BROMA BEL d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Dom zdravlja Zavidovići Lot 4- Reagensi za koagulaciju Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 23.1.2015. 877,00 SG 10/15
Dom zdravlja Zavidovići Lot 8- Vacuum epruvete Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 23.1.2015. 8.544,00 SG 10/15
Dom zdravlja Banja Luka Lot 2- Reagensi i potrošni materijal za hematološki brojač Sysmex XP-300 3 DIFF Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 15.1.2015. 39.293,04 SG 10/15
Dom zdravlja Banja Luka Lot 10- Vakum sistemi Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 15.1.2015. 94,01 SG 10/15
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 1- Mikrobiološke podloge i diskovi Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 29.1.2015. 58.254,24 SG 10/15
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 2- Mikrobiološka dijagnostika Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 29.1.2015. 10.079,60 SG 10/15
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 1 - Prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku reagenasa, kontrolnog i kalibracionog materijala i potrošnih dijelova za biohemijski analizator BT 3500 Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 11.3.2015. 84.096,76 SG 26/15
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 2 - Prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku potrošnog plastičnog laboratorijskog materijala za biohemijski analizator BT 3500 Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 11.3.2015. 10.430,00 SG 26/15
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 4 - Prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku reagenasa i kontrolnog materijala za koagulometar Trombotrack Solo Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 11.3.2015. 15.218,90 SG 26/15
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 5 - Prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku potrošnog laboratorijskog materijala za koagulometar Trombotrack Solo Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 11.3.2015. 4.068,00 SG 26/15
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 6 - Prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku reagenasa i kontrolnog materijala za aparat Nycocard Reader II Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 11.3.2015. 8.075,32 SG 26/15
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 13 - Prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku proteina u urinu i likvoru Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 11.3.2015. 252,00 SG 26/15
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 14 - Prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku reagenasa za automatski imunohemijski analizator VC PC VIDAS Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 11.3.2015. 18.375,00 SG 26/15
Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH Hematološki analizator Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 8.4.2015. 20.510,00 SG 30/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2- Latex i hemaglutinacijski testovi Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 13.1.2015. 1.084,90 SG 30/15
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Nabavka medicinskih sredstava - reagensi za analize za autoimune bolesti Pregovarački BROMA BEL d.o.o. Laktaši 17.3.2015. 116.964,59 SG 32/15
Dom zdravlja Brod Nabavka reagenasa za laboratorijski aparat Sismeks po Odluci direktora 290-4/20115. Pregovarački BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 12.5.2015. 7.593,28 SG 39/15
Dom zdravlja Zenica Lot 2 - Nabavka i sukcesivna isporuka reagenasa za ručni rad za potrebe laboratorije JU Dom zdravlja Zenica Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 29.4.2015. 13.895,00 SG 39/15
Dom zdravlja Gračanica Nabavka reagenasa i ostalog pratećeg potrošng materijala za aparat Sysmex KX-21 N Pregovarački BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 14.5.2015. 12.331,76 SG 41/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 1- Nabava reagenasa i laboratorijskih testova, laboratorijskog potrošnog materijala i laboratorijske medicinske plastike za potrebe laboratorije Doma zdravlja za 2015. godinu Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 19.1.2015. 49.290,19 SG 45/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 2- Nabava reagenasa i laboratorijskih testova, laboratorijskog potrošnog materijala i laboratorijske medicinske plastike za potrebe laboratorije Doma zdravlja za 2015. godinu Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 19.1.2015. 6.483,76 SG 45/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 3- Nabava reagenasa i laboratorijskih testova, laboratorijskog potrošnog materijala i laboratorijske medicinske plastike za potrebe laboratorije Doma zdravlja za 2015. godinu Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 19.1.2015. 22.366,31 SG 45/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 4- Nabava reagenasa i laboratorijskih testova, laboratorijskog potrošnog materijala i laboratorijske medicinske plastike za potrebe laboratorije Doma zdravlja za 2015. godinu Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 19.1.2015. 26.630,86 SG 45/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 5- Nabava reagenasa i laboratorijskih testova, laboratorijskog potrošnog materijala i laboratorijske medicinske plastike za potrebe laboratorije Doma zdravlja za 2015. godinu Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 19.1.2015. 44.997,16 SG 45/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 6- Nabava reagenasa i laboratorijskih testova, laboratorijskog potrošnog materijala i laboratorijske medicinske plastike za potrebe laboratorije Doma zdravlja za 2015. godinu Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 19.1.2015. 50.376,00 SG 45/15