefarm d.o.o., Medimpex d.o.o, CO. MEDPROM d.o.o., Farmavita d.o.o., Farmis d.o.o., Bosnafarm d.o.o., Unifarm d.o.o., Unihemkom pharma d.o.o., Hercegovinalijek d.o.o., Tuzlafarm d.o.o., Phoenix d.o.o., Blagoleks d.o.o., Interpromet d.o.o., Melcomd.o.o., Krajinalijek a.d. Banja Luka, PTD MGM FARM d.o.o., Numistars d.o.o., Pharmamaac d.o.o. Sarajevo, Višegrad, Zenica, Banja Luka, Vogošća, Lukavac, Brčko, Mostar, Tuzla, Bijeljina, Novi Grad, Kakanj 21.1.2011. Službeni glasnik BiH 11/11